Petitie voor behoud fiscale aftrek monumenten

Goed verzorgde rode en groene monumenten dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het Nederlandse landschap, de steden en dorpen. Particuliere eigenaren zijn in staat om die kwaliteit met veel inspanningen in stand te houden. De fiscale aftrekregeling is hierbij van cruciaal belang. Op 26 februari 2018 zonden de Vereniging Particulier Historische buitenplaatsen

lees meer


Alle aanvragen voor instandhoudingssubsidie in 2017 gehonoreerd

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 49,7 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Het is dit jaar voor het eerst dat alle aanvragen die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd. Dit jaar zijn bijna 1.000 aanvragen ingediend. 1

lees meer


Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland

Op 8 mei 2017 is het onderzoeksrapport over de staat van het groene erfgoed in Nederland door demissionair minister Bussemaker aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door Debie & Verkuijl en Wageningen Environmental Research (Alterra), blijkt dat ruim driekwart van dit erfgoed groenaanleg betreft op historische buitenplaatsen en landgoederen. Voo

lees meer


Mogelijk toch meer subsidie voor historische tuinen en parken

Op 20 december 2016 is een motie van ChristenUnie en PvdA aangenomen over de subsidieregeling voor groene monumenten. De Rijksoverheid subsidieert namelijk niet alleen het onderhoud van gebouwde Rijksmonumenten, maar ook groene monumenten zoals (stads)parken, tuinen, begraafplaatsen en verdedigingswerken. Er was vorig jaar echter te weinig budget voor alle aanvragen. Daard

lees meer


Wie zal dat betalen?

Door Saskia Ouwehand Der is noch noait in brânkast achter in lykwein oan riden. (Er is nog nooit een brandkast achter een lijkwagen aangereden of te wel: je kunt je geld niet meenemen in je graf.) Dit Friese spreekwoord illustreert de rentmeester-gedachte die voor veel eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen richtinggevend is bij het beheer van hun goed. Natuurlijk

lees meer


Afschaffing fiscale aftrek opgeschort

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Bussemaker weten het voorstel om de fiscale aftrek voor onderhoud van monumenten af te schaffen, met een jaar uitgesteld. Na een stevige lobby van de FIM, Bond Heemschut en Kunsten '92 en bedenkingen in de kamer is nu meer tijd uitgetrokken voor de nieuwe subsidieregeling die de aftrekmogelijkheid moet vervangen. De brief kunt

lees meer


Kerstfairs als welkome bron van inkomsten?

Veel kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL) bieden ieder jaar bijzondere kerstbeleving: van mooie kerstdiners in horeca-gedreven KBL, tot historische tafelopstellingen, kerst gerelateerde exposities en kerstfairs. Dit laatste lijkt een groeiend fenomeen. De sKBL-werkgroep 'Exploitatiemogelijkheden op KBL' was benieuwd naar de opzet en organisatie van zu

lees meer