Consumption and the Country House

Jon Stobart en Mark Rothery, Consumption and the Country House, Oxford (University Press) 2016

consumptionDit boek handelt over de gewoontes en gebruiken van de gevestigde Engelse aristocratie in de periode 1714 tot 1830. Deze periode wordt the Georgian period genoemd omdat die jaren een reeks vorsten met de naam George op de Engelse troon zaten. Het boek richt zich op de drie aristocratische families Leigh, Turner Dryden en Newdigate. Hoe en wat consumeerden zij op hun buitenverblijven. Daarvoor werden door de auteurs hun boekhoudingen, kwitanties, huishouduitgaven en uiteenlopende correspondentie onderzocht. Daarmee krijgen zij meer zicht op de wijze waarop de aristocraten hun dagelijkse leefpatronen invulden en aan welke zaken zij geld besteedden. Dit is nog maar een weinig onderzocht onderzoeksveld dat een bijzondere kijk op adellijke huishoudens geeft. Zo kijken Stobart en Rothery bijvoorbeeld naar de invloed van vrienden en familie op de aankopen van modeartikelen en op consumptiegoederen. Bij dit alles speelt mee waar de aristocratische huizen zich bevinden en hoe goed de aanvoer van de goederen is geregeld. Beide onderzoekers zien in het Engelse country house meer dan een oord van luxueuze pracht en praal. Het toont ook complexe netwerken van uitwisseling van informatie, sociaal gedrag, consumptiepatronen en hoe deze werden bevredigd. Naast de betekenis van voorname uitstraling en gezag, vertegenwoordigen deze huizen ook een geschiedenis die met de smaakontwikkeling, consumptiepatronen en veranderende modevormen te maken hebben. Soms werd adellijke pretentie ondergeschikt gemaakt aan consumptiedrang en uiterlijkheden.

Het boek telt acht hoofdstukken en begint met een uitleg over hoe en wat de elite consumeerde en aan mode, luxe en extravagantie besteedde. Interessant is de beschrijving hoe goederen werden verworven, opgeslagen en genut. Ook de verschillen tussen wat mannen en vrouwen gebruikten krijgen aandacht. Het zevende hoofdstuk handelt over leveranciers en handwerklieden.

Beide auteurs zijn universitaire docenten. Stobart doceert geschiedenis aan de universiteit van Manchester en Rothery is universitair hoofddocent geschiedenis aan de universiteit van Northhampton. Stobart met name is de auteur van een groot aantal studies en artikelen over de consumptiegebruiken van Engelse adel vanaf de 17de eeuw. Zo schreef hij in 2013 een boek over het gebruik van suiker en kruiden en hoe deze werden verhandeld op het Engelse platteland tussen 1650 en 1830. RD

Consumption and the Country House is een gebonden (Engelstalige) uitgave en telt 304 pagina’s. Het verscheen bij de Oxford University Press.

ISBN: 978 0198 726 265. Prijs: £ 65,-

N.B. Indien dit onderwerp u interesseert: ook de Vlaamse onderzoeker Koen de Vlieger-de Wilde publiceerde in 2005 een studie over dit onderwerp getiteld: Adellijke levensstijl. Dienstpersoneel, consumptie en materiële leefwereld van Jan van Brouchoven en Livinna de Beer, graaf en gravin van Bergeyck (ca. 1685-1740).

Scroll naar boven