Fondsen

In Nederland bestaan talrijke fondsen die een financiële bijdrage kunnen geven ten goede van zaken die met het behoud en beheer van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen samenhangen. sKBL maakte van deze fondsen een inventarisatie. Mocht u een fonds kennen dat niet in onze opgave voorkomt, stellen wij uw bericht zeer op prijs. Dan passen wij […]

Lees verder…


Zorgen bij particuliere landgoederen over gevolgen afschaffing monumentenaftrek

Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten, dat gaat over de afschaffing van de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten. Dit wetsvoorstel wordt op 10 en 11 december behandeld in de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt de mogelijkheid om onderhoudskosten voor

lees meer


Van economische baten naar duurzame financiering

  september 2018, Tom Bade Veel onderzoeken hebben aangetoond dat erfgoed, natuur en stedelijk groen positieve economische baten opleveren. Het 'enige' probleem is dat veel van deze baten niet terecht komen bij de eigenaar van het erfgoed of de beheerder van het natuurgebied. De eerste studie die ik op dit terrein uitvoerde was al weer in 1999 en was zijn tijd ver

lees meer


Petitie voor behoud fiscale aftrek monumenten

Goed verzorgde rode en groene monumenten dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het Nederlandse landschap, de steden en dorpen. Particuliere eigenaren zijn in staat om die kwaliteit met veel inspanningen in stand te houden. De fiscale aftrekregeling is hierbij van cruciaal belang. Op 26 februari 2018 zonden de Vereniging Particulier Historische buitenplaatsen

lees meer


Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland

Op 8 mei 2017 is het onderzoeksrapport over de staat van het groene erfgoed in Nederland door demissionair minister Bussemaker aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door Debie & Verkuijl en Wageningen Environmental Research (Alterra), blijkt dat ruim driekwart van dit erfgoed groenaanleg betreft op historische buitenplaatsen en landgoederen. Voo

lees meer


Wie zal dat betalen?

Door Saskia Ouwehand Der is noch noait in brânkast achter in lykwein oan riden. (Er is nog nooit een brandkast achter een lijkwagen aangereden of te wel: je kunt je geld niet meenemen in je graf.) Dit Friese spreekwoord illustreert de rentmeester-gedachte die voor veel eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen richtinggevend is bij het beheer van hun goed. Natuurlijk

lees meer


Afschaffing fiscale aftrek opgeschort

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Bussemaker weten het voorstel om de fiscale aftrek voor onderhoud van monumenten af te schaffen, met een jaar uitgesteld. Na een stevige lobby van de FIM, Bond Heemschut en Kunsten '92 en bedenkingen in de kamer is nu meer tijd uitgetrokken voor de nieuwe subsidieregeling die de aftrekmogelijkheid moet vervangen. De brief kunt

lees meer


Kerstfairs als welkome bron van inkomsten?

Veel kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL) bieden ieder jaar bijzondere kerstbeleving: van mooie kerstdiners in horeca-gedreven KBL, tot historische tafelopstellingen, kerst gerelateerde exposities en kerstfairs. Dit laatste lijkt een groeiend fenomeen. De sKBL-werkgroep 'Exploitatiemogelijkheden op KBL' was benieuwd naar de opzet en organisatie van zu

lees meer