Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL van start

‘In de zomer van 2018 hadden wij in ons land te maken met een langdurige droogte. Wat betekende die droogte nu precies voor KBL, zo vroegen wij ons af en wij besloten om onze achterban hierover te bevragen. Er is toen een beknopte enquête rondgezonden waarin is gevraagd wat eigenaren van KBL merken van de […]

Lees verder…


Kennisprogramma Klimaatbestendige Aanpak KBL

Afgelopen week heeft sKBL met een twintigtal samenwerkingspartners een aanvraag ingediend bij Erfgoed Deal 2020. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. De ambitie van de Erfgoed Deal is om ‘gezamenlijk een waardevolle leefomgeving te creëren, die met zorg […]

Lees verder…


Over wat gebeurt op kastelen & historische buitenplaatsen

Minister Hugo de Jonge zei onlangs in een kranteninterview dat marktwerking in de zorg tot ongewenste uitwassen leidt, die, zo blijkt nu, ten koste gaan van de menselijkheid en kwaliteit. Al langer leggen politiek en overheid soortgelijke eisen op aan de cultuur- en natuursector. De norm is zelfredzaamheid en kwantiteit, want voor de museale sector […]

Lees verder…


sKBL zoekt een eindredacteur

Als nationaal platform beijvert sKBL zich voor het bewaren en in stand houden van het waardevolle, monumentale landschap van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). sKBL richt zich op twee doelen. Het eerste doel is het vergroten van de publieke zichtbaarheid van de circa 650 objecten die tot dit monumentale erfgoed behoren. Het tweede doel […]

Lees verder…


Themafonds Kastelen en historische Buitenplaatsen

PBF en sKBL gaan de krachten bundelen en richten samen een Themafonds Kastelen en historische Buitenplaatsen op. Het Themafonds richt zich op de ondersteuning van projecten en restauraties van publiekstoegankelijke kastelen en buitenplaatsen. Jaarlijks wordt een specifiek aandachtsgebied gekozen, zoals educatie, klimaatbestendigheid, immaterieel erfgoed, vrijwilligers, kennis & ambacht, talentontwikkeling en -stimulans.Directe aanleiding voor de oprichting van […]

Lees verder…


Over wat er (niet) gebeurt op kastelen & historische buitenplaatsen

Vorige week hield sKBL een enquête onder de museaal benutte kastelen & historische buitenplaatsen. Dit deed de stichting om deelinformatie te kunnen leveren aan een landelijk onderzoek door de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) naar de gevolgen van het coronavirus. sKBL maakt deel uit van dat netwerk, dat landelijk onderzoek in de culturele sector verricht om […]

Lees verder…


Verslag bijeenkomst B&B’s op KBL

Op donderdag 6 februari 2020 vond op kasteel Middachten een bijeenkomst plaats voor eigenaren van historische buitenplaatsen die overnachtingsmogelijkheden bieden. In Nederland kennen veertig historische buitenplaatsen deze vorm van gastvrijheid. Het zijn meestal particuliere eigenaren, maar er zijn ook kasteelmusea met logiesmogelijkheden en enkele andere partijen. De ervaringen met een B&B zijn in het algemeen […]

Lees verder…


Dit gebeurt binnen sKBL

Doesburg/Megchelen, 11 december 2019 Een terug- en vooruitblik. Net als op veel kastelen en historische buitenplaatsen neemt de werkzaamheid binnen de stichting nu ook iets af maar wel na een succesvol en vruchtbaar jaar. Er werden dit afgelopen jaar zes studiedagen aangeboden, die een groeiende schare deelnemers trokken en overwegend zeer goed beoordeeld werden. Binnen […]

Lees verder…


sKBL zoekt een vrijwillige webredacteur

sKBL bestaat inmiddels ruim vijf jaar en ontwikkelt zich voorspoedig! Door onze activiteiten neemt niet alleen de belangstelling voor de stichting toe, maar vooral ook de belangstelling voor vele uiteenlopende onderwerpen die met historische buitenplaatsen, kastelen en landgoederen (KBL) samenhangen. sKBL beschikt over een uitgebreid digitaal portaal waar bezoekers veel actuele (bezoekers-)informatie en onderhoudende verhalen […]

Lees verder…


sKBL-studiedagen 2021

Onnodig te melden dat onze stichting meewerkt aan de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de informatie zoals de Rijksoverheid die communiceert. Dit houdt in, dat we voorlopig nog geen fysieke sKBL-studiedagen gepland hebben. We hopen u dit jaar op een mooie locatie weer te […]

Lees verder…