365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd […]

Planmatig werken is op te delen in drie stappen: onderzoek, planvorming en uitvoering. Deze waaier biedt een schema voor planmatig werken en geeft praktische tips voor het onderhoud en herstel van groen erfgoed.   Ook wordt een restauratieladder gegeven, die door ERM zelf is ontwikkeld. Die ladder is een voorkeursvolgorde voor het type ingreep. Het gaat […]

Biodiversiteit op een erf bevorderen draagt bij aan het cultuurlandschap. Dit kennisblad geeft tips over hoe omstandigheden op het erf voor vlinders, bijen, vogels, egels en kikkers en salamanders kunnen worden verbeterd.   Variatie in boomsoorten is belangrijk, en hou rekening met gradiënt: een afloop van hoge naar lage begroeiing en van nat naar droog. Ook […]

Het Ontwikkelpadenspel heeft als doel om vaardiger te worden in het kiezen van korte-termijn-maatregelen, in een context met een onzekere toekomst op de lange termijn. De waarde van het spel zit vooral in de discussie achteraf,. Het spel biedt een gemeenschappelijk begrippenkader over adaptatieplanning en maakt het zo mogelijk om concreet te worden over vaak […]

De routekaart is een handvat voor het ontwikkelen en realiseren van klimaatrobuuste maatregelen op de buitenplaats. De routekaart bestaat uit vijf hoofdstukken: planvorming, stakeholders, communicatie, onderzoek en monitoring, en financiën & wet- en regelgeving. Die facetten van planvorming worden uitgezet in een tijdlijn, gebaseerd op de fases van een plan. Die fases zijn oriëntatie, intiatie, […]

Drones kunnen gebruikt worden voor onder andere vegetatiekarteringen, weidevogeltellingen en de inventarisatie van grofwild. In het kennisblad worden die drie toepassingen verder uitgelegd. Het blijkt dat bij weidevogeltellingen, het gebruik van drones veel tijdwinst geeft. Bij inventarisatie van grofwild blijkt de drone reeën te tellen, die tijdens wandelingen te voet niet zijn gevonden.  Ook is […]

Kennisdeling

Flits-enquête watersnood

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd […]

Flits-enquête watersnood Lees meer

Webinar Water, droogte en landgoederen

Verdroging bedreigt landgoederen. In dit webinar wordt ingegaan hoe droogte een bedreiging is voor het groene, rode en blauwe erfgoed op landgoederen.   Ook wordt inegaan op welke manier de gevolgen van droogte tot een minumum kunnen worden beperkt. Daarvoor laat Elyze Storms-Smeets een gebiedsgerichte en actorgerichte erfgoedbenadering zien. In het verleden zijn op landgoederen altijd

Webinar Water, droogte en landgoederen Lees meer

Praktische tips voor onderhoud en herstel Groen Erfgoed

Planmatig werken is op te delen in drie stappen: onderzoek, planvorming en uitvoering. Deze waaier biedt een schema voor planmatig werken en geeft praktische tips voor het onderhoud en herstel van groen erfgoed.   Ook wordt een restauratieladder gegeven, die door ERM zelf is ontwikkeld. Die ladder is een voorkeursvolgorde voor het type ingreep. Het gaat

Praktische tips voor onderhoud en herstel Groen Erfgoed Lees meer

Biodiversiteit op en om het erf

Biodiversiteit op een erf bevorderen draagt bij aan het cultuurlandschap. Dit kennisblad geeft tips over hoe omstandigheden op het erf voor vlinders, bijen, vogels, egels en kikkers en salamanders kunnen worden verbeterd.   Variatie in boomsoorten is belangrijk, en hou rekening met gradiënt: een afloop van hoge naar lage begroeiing en van nat naar droog. Ook

Biodiversiteit op en om het erf Lees meer

Keuzehulp voor een onzekere toekomst; het Ontwikkelpadenspel

Het Ontwikkelpadenspel heeft als doel om vaardiger te worden in het kiezen van korte-termijn-maatregelen, in een context met een onzekere toekomst op de lange termijn. De waarde van het spel zit vooral in de discussie achteraf,. Het spel biedt een gemeenschappelijk begrippenkader over adaptatieplanning en maakt het zo mogelijk om concreet te worden over vaak

Keuzehulp voor een onzekere toekomst; het Ontwikkelpadenspel Lees meer

Routekaart Klimaatrobuuste Buitenplaatsen

De routekaart is een handvat voor het ontwikkelen en realiseren van klimaatrobuuste maatregelen op de buitenplaats. De routekaart bestaat uit vijf hoofdstukken: planvorming, stakeholders, communicatie, onderzoek en monitoring, en financiën & wet- en regelgeving. Die facetten van planvorming worden uitgezet in een tijdlijn, gebaseerd op de fases van een plan. Die fases zijn oriëntatie, intiatie,

Routekaart Klimaatrobuuste Buitenplaatsen Lees meer

Drones in het natuurbeheer

Drones kunnen gebruikt worden voor onder andere vegetatiekarteringen, weidevogeltellingen en de inventarisatie van grofwild. In het kennisblad worden die drie toepassingen verder uitgelegd. Het blijkt dat bij weidevogeltellingen, het gebruik van drones veel tijdwinst geeft. Bij inventarisatie van grofwild blijkt de drone reeën te tellen, die tijdens wandelingen te voet niet zijn gevonden.  Ook is

Drones in het natuurbeheer Lees meer

Scroll naar boven