Cécile en Elsa, strijdbare freules

Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie, Breda 2015

Cécile en ElsaSlechts zijdelings raakt dit boek de wereld van kastelen en buitenplaatsen. Toch is deze interessante biografie in deze boeksignaleringen opgenomen omdat het leven van de freules Cécile en Elsa de Jong van Beek en Donk zich deels afspeelt tegen het décor van dit erfgoed. Het ouderlijk gezin bewoonde Annastate in het bij Den Bosch gelegen Hintham, Cécile bewoonde een buitenhuis in Frankrijk (La Marjolaine) en Elsa bewoonde lange tijd Holtwick in Laren. Dit laatste huis wordt ook wel Villa Diepenbrock genoemd naar Alphons Diepenbrock met wie Elsa was gehuwd.

Hun ouders waren Jan de Jong van Beek en Donk en Anna Nahuys. Moedersfamilie was in 1835 bij de Nederlandse adel ingelijfd, maar slechts als jonkheer, tot groot ongenoegen van hun grootvader. Hij meende aanspraak te kunnen maken op een grafelijke titel vanwege zijn vermeende afstamming van de Westfaalse graven von Horstmar-Ahaus. Vanwege zijn woede haalde hij zijn adeldiploma niet af waardoor de familie weer terugviel op de burgerstatus. Beide dochters trouwen zeer uiteenlopende mannen. Cécile huwt de puissant rijke Haagse projectontwikkelaar Adriaan Goekoop en besluit schrijfster én feministe te worden. Dit leidt uiteindelijk tot hun scheiding. In zijn jonge jaren promoveerde de jurist Goekoop op een proefschrift getiteld: ‘De staat als grondeigenaar’. Hierin staat de vraag centraal of het particuliere grondbezit diende te worden afgeschaft. Een vraag die in die jaren, ook internationaal, speelde.

Elsa trouwt met de componist Alphons Diepenbrock, met wie zij zich in Amsterdam vestigt. Ook dit huwelijk kende hoogte- en dieptepunten maar houdt wel stand. Boeiend aan dit deel van deze biografieën is dat het tegelijk een bijzondere blik werpt op het muzikaal-artistieke milieu van 1880-1930. Mengelberg, Mahler, Vermeulen en andere grote namen komen met regelmaat terug in dit boeiende en vlot geschreven boek. Schrijfster is Elisabeth Leijnse, die als hoogleraar letterkunde verbonden is aan de Universiteit van Namen. Zij richt zich al lang op het onderzoeksveld van literatuur en cultuur rond het einde van de 19de eeuw. Aanbevolen. RD

Cécile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie telt 638 pagina’s en is een gebonden uitgave van Uitgeverij De Geus. ISBN: 978 9044 534 825. Prijs: € 29,95. Naar de uitgever

Er bestaat ook een E-boek versie van deze biografie.

Scroll naar boven