Correspondentie Charlotte Sophie Bentinck (1715-1800) voorgedragen voor nominatie erfgoedlijst Unesco

De correspondentie van Charlotte Sophie Bentinck (1715-1800) verdient een plaats in het register van het Memory of the World van Unesco. Dat vinden het Gelders Archief en een aantal vooraanstaande erfgoedbeheerders en wetenschappers. Daarom dingt de brievenverzameling van deze opmerkelijke en levenskrachtige vrouw mee voor een nominatie voor het Memory of the World-register.

Wereldwijde betekenis
CS_Bentinck_loreDe enorme hoeveelheid correspondentie van deze 18e-eeuwse femme savante en feministe avant la lettre – ongeveer 25.000 persoonlijke brieven van en aan derden – is zonder meer uniek te noemen. De brieven geven, ook door hun onderlinge samenhang, een indringend beeld van het leven van de Europese adel in de 18e eeuw en beslaan een wereldwijde spreiding. Bentinck, de spil in een omvangrijk relatienetwerk, correspondeerde met de ‘groten der aarde’, waaronder de filosoof en schrijver Voltaire, de koning van Pruisen Frederik de Grote, de vrijheidsstrijder markies De Lafayette, vertegenwoordigers van Weense en Deense hofkringen en vele andere tijdsbeeldbepalende bestuurders en wetenschappers. De inhoud van de egodocumenten betreft, naast persoonlijke en familieaangelegenheden, vooral ook maatschappelijke en politieke zaken,  zoals opvoeding, vrouwenkwesties en de Franse revolutie, Europese oorlogsvoering en de situatie in het Tsarenrijk. De brieven met en over Voltaire en Frederik de Grote zijn in boekvorm uitgegeven.

Lees hier het volledige persbericht van Gelders Archief.