Historische moestuinen op KBL

De belangstelling voor moestuinen groeit. Op veel kastelen, buitenplaatsen en landgoederen is nog of weer een moestuin te vinden. Soms sinds de 17de eeuw in stand gehouden, soms in oude luister hersteld en soms geheel nieuw aangelegd. In het onderstaande overzicht staan KBL waar u de moestuin kunt bezoeken. In enkele tuinen is de oogst […]

Lees verder…


B&B op kasteel, buitenplaats of landgoed

Ongeveer dertig kastelen en buitenplaatsen in  Nederland bieden als Bed & Breakfast logies. Een  bijzondere manier om stijlvol op een buitenplaats,  landgoed of kasteel te verblijven. Hieronder een  overzicht. Waaronder dertien van onze Vrienden.    Locaties met een sKBL-logo zijn Vriend van sKBL Provincie        Naam en link Adres Plaats Bijzonderheden Groningen Piloersemaborg Sietse Veldstraweg […]

Lees verder…


Kasteelruïnes het bezoeken waard

Nederland kent naast talrijke gaaf bewaarde (of goeddeels gerestaureerde) kastelen en buitenplaatsen ook een aantal kasteelruïnes. Een deel daarvan is in meer of mindere mate geconsolideerd of geconserveerd en zijn goed waarneembaar in het landschap en/of  zijn te bezoeken. Vaak bezitten deze ruïnes uitermate boeiende geschiedenissen en kunnen daarmee makkelijk de competitie aan met nog […]

Lees verder…


Vrienden van Vrienden

Onze stichting is blij met de vele Vrienden (donateurs) die de activiteiten van sKBL volgen, ondersteunen en daardoor mede mogelijk maken. Veel van deze KBL hebben zelf ook een kring van Vrienden. Soms dragen deze groepen bij in de exploitatie, organiseren zij culturele activiteiten of tentoonstellingen, helpen mee in hof en huis of monitoren de […]

Lees verder…


Bevriende KBL

Ruim honderd kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (waaronder talrijke met bezoekersmogelijkheden) hebben zich als onze Vriend (donateur) in het netwerk van sKBL aangesloten. […]

Lees verder…


Bevriende organisaties

Onder de bevriende organisatie zijn veel stichtingen en bedrijven die zich actief inzetten voor het behoud van KBL of daarvoor diensten verlenen. Alle delen een liefde voor het mooie erfgoed dat samenhangt met KBL. […]

Lees verder…Word vriend of donateur

Particuliere donateur Voor individuele belangstellenden, die sKBL willen ondersteunen is het vanaf 2020 mogelijk om particulier donateur te worden door ons voor (minimaal) € 50,- per jaar te steunen. Dat stellen wij zeer op prijs. U stelt ons in staat ons werk goed te kunnen verrichten. U leest er meer over in onze speciale donateursfolder. […]

Lees verder…


Provincie Utrecht

Op 29 mei 2019 is het coalitieakkoord 2019-2023 Nieuwe energie voor Utrecht verschenen. Als duurzame, energiezuinige provincie wil het provinciebestuur werken aan een betere luchtkwaliteit en versnelde woningbouw vooral bij knooppunten van openbaar vervoer. Buiten de steden en dorpen is meer ruimte nodig voor natuur en recreatie en voor het opwekken van wind- en zonne-energie. […]

Lees verder…


Themadossier Klimaatadaptatie

De gevolgen van de klimaatveranderingen voor monumentaal groen en blauw op kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zijn groot. Het Kennisprogramma Klimaatrobuuste Buitenplaatsen heeft tot doel om de gevolgen van de klimaatveranderingen voor historisch groen en blauw op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL) in kaart te brengen, om kennis over en ervaring met mogelijke maatregelen te […]

Lees verder…