Constantijn Huygens. Een leven in brieven

In dit boek bezorgen Ineke Huysmans en Ad Leerintveld 38 brieven van Constantijn Huygens. De vroegste brief dateert uit 1616, de laatste uit 1681, zes jaar voor zijn overlijden in 1687. Iedere opgenomen brief is naar eigentijds Nederlands hertaald en van een inleiding voorzien. De brieven hebben betrekking op onderwerpen zoals poëzie, kunst, architectuur, muziek maar ook op zijn diplomatieke werkzaamheden, als vader en echtgenoot of is correspondentie met stadhouder Frederik Hendrik en de latere koning-stadhouder Willem III. Juist omdat Huygens door zijn functie bijzonder goed was ‘aangesloten’, komen vele prominente figuren uit de 17de eeuw in dit boek voorbij. Een groep van experts ‘vertaalde’ deze brieven die in chronologische volgorde worden gepresenteerd.

Alhoewel brieven meestal persoonlijk zijn en vaak zaken benoemen die de eigen privacy betreffen, liet Huygens zijn kinderen nadrukkelijk weten dat zij na zijn dood in zijn boedel een kast zouden aantreffen die uitpuilde met correspondentie. Tegelijk stimuleerde hij hen na te denken om deze wereldkundig te maken. Hij was zich bij leven al zeer bewust dat al die brieven een waardevol tijdsdocument bevatten. Desondanks duurde het tot in onze tijd eer zijn nu bekend zijnde 9.000 brieven digitaal beschikbaar zijn gekomen. Doordat de hele verzameling brieven in 1823 werd geveild, zijn ze over de hele wereld verspreid geraakt.

De buitenplaats is als onderwerp of decor aanwezig in deze correspondentie. Zo beschrijft hij dat hij voor de Hollandse stadhouder twee staatsieportretten ontvangt, die uiteindelijk een plek vinden op het Oranjehuis Ter Nieuburch te Rijswijk. Voorts gaat een brief in op de bouw van zijn helaas verdwenen stadspaleis in Den Haag, kunstopdrachten ten behoeve van de Oranjezaal in Huis ten Bosch, duiven voor Hofwijck, etc. Onder de vele experts die een brief ‘onder handen nemen’ bevinden zich Koen Ottenheym, Luc Panhuysen en Luuc Kooijmans. Het boek verschijnt bij een gelijknamige expositie op Huygens’ Hofwijck te Rijswijk die op 8 april aanstaande open gaat. Tot slot nog een compliment voor de wijze waarop dit hardcover boek is uitgegeven door Uitgeverij Catullus te Soest. Daaruit spreekt een grote liefde voor het maken van mooie boeken. Ditzelfde compliment betreft ook hun recent gedane uitgave over het Rampjaar 1672 en de brieven die Johan de Witt in dat jaar schreef. RD

Constantijn Huygens. Een leven in brieven telt 244 pagina’s en is een hardcover uitgave van Uitgeverij Catullus.

Ineke Huysmans & Ad Leerintveld (samenstelling), Constantijn Huygens. Een leven in brieven
ISBN 9789492409577
Prijs: € 24,99

Scroll naar boven