Landgoed Zuylestein te Leersum

Door Rob Berends De provincie Utrecht heeft ondergetekende gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de uitkomsten van haar vierjarig buitenplaatsenbeleid. Met behulp van een schriftelijke enquête en interviews met 14 stakeholders zijn duurzame effecten naar voren gekomen van dat beleid. De Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen De provincie Utrecht telt ruim 300 historische buitenplaatsen. Voor dit […]

Read more


Door Saskia Ouwehand Der is noch noait in brânkast achter in lykwein oan riden. (Er is nog nooit een brandkast achter een lijkwagen aangereden of te wel: je kunt je geld niet meenemen in je graf.) Dit Friese spreekwoord illustreert de rentmeester-gedachte die voor veel eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen richtinggevend is bij het beheer […]

Read more


Door Mr. R.J. Nieuwland In eerdere nieuwsbrieven heb ik het grote belang van de Natuurschoonwet (NSW) voor de Nederlandse particuliere landgoederen aangegeven. Zoals u wellicht weet, heeft kamerlid Van Veldhoven in januari 2013 kamervragen gesteld over de golfbanen en de Natuurschoonwet. Als reactie hierop heeft de Staatssecretaris een evaluatie van de wet laten uitvoeren. VPHB […]

Read more


Door Mr Drs Jérôme van der Maes september 2016 Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, waarmee de Monumentenwet 1988 grotendeels is komen te vervallen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet, alwaar een gedeelte van de Monumentenwet te zijner tijd in opgaat, is onlangs met een jaar uitgesteld van 2018 naar 2019. Uiteindelijk […]

Read more


Door Saskia Ouwehand Een pleidooi voor een (herzien) boek In 1991 verscheen Oranjerieën in Nederland door Erik Geytenbeek. Dit uitstekende standaardwerk biedt een goede inleiding over de geschiedenis en gebruiken in en rond oranjerieën en het bevat een uitputtende inventarisatie van de nog bestaande Nederlandse oranjerieën en een beschrijving van oranjerieplanten. Nu, 25 jaar later, […]

Read more


Een onderzoek naar het instrument van de buitenplaatsbiotoop in relatie tot de landgoederen en buitenplaatsen in de Graafschap Door Elise Holtman Sinds enkele jaren maken de provincies Zuid-Holland en Utrecht gebruik van buitenplaatsbiotopen in hun erfgoedbeleid. Deze provincies hebben dit instrument ontwikkeld om buitenplaatsen en hun ruimtelijke context te beschermen tegen kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld stedelijke […]

Read more


Natuurschoonwet Vrijwel alle particuliere landgoederen in Nederland zijn gerangschikt als Natuurschoonwet-landgoed. In de praktijk noemt men dit een “NSW-landgoed”. In de sKBL-nieuwsbrief van december 2014 schreef ik al wat de Natuurschoonwet in grote lijnen inhoudt (dat artikel is hier nogmaals te lezen). Een aaneengesloten onroerende zaak van tenminste vijf hectare met daarop ten minste 30% […]

Read more

Themadossier

Landgoed Zuylestein te Leersum

Resultaten van vier jaar specifiek buitenplaatsenbeleid in provincie Utrecht

Door Rob Berends De provincie Utrecht heeft ondergetekende gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de uitkomsten van haar vierjarig buitenplaatsenbeleid. Met behulp van een schriftelijke enquête en interviews met 14 stakeholders zijn duurzame effecten naar voren gekomen van dat beleid. De Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen De provincie Utrecht telt ruim 300 historische buitenplaatsen. Voor dit […]

Read more

Resultaten van vier jaar specifiek buitenplaatsenbeleid in provincie Utrecht Lees meer

Wie zal dat betalen?

Door Saskia Ouwehand Der is noch noait in brânkast achter in lykwein oan riden. (Er is nog nooit een brandkast achter een lijkwagen aangereden of te wel: je kunt je geld niet meenemen in je graf.) Dit Friese spreekwoord illustreert de rentmeester-gedachte die voor veel eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen richtinggevend is bij het beheer

Read more

Wie zal dat betalen? Lees meer

Aanscherping van de Natuurschoonwet

Door Mr. R.J. Nieuwland In eerdere nieuwsbrieven heb ik het grote belang van de Natuurschoonwet (NSW) voor de Nederlandse particuliere landgoederen aangegeven. Zoals u wellicht weet, heeft kamerlid Van Veldhoven in januari 2013 kamervragen gesteld over de golfbanen en de Natuurschoonwet. Als reactie hierop heeft de Staatssecretaris een evaluatie van de wet laten uitvoeren. VPHB

Read more

Aanscherping van de Natuurschoonwet Lees meer

Groen erfgoed en de nieuwe instandhoudingsplicht. Een inhaalslag?

Door Mr Drs Jérôme van der Maes september 2016 Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, waarmee de Monumentenwet 1988 grotendeels is komen te vervallen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet, alwaar een gedeelte van de Monumentenwet te zijner tijd in opgaat, is onlangs met een jaar uitgesteld van 2018 naar 2019. Uiteindelijk

Read more

Groen erfgoed en de nieuwe instandhoudingsplicht. Een inhaalslag? Lees meer

Nieuw elan voor de oranjerie

Door Saskia Ouwehand Een pleidooi voor een (herzien) boek In 1991 verscheen Oranjerieën in Nederland door Erik Geytenbeek. Dit uitstekende standaardwerk biedt een goede inleiding over de geschiedenis en gebruiken in en rond oranjerieën en het bevat een uitputtende inventarisatie van de nog bestaande Nederlandse oranjerieën en een beschrijving van oranjerieplanten. Nu, 25 jaar later,

Read more

Nieuw elan voor de oranjerie Lees meer

Contouren om cultuurhistorie

Een onderzoek naar het instrument van de buitenplaatsbiotoop in relatie tot de landgoederen en buitenplaatsen in de Graafschap Door Elise Holtman Sinds enkele jaren maken de provincies Zuid-Holland en Utrecht gebruik van buitenplaatsbiotopen in hun erfgoedbeleid. Deze provincies hebben dit instrument ontwikkeld om buitenplaatsen en hun ruimtelijke context te beschermen tegen kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld stedelijke

Read more

Contouren om cultuurhistorie Lees meer

Openstelling van landgoederen

Natuurschoonwet Vrijwel alle particuliere landgoederen in Nederland zijn gerangschikt als Natuurschoonwet-landgoed. In de praktijk noemt men dit een “NSW-landgoed”. In de sKBL-nieuwsbrief van december 2014 schreef ik al wat de Natuurschoonwet in grote lijnen inhoudt (dat artikel is hier nogmaals te lezen). Een aaneengesloten onroerende zaak van tenminste vijf hectare met daarop ten minste 30%

Read more

Openstelling van landgoederen Lees meer

Scroll naar boven