Baggeren op Landfort

Een vijver uitbaggeren lijkt simpel maar voor vijvers en grachten rondom KBL is het toch vaak een precaire aangelegenheid. Het terrein verdraagt het werken met zware machinerie vaak slecht en tegelijk speelt een deel van het verleden zich in het water van de gracht af. Talrijke KBL waren ooit het decor van strijd en oorlog. […]

Lees verder…


Bezitten en beheren

Bezitten en beheren - onderzoek naar de geschiedenis van landgoedbeheer en -exploitatie Door Nienke Welle De afgelopen decennia is een groot aantal publicaties verschenen over landgoederen en - vooral - buitenplaatsen. Het zijn merendeels monografieën en inventarisatiestudies, waarbij wordt ingegaan op de architectuurgeschiedenis en interieurs van de huizen en/of de tui

lees meer


Aanscherping van de Natuurschoonwet

Door Mr. R.J. Nieuwland In eerdere nieuwsbrieven heb ik het grote belang van de Natuurschoonwet (NSW) voor de Nederlandse particuliere landgoederen aangegeven. Zoals u wellicht weet, heeft kamerlid Van Veldhoven in januari 2013 kamervragen gesteld over de golfbanen en de Natuurschoonwet. Als reactie hierop heeft de Staatssecretaris een evaluatie van de wet laten uitvoere

lees meer


Contouren om cultuurhistorie

Een onderzoek naar het instrument van de buitenplaatsbiotoop in relatie tot de landgoederen en buitenplaatsen in de Graafschap Door Elise Holtman Sinds enkele jaren maken de provincies Zuid-Holland en Utrecht gebruik van buitenplaatsbiotopen in hun erfgoedbeleid. Deze provincies hebben dit instrument ontwikkeld om buitenplaatsen en hun ruimtelijke context te beschermen t

lees meer


Openstelling van landgoederen

Natuurschoonwet Vrijwel alle particuliere landgoederen in Nederland zijn gerangschikt als Natuurschoonwet-landgoed. In de praktijk noemt men dit een “NSW-landgoed”. In de sKBL-nieuwsbrief van december 2014 schreef ik al wat de Natuurschoonwet in grote lijnen inhoudt (dat artikel is hier nogmaals te lezen). Een aaneengesloten onroerende zaak van tenminste vijf hectare

lees meer