Overzicht sKBL-studiedagen 2019

Studiebijeenkomst ‘Energiebesparing, hernieuwbare energie en uw monument’ Vrijdag 27 september 2019 van 09:45 – 18:00 uur in de Boerderij op Buitenplaats Elswout, Elswoutlaan 14 te Overveen. Bekijk hier het programma. ——————————————————————————————————————– Studiebijeenkomst ‘Klimaatadaptatie bijzondere tuinen’ Maandag 26 augustus 2019 op Huis Bergh, in samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting. Hoe bieden we het hoofd aan extreme […]

Lees verder…


sKBL viert eerste lustrum

20 februari 2014 - 20 februari 2019 (image) Op 20 februari 2014 was de stichting officieel een feit. Voluit Stichting digitaal portaal voor Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen, afgekort sKBL. Dank zij de steun van vele donateurs, vrijwilligers en belangstellenden heeft sKBL haar werk kunnen doen en zal dit verder voortzetten. Een impressie va

lees meer


Studiedag: De tuinbaas en vrijwilligers

Samen met het Gilde van Tuinbazen organiseert sKBL op dinsdag 19 februari 2019 een studiedag over het werk van de tuinbaas met vrijwilligers in tuin- en parkonderhoud. Het werken met vrijwilligers vraagt, naast alle andere vaardigheden, een speciale deskundigheid van de tuinbaas. Tijdens deze studiedag wordt hierop ingegaan door diverse (ervarings)deskundigen en is er gele

lees meer


Russische KBL-eigenaren bezoeken Nederland en sKBL te gast in Rusland

  Door Jennemie Stoelhorst en René Dessing november 2018 Vanuit de Nederlandse ambassade in Moskou werd sKBL om medewerking gevraagd voor de opzet en organisatie van een studiereis van een groep particuliere KBL-eigenaren uit Moskou en St. Petersburg. Hun reisdoel was kennis op te doen en ervaringen uit het uitwisselen rondom het beheer, behoud en exploitatie van K

lees meer


Eigenaren van KBL in Rusland op studiereis in Nederland

Vanuit de Nederlandse ambassade te Moskou, werd sKBL om medewerking gevraagd bij de organisatie en begeleiding van een studieprogramma voor circa vijftien eigenaren van KBL in Rusland. Deze gasten bezoeken Nederland nu om zich te verdiepen in de wijze waarop wij hier KBL behouden en beheren. Ook zijn ze zeer geïnteresseerd in De rol van de overheid bij instandhouding en i

lees meer


Nieuwe samenstelling bestuur sKBL

  Met ingang van 15 september 2018 is de samenstelling van het bestuur van sKBL gewijzigd. Reden hiervan is de benoeming van Bert Boer, oud directeur van het Muiderslot, tot directeur van het Maritiem Museum te Rotterdam en sKBL binnenkort afscheid van hem neemt. Het bestuur heet drie nieuwe leden welkom te weten Oldrik Verloop, Rylana Seelen en Jan-Hylke de Jong.

lees meer


Drie nominaties voor Ithakaprijs 2018

(image) Op woensdag 10 oktober 2018 om 15.00 uur vindt voor de vierde maal de feestelijke uitreiking plaats van de Ithakaprijs en het Ithakastipendium. Deze gebeurtenis, mogelijk gemaakt door een particuliere gift aan sKBL, vindt dit jaar plaats op Slot Zeist. (image) (image) (image)                 De genomineerden voor

lees meer


Droogte veroorzaakt ook problemen op kastelen en buitenplaatsen

Eeuwenoude tuinen en parken op kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen (KBL) hebben serieus te lijden onder de droogte. De ongebruikelijk lange periode van droogte leidt ook op Nederlandse KBL tot problemen. Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) onderzocht onder haar 150 aangesloten KBL de effecten van de droogte. Aan dit

lees meer


Dit gebeurt binnen sKBL

  Over interieurbehoud….... Onlangs verzond de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de volgende uitnodiging:  "Geachte mevrouw, heer, De RCE heeft 72 interieurensembles op een digitale landkaart samengebracht. De kaart is voorzien van prachtig beeldmateriaal en bijzondere achtergrondverhalen over de totstandkoming van deze ensembles. Het doel van de kaart is

lees meer


Miljoen meer bezoekers bij Nederlandse kastelen en buitenplaatsen

De Nederlandse kastelen en buitenplaatsen met een museale functie trokken in 2017 2,3 miljoen bezoekers. Dat is een kleine miljoen meer dan in 2016. Nederland telt 65 kastelen en historische buitenplaatsen die museaal toegankelijk zijn. Hiervan zijn er 41 aangesloten in het landelijke netwerk van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL)

lees meer