Interactieve kaart toont volledig middeleeuws kastelenlandschap

Voor het eerst wordt het Nederlandse middeleeuwse kastelenlandschap gepresenteerd op een interactieve online kaart. Op de website www.kasteleninnederland.nl heeft amateurhistoricus, en vrijwilliger bij sKBL, John Wennips maar liefst alle 1300 bestaande en verdwenen Nederlandse kastelen beschreven. De kastelen van Noord- en Zuid-Holland zijn sinds kort ook zichtbaar op de ‘middeleeuwse’ kaarten. De overige Nederlandse kastelen zullen in […]

Lees verder…


Buitenplaats van blijvende betekenis

Jaarlijks organiseert het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) een inhoudelijk symposium. De vorm is dit jaar net even anders, namelijk geheel online. Luisteren en meepraten vanuit je eigen huis! We organiseren het dit jaar met jubilaris en PUB lid het Nationaal Restauratiefonds, dat zich al 35 jaar inzet voor monumenten.  Programma PUB symposium •  Op donderdag 26 november van 15.00-16.30 starten we met een inspirerende […]

Lees verder…


Huisarchieven – platform kastelen en buitenplaatsen

Donderdagmiddag 3 december vanaf 14:00 uur organiseert het Platform Kastelen & Buitenplaatsen een digitale bijeenkomst over Huisarchieven. Voor meer informatie over het programma en aanmelden zie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Talloze Nederlandse kastelen en landhuizen hebben huisarchieven. Soms zijn deze met behulp van professionals zorgvuldig ontsloten en ondergebracht in prachtige […]

Lees verder…


Grootscheepse restauratie Bisdom van Vliet

Bureau Helsdingen

Dit bijzondere pand te Haastrecht dateert uit 1875 en diende als woonhuis van de notabele familie Bisdom van Vliet, totdat in 1923 de laatste bewoonster overleed. Mevrouw Paulina le Fèvre de Montigny – Bisdom van Vliet liet in haar testament opnemen dat dit monument, inclusief de inventaris in ‘netten en smaakvollen staat’ moest worden onderhouden […]

Lees verder…


Lenneke Berkhout wint de Ithakaprijs 2020 met Hoveniers van Oranje

Op 27 oktober j.l. vond op Kasteel Groeneveld te Baarn de (digitale) uitreiking plaats van de Ithakaprijs en het Ithakastipendium 2020. Prijs en stipendium bedragen elk € 5.000,- en zijn nu voor de zesde keer uitgereikt. Dit initiatief van sKBL geldt als de belangrijkste Nederlandse prijs voor verbindend onderzoek naar of voor journalistieke producties over […]

Lees verder…


sKBL aanvraag Erfgoeddeal Klimaatbestendige aanpak KBL gehonoreerd

In nauwe samenwerking met een groot aantal partijen – waaronder de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, de gemeente Zeist, het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Utrechts Particulier Grondbezit en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – diende stichting Kastelen historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een aanvraag bij het Programmabureau Erfgoeddeal in om tot de uitvoering […]

Lees verder…


Gelderse Erfgoedmonitor 2019

Op 10 september heeft Erfgoed Gelderland de Gelderse Erfgoedmonitor 2019 gelanceerd. De monitor geeft onder andere inzicht in het publieksbereik, de baten en lasten en de opbouw van het personeelsbestand van de Gelderse erfgoedsector. Naast musea zijn ook landgoederen en monumenten, historische verenigingen en bibliotheken en archieven vertegenwoordigd in het onderzoek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder […]

Lees verder…


Gerestaureerde Villa Ockenburgh officieel geopend

Op zaterdag 12 september vond door voorzitter Petra Brekelmans van de Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburg de opening plaats van Villa Ockenburg in Den Haag. Het jarenlang zeer verwaarloosde pand werd – begonnen als burgerinitiatief in 2012 – door de inzet van ruim 150 vrijwilligers, sponsoren, overheden, stichtingen en fondsen van de […]

Lees verder…


In memoriam: mr. Els Veder-Smit (1921-2020)

Ons bereikte het droevige bericht dat mevrouw mr. Els Veder-Smit op woensdag 26 augustus overleed. Drie dagen later zou zij 99 geworden zijn. De oud-politica, die zich tijdens haar politieke loopbaan vooral voor volksgezondheid en cultuur inzette, koesterde een bijzondere belangstelling voor Hollands porselein én historische buitenplaatsen. Die interesse ontstond in haar kindertijd tijdens tripjes […]

Lees verder…


Historische Streekatlas; de ware schaal van Nederland

Auteurs Martin Berendse en Paul Brood brachten vorig jaar de succesvolle Historische Atlas NL, hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt uit. In het vervolg op deze atlas laten ze zien dat Nederland is opgebouwd uit een robuust samenstel van landstreken, waarvan de oudste (zoals de Betuwe en de Kempen) al worden genoemd in tweeduizend jaar […]

Lees verder…