Dit gebeurt binnen sKBL

Doesburg/Megchelen, 11 december 2019 Een terug- en vooruitblik. Net als op veel kastelen en historische buitenplaatsen neemt de werkzaamheid binnen de stichting nu ook iets af maar wel na een succesvol en vruchtbaar jaar. Er werden dit afgelopen jaar zes studiedagen aangeboden, die een groeiende schare deelnemers trokken en overwegend zeer goed beoordeeld werden. Binnen […]

Lees verder…


sKBL zoekt een vrijwillige webredacteur

sKBL bestaat inmiddels ruim vijf jaar en ontwikkelt zich voorspoedig! Door onze activiteiten neemt niet alleen de belangstelling voor de stichting toe, maar vooral ook de belangstelling voor vele uiteenlopende onderwerpen die met historische buitenplaatsen, kastelen en landgoederen (KBL) samenhangen. sKBL beschikt over een uitgebreid digitaal portaal waar bezoekers veel actuele (bezoekers-)informatie en onderhoudende verhalen […]

Lees verder…


sKBL-studiedagen 2020

Onnodig te melden dat onze stichting meewerkt aan de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de informatie zoals de Rijksoverheid die communiceert. Dit houdt in, dat alle in het voorjaar geplande sKBL-studiedagen helaas tot nader tijdstip worden uitgesteld. Dit betreft de studiedagen ‘Veiligheid op en […]

Lees verder…


sKBL viert eerste lustrum

20 februari 2014 - 20 februari 2019 (image) Op 20 februari 2014 was de stichting officieel een feit. Voluit Stichting digitaal portaal voor Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen, afgekort sKBL. Dank zij de steun van vele donateurs, vrijwilligers en belangstellenden heeft sKBL haar werk kunnen doen en zal dit verder voortzetten. Een impressie va

lees meer


Studiedag: De tuinbaas en vrijwilligers

Samen met het Gilde van Tuinbazen organiseert sKBL op dinsdag 19 februari 2019 een studiedag over het werk van de tuinbaas met vrijwilligers in tuin- en parkonderhoud. Het werken met vrijwilligers vraagt, naast alle andere vaardigheden, een speciale deskundigheid van de tuinbaas. Tijdens deze studiedag wordt hierop ingegaan door diverse (ervarings)deskundigen en is er gele

lees meer


Russische KBL-eigenaren bezoeken Nederland en sKBL te gast in Rusland

  Door Jennemie Stoelhorst en René Dessing november 2018 Vanuit de Nederlandse ambassade in Moskou werd sKBL om medewerking gevraagd voor de opzet en organisatie van een studiereis van een groep particuliere KBL-eigenaren uit Moskou en St. Petersburg. Hun reisdoel was kennis op te doen en ervaringen uit het uitwisselen rondom het beheer, behoud en exploitatie van K

lees meer


Eigenaren van KBL in Rusland op studiereis in Nederland

Vanuit de Nederlandse ambassade te Moskou, werd sKBL om medewerking gevraagd bij de organisatie en begeleiding van een studieprogramma voor circa vijftien eigenaren van KBL in Rusland. Deze gasten bezoeken Nederland nu om zich te verdiepen in de wijze waarop wij hier KBL behouden en beheren. Ook zijn ze zeer geïnteresseerd in De rol van de overheid bij instandhouding en i

lees meer


Nieuwe samenstelling bestuur sKBL

  Met ingang van 15 september 2018 is de samenstelling van het bestuur van sKBL gewijzigd. Reden hiervan is de benoeming van Bert Boer, oud directeur van het Muiderslot, tot directeur van het Maritiem Museum te Rotterdam en sKBL binnenkort afscheid van hem neemt. Het bestuur heet drie nieuwe leden welkom te weten Oldrik Verloop, Rylana Seelen en Jan-Hylke de Jong.

lees meer


Drie nominaties voor Ithakaprijs 2018

(image) Op woensdag 10 oktober 2018 om 15.00 uur vindt voor de vierde maal de feestelijke uitreiking plaats van de Ithakaprijs en het Ithakastipendium. Deze gebeurtenis, mogelijk gemaakt door een particuliere gift aan sKBL, vindt dit jaar plaats op Slot Zeist. (image) (image) (image)                 De genomineerden voor

lees meer


Droogte veroorzaakt ook problemen op kastelen en buitenplaatsen

Eeuwenoude tuinen en parken op kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen (KBL) hebben serieus te lijden onder de droogte. De ongebruikelijk lange periode van droogte leidt ook op Nederlandse KBL tot problemen. Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) onderzocht onder haar 150 aangesloten KBL de effecten van de droogte. Aan dit

lees meer