Ecosystemen kunnen, en moeten volgens het Klimaatakkoord, een belangrijke rol spelen in het vastleggen van CO2. Er is een sterke behoefte in de sector naar concrete maatregelen die dan bijdragen. Dit rapport noemt er vijftien, onderverdeeld in drie categorieën: (1) klimaatslim bos- en natuurbeheer, (2) aanplant van nieuwe soorten, beplantingen en bossen en (3) substitutie […]

Het kennisblad somt op welke zaken belangrijk zijn bij tuinhistorisch onderzoek. Dat zijn drie dingen: een plan van onderzoek (het begin), systematisch bronnenonderzoek en rapportage, en eenduidige waardestelling. De drie onderwerpen worden kort uitgelegd.  We raden aan om, bij meer interesse, het document ‘Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek’ te raadplegen. Dit document is ook op de kennisbank […]

Drones kunnen gebruikt worden voor onder andere vegetatiekarteringen, weidevogeltellingen en de inventarisatie van grofwild. In het kennisblad worden die drie toepassingen verder uitgelegd. Het blijkt dat bij weidevogeltellingen, het gebruik van drones veel tijdwinst geeft. Bij inventarisatie van grofwild blijkt de drone reeën te tellen, die tijdens wandelingen te voet niet zijn gevonden.  Ook is […]

Verzuring van de bomen is op veel plekken een probleem, zeker op droge zandgronden. Verzuring leidt tot een zwakkere bodem, toename van plaagdieren en een afname van de biodiversiteit. Een mogelijke oplossing is het aanplanten van boomsoorten met rijk strooisel. Denk dan aan haagbeuk, iep, linde en hazelaar. Deze soorten strooien basisch strooisel. Dat zou […]

Wat zijn de effecten van massale landbouw op insectendiversiteit? Door landbouw ontstaan er drie oorzaken waardoor insecten onder druk staan: (1) de frequentie van landgebruik in agrarisch gebied, (2) de verspreiding van pesticiden en (3) de effecten van ammoniakdepositie (stikstof). Op verschillende locaties zijn proeven opgezet om de insectendiversiteit te verbeteren.   De maatregelen die worden […]

Monitoring

Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur

Ecosystemen kunnen, en moeten volgens het Klimaatakkoord, een belangrijke rol spelen in het vastleggen van CO2. Er is een sterke behoefte in de sector naar concrete maatregelen die dan bijdragen. Dit rapport noemt er vijftien, onderverdeeld in drie categorieën: (1) klimaatslim bos- en natuurbeheer, (2) aanplant van nieuwe soorten, beplantingen en bossen en (3) substitutie […]

Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur Lees meer

Tuinhistorisch onderzoek infoblad

Het kennisblad somt op welke zaken belangrijk zijn bij tuinhistorisch onderzoek. Dat zijn drie dingen: een plan van onderzoek (het begin), systematisch bronnenonderzoek en rapportage, en eenduidige waardestelling. De drie onderwerpen worden kort uitgelegd.  We raden aan om, bij meer interesse, het document ‘Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek’ te raadplegen. Dit document is ook op de kennisbank

Tuinhistorisch onderzoek infoblad Lees meer

Drones in het natuurbeheer

Drones kunnen gebruikt worden voor onder andere vegetatiekarteringen, weidevogeltellingen en de inventarisatie van grofwild. In het kennisblad worden die drie toepassingen verder uitgelegd. Het blijkt dat bij weidevogeltellingen, het gebruik van drones veel tijdwinst geeft. Bij inventarisatie van grofwild blijkt de drone reeën te tellen, die tijdens wandelingen te voet niet zijn gevonden.  Ook is

Drones in het natuurbeheer Lees meer

Rijkstrooiselsoorten

Verzuring van de bomen is op veel plekken een probleem, zeker op droge zandgronden. Verzuring leidt tot een zwakkere bodem, toename van plaagdieren en een afname van de biodiversiteit. Een mogelijke oplossing is het aanplanten van boomsoorten met rijk strooisel. Denk dan aan haagbeuk, iep, linde en hazelaar. Deze soorten strooien basisch strooisel. Dat zou

Rijkstrooiselsoorten Lees meer

Bevorderen van insectendiversiteit en massaliteit 2019

Wat zijn de effecten van massale landbouw op insectendiversiteit? Door landbouw ontstaan er drie oorzaken waardoor insecten onder druk staan: (1) de frequentie van landgebruik in agrarisch gebied, (2) de verspreiding van pesticiden en (3) de effecten van ammoniakdepositie (stikstof). Op verschillende locaties zijn proeven opgezet om de insectendiversiteit te verbeteren.   De maatregelen die worden

Bevorderen van insectendiversiteit en massaliteit 2019 Lees meer

Scroll naar boven