Coördinatie ‘Van Luchtkasteel tot Dassenburcht’ naar IVN

Het project Van Luchtkasteel tot Dassenburcht (VLtD) is een succesvol educatieprogramma, waarin basisschool kinderen kennis maken met en waardering ontwikkelen voor kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Ooit geïnitieerd op de Oldenhof in Vollenhove, werken nu ruim 45 KBL mee aan dit project.

Tot nu toe lag de landelijke coördinatie bij SME Advies met ondersteuning van IVN. Per 1 september 2015 is de projectcoördinatie overgenomen door het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). In samenspraak met SME Advies is geconcludeerd dat het project beter aansluit bij de kerntaken en doelstellingen van IVN. Het doel van VLtD – zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met natuur en erfgoed, en hen een beleving bieden die zij een leven lang zullen herinneren – past hier uitstekend bij.

De Oldenhof, Vollenhove
De Oldenhof, Vollenhove

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht zal worden gecoördineerd door Saskia van Daalen, Evelien Janssen en Fiona Boonk van IVN Gelderland, ondersteund door de landelijke communicatieafdeling van IVN.

De uitvoering van het project blijft in handen van de landgoederen en wordt nog steeds verzorgd door de landgoedeigenaren en een grote groep van ca. 200 vrijwilligers waaronder veel IVN vrijwilligers. Dit betekent niet dat er niets verandert: na de overdracht van SME Advies de komende maanden wordt een landelijke IVN strategie bepaald voor het uitvoeren van VLtD. Tot dan gaat de uitvoering door zoals gebruikelijk en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Achter de schermen wordt bovendien gewerkt aan een herziening van het programma. Van Luchtkasteel tot Dassenburcht wordt al ruim 12 jaar succesvol uitgevoerd. Het enthousiasme van de scholen, landgoederen en vrijwilligers is nog altijd groot. De wisseling van de wacht bij de landelijke coördinatie biedt echter een natuurlijk moment om eens kritisch naar het materiaal van het programma te kijken. Daarom zal in januari een start gemaakt worden met een inventarisatie van huidige situatie, om te leren van succesvolle voorbeelden en het verkennen van nieuwe mogelijkheden als aanvulling op en vernieuwing van het huidige educatiepakket. Hiervoor wordt de medewerking gevraagd van deelnemende KBL. De inventarisatie zal waarschijnlijk gebeuren door middel van interviews, mogelijk uitgevoerd door studenten. Deze periode van inventarisatie en vernieuwing biedt de mogelijkheid om een sterker persoonlijk contact met de landgoederen en vrijwilligers op te bouwen.

Zie ook de websites van IVN en VLtD