Groen erfgoed en de nieuwe instandhoudingsplicht. Een inhaalslag?

Door Mr Drs Jérôme van der Maes september 2016 Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, waarmee de Monumentenwet 1988 grotendeels is komen te vervallen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet, alwaar een gedeelte van de Monumentenwet te zijner tijd in opgaat, is onlangs met een jaar uitgesteld van 2018 naar 2019. Uiteindelijk gaat het laatste restje van de

lees meer


Nieuw elan voor de oranjerie

Door Saskia Ouwehand Een pleidooi voor een (herzien) boek (image) In 1991 verscheen Oranjerieën in Nederland door Erik Geytenbeek. Dit uitstekende standaardwerk biedt een goede inleiding over de geschiedenis en gebruiken in en rond oranjerieën en het bevat een uitputtende inventarisatie van de nog bestaande Nederlandse oranjerieën en een beschrijving van oranjerieplan

lees meer


Historische moestuinen nog altijd productief

Door Taco IJzerman Het verhaal van smaak en schoonheid van groenten en kruiden wordt op steeds meer plekken verteld en getoond. In 2007 was de aanzet tot het Belvedèreproject   ‘Historische moestuinen met nieuwe opdracht’ gebaseerd op de vraag: Is de historische moestuin niet van nature de plaats om mensen dichter bij historie, voedsel en natuur te brengen? [capti

lees meer


Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen

Thomas Van Driessche en Paul Van den Bremt (red.), Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen, Brussel 2015 (image) In de jaren 2013 en 2014 werd door de afdeling Onderzoek en Bescherming van het Agentschap Onroerend Erfgoed in Vlaanderen (de Vlaamse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een waardevol onderzoek verricht naar het beheer v

lees meer


Een laan of een rij bomen?

(image) Een toegangslaan naar of een lanenstelsel rondom een kasteel of buitenplaats lijkt een vanzelfsprekendheid. We wandelen over zo’n laan en zien de bomen die er altijd zijn geweest en, naar we aannemen, altijd zullen blijven. We zijn onder de indruk van de statigheid en genieten van de schoonheid van het geheel. De dagelijkse werkelijkheid is wat gecompliceerder. B

lees meer


Ondernemen met Natuur

Hans Kamerbeek, Ondernemen met Natuur. Tips voor grondeigenaren, Utrecht 2015 (image) Dat de overheid zich minder bemoeit met instandhouding en financiële facilitering van KBL is onder andere af te leiden uit de vaak georganiseerde bijeenkomsten voor direct betrokkenen bij de instandhouding van KBL. Er zijn dit jaar talloze vergaderingen geweest rond vragen zoals hoe men

lees meer


Groen erfgoed op de kaart met uitvoeringsrichtlijn voor hovenierswerk

Wat is goed onderhoud van historisch groen? Daar zijn veel ideeën over maar tot nu toe geen praktisch hanteerbare tekst die gebruikt kan worden door zowel hoveniers als opdrachtgevers. Daarom heeft een werkgroep van hoveniers, opdrachtgevers en diverse andere partijen het initiatief genomen tot het opstellen van een uitvoeringsrichtlijn (URL) voor het onderhouden en behe

lees meer


Landelijk register van monumentale bomen

(image) Op veel buitenplaatsen en landgoederen staat een keur van bijzondere, monumentale bomen die nu zijn opgenomen in een landelijk register. Vanaf 5 juni opent de website 'Landelijk Register van Monumentale Bomen'. In het register staan op dit moment circa 15.000 bomen, lanen en boomgroepen. Op de website is te zien waar de monumentale bomen staan. In het Landelijk Reg

lees meer


Jaar van de groene vrijwilliger

(image) Werkt u graag als vrijwilliger in het groen? Of zoekt u tuinvrijwilligers voor uw buitenplaats of kasteeltuin? Honderden vrijwilligers dragen al bij aan het beheer van het landschap. Op initiatief van de 12 landschappen is 2015 uitgeroepen tot Jaar van de Groene Vrijwilliger. Speciaal voor het jaar van de Groene Vrijwilliger is er een website geopend om de mogelijk

lees meer