EenVandaag over klimaatzorgen bij KBL

Landfort

Het AVROTROS programma EenVandaag besteedt aandacht aan de gevolgen van klimaatverandering voor historische buitenplaatsen, kastelen en landgoederen. Bekijk hier het fragment. […]

Lees verder…


Baggeren op Landfort

Een vijver uitbaggeren lijkt simpel maar voor vijvers en grachten rondom KBL is het toch vaak een precaire aangelegenheid. Het terrein verdraagt het werken met zware machinerie vaak slecht en tegelijk speelt een deel van het verleden zich in het water van de gracht af. Talrijke KBL waren ooit het decor van strijd en oorlog. […]

Lees verder…


Klimaatverandering, grote zorgen bij KBL

– Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met weersextremen zoals late nachtvorsten, langere droogteperiodes, uitzonderlijke hittegolven, hevige stormen of excessieve regenbuien. Veel eigenaren van kastelen & buitenplaatsen maken zich grote zorgen over de gevolgen van de klimaatomstandigheden voor hun monumentale tuinen en parken. Hiermee hangt de vraag naar klimaatbestendige oplossingen nauw samen. […]

Lees verder…


Eerste Nederlandse (kasteel) barbacane gevonden

Door Nancy de Jong In november 2018 en juli 2019 zijn door geofysici Ferry van den Oever en Jan de Geus van Saricon BV in samenwerking met stadsarcheoloog Nancy de Jong enige onderzoeken verricht op het terrein in de Oudorperpolder bij Alkmaar waar ooit kasteel De Middelburg stond. De resultaten zijn verbluffend! AanleidingIn de Oudorperpolder staan […]

Lees verder…


De Hollandse buitenplaats

De oude buitenplaatsen bezitten een geschiedenis die de huidige provinciegrenzen overstijgt. Immers veel buitenplaatsen ontstonden vanuit stedelijke energie en werden door Hollandse kooplieden, regenten en het patriciaat opgericht. Dit legitimeert het zichtbaar maken van deze KBL als een landelijke en/of interregionale entiteit. Dat verlangen leeft bij de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In deze provincies […]

Lees verder…


Gelders Arcadie

In de Veluwezoom zijn de afgelopen eeuwen zeker honderd buitenplaatsen en landgoederen ontstaan. Daardoor wordt dit gebied ook Gelders Arcadië genoemd. De vijf gemeenten in deze regio, te weten Arnhem, Wageningen, Renkum, Rozendaal en Rheden, werken sinds 2011 samen om dit erfgoed op verschillende manieren een sterkere positie te geven. In de periode 2011-2014 zijn […]

Lees verder…


Utrechtse Kastelen & Buitenplaatsen

RBT Heuvelrug & Vallei heeft in opdracht van de provincie Utrecht, en in nauwe samenwerking met NBTC Holland Marketing, Utrecht Marketing, VVV Kromme Rijnstreek, Citymarketing Amersfoort, Woerden Marketing, VVV Gooi & Vecht en Vrijstad Vianen deze campagne vormgegeven. Door deze brede samenwerking kan de campagne zowel voor de Nederlandse als de internationale markt worden ingezet. […]

Lees verder…


Macht & Pracht in de Gelderse streken

De Regionale Bureaus voor Toerisme in Gelderland voeren een campagne om meer bezoekers naar de kastelen, buitenplaatsen en landgoederen te trekken. De campagne Macht & Pracht beoogt het publiek interessante combinaties van logies, eten & drinken en bezoek aan te bieden. Deelname is mogelijk voor die locaties die bezoekmogelijkheden kennen. Thema’s De communicatie gaat aan […]

Lees verder…


Hollands Buiten

De landgoederen van Zuid-Holland zijn opnieuw ontdekt: als Hollands Buiten staat de landgoederenzone op de kaart. Trekvaarten en strandwallanen leiden naar de landgoederen en buitens: in de drukste regio van Nederland blijkt het mogelijk om je terug te laten voeren in de tijd, in een bijpassend tempo. Vanaf eind 16e eeuw ontstond door de aanleg […]

Lees verder…


Buitengoed Geul & Maas

Samenwerkingsverband Buitengoed Geul & Maas bestaat uit de gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Meersen en de provincie Limburg. Zij werken samen om het cultuurhistorisch erfgoed in de regio te behouden, beheren, ontwikkelen en herontwikkelen. Onder dit cultuurhistorisch erfgoed vallen landgoederen, monumenten, en landschappen. Ook Vrienden Kasteel Borgharen en Château St. Gerlach, participeren in dit samenwerkingsverband. Gebiedsvisie In […]

Lees verder…