Application form sKBL International Summer School

Due to the COVID-19 pandemic the curatorium of sKBL Summer School has decided not to organize a summer school in 2021. The Dutch Castles, historic Country Houses & Rural Estates Foundation (sKBL) aims to organize the first edition of the sKBL International Summer School in 2022. We will keep you informed or our plans. […]

Lees verder…


Themadossier Publieksbereik

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zijn tot de verbeelding sprekende monumentale woonplekken, met kleurrijke verhalen en objecten, bijzonder historisch groen. Door de bekendheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid van dit voor Nederland bijzondere cultureel erfgoed te stimuleren, ontstaat meer maatschappelijk draagvlak (betrokkenheid) en bereidheid om actief in stand te houden. Dit draagvlak zorgt voor een goede en duurzame […]

Lees verder…


Themadossier Beheer en Bestuur

Net zoals kastelen, buitenplaatsen en landgoederen als cultureel erfgoed veelomvattend en complex zijn – evenzo complex is het professioneel beheren van KBL. Een aangelegenheid waar veel bij komt kijken en waarbij men van veel markten thuis moet zijn. Er moet kennis in huis zijn van governance (directie/bestuur), organisatievorm (stichting, vereniging, BV), financiële bedrijfsvoering (solvabiliteit, administratie), […]

Lees verder…


Themadossier Groen

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap waarin ze zich bevinden. Groen erfgoed is hiervan een aansprekend deel. Groen erfgoed is echter niet of nauwelijks rendabel te exploiteren, terwijl het van groot maatschappelijk belang is. Voor bezoekers, omwonenden en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven brengt het veel op in de vorm van woon- en […]

Lees verder…


Themadossier Duurzaamheid

Door energie te besparen of op te wekken kunnen kastelen, buitenplaatsen en landgoederen lopende kosten verkleinen en aanwezige grondstoffen beter benutten. Bij restauratie of de zoektocht naar nieuwe (neven)functies is het verstandig om gelijk energiekansen te benutten. In dit themadossier vindt u onder andere thema gerelateerde informatie, handreikingen, artikelen, onderzoeken en projecten. Handreikingen Waaier met […]

Lees verder…


Themadossier Beleid

Informatie Rijksbeleid Informatie volgt.  Gemeentelijk beleid Nederland telt ruim 700 kastelen en historische buitenplaatsen. Voor lokale overheden zijn deze (rijks)monumenten van grote betekenis. Zij zijn vaak beeldbepalend en zij vertegenwoordigen een toeristische en economische waarde. Dit laatste beginnen steeds meer gemeentes in toenemende mate in te zien. Tegelijk brengt dit erfgoed ook lasten en plichten […]

Lees verder…


Regioverhaal Hollandse buitenplaats

Veel Hollandse buitenplaatsen zijn in de 17de en 18de eeuw aangelegd. Al vroeg in de Gouden Eeuw ontstonden ze achter de duinen, langs waterwegen en rivieren, zoals de Vliet en de Vecht. Ze verrezen ook op door droogbemaling nieuw gewonnen land, zoals de Purmer en de Schermer. De aanleg van buitenplaatsen ging door tot in […]

Lees verder…


sKBL in de pers

Op 16 december 2018 verscheen in de Frankfurter Allgemeine: Mehr als nur Tulpen. Een artikel over buitenplaatsen in Nederland.Lees hier het artikel Op 14 maart 2018 verscheen in het magazine van Achterhoek Toerisme Echt Achterhoek een artikel over de Achterhoekse historische buitenplaats Landfort en sKBL naar aanleiding van een vraaggesprek met René Dessing.Lees hier het […]

Lees verder…