Verslag bijeenkomst B&B’s op KBL

Op donderdag 6 februari 2020 vond op kasteel Middachten een bijeenkomst plaats voor eigenaren van historische buitenplaatsen die overnachtingsmogelijkheden bieden. In Nederland kennen veertig historische buitenplaatsen deze vorm van gastvrijheid. Het zijn meestal particuliere eigenaren, maar er zijn ook kasteelmusea met logiesmogelijkheden en enkele andere partijen. De ervaringen met een B&B zijn in het algemeen […]

Lees verder…


Jaaroverzicht sKBL 2019

De in februari 2014 opgerichte Stichting digitaal portaal voor Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) vierde in 2019 haar eerste lustrum. sKBL kijkt terug op vijf succesvolle jaren waarin de belangstelling voor KBL is toegenomen en het netwerk zich heeft uitgebreid. Ook in 2019 is onverminderd doorgewerkt aan de doelstellingen van sKBL. In het sKBL-jaaroverzicht […]

Lees verder…


Dit gebeurt binnen sKBL

12 september 2019 KBL en klimaat Recent verrichtten wij een onderzoek onder onze donateurs naar de gevolgen van de extreme hitte die ons land deze zomer trof. In sommige streken liep de temperatuur op tot 41 graden. Weinig verrassend reageerden de meesten dat hitte en droogte reële bedreigingen vormen voor de instandhouding van eeuwenoude parken […]

Lees verder…


Directie en team van sKBL gewijzigd

Bestuur, directie en team van sKBL is per 1 augustus 2019 gewijzigd.Onder het goede voorzitterschap van Chris Kalden (oud-directeur Staatsbosbeheer) groeide sKBL uit tot een solide organisatie, waarin nu ruim 200 kastelen, historische buitenplaatsen, landgoederen (KBL) en andere partijen participeren. Kalden draagt zijn functie per 1 augustus 2019 over aan René Dessing. Deze richtte sKBL […]

Lees verder…


Dit gebeurt binnen sKBL

6 juni 2019 Enige weken geleden beluisterde ik oud-senator (D66) Paul Schnabel die voor een gezelschap van particuliere buitenplaats-eigenaren sprak. Zijn voordracht had onder andere betrekking op de soms moeizame relatie tussen eigenaren van buitenplaatsen met politiek en overheid. Hij opende met de constatering dat cultuur en erfgoed door de overheid vaak niet op waarde […]

Lees verder…


Digitale studiemiddag ‘Stinzenplanten – bijzondere voorjaarsplanten onder een Friese naam’

Bonte krokus, holwortel, bostulpen, knikkende vogelmelk, Haarlems klokkenspel… Ze zijn een feest voor het oog en een aankondiging van de lente. Deze voorjaarsbollen voor de verwildering zorgen voor kleurrijke velden in tuinen en parken. Het zijn de juweeltjes van het voorjaar deze bollen voor de verwildering. Vanaf de 16de eeuw is men al begonnen deze […]

Lees verder…


sKBL viert eerste lustrum

20 februari 2014 - 20 februari 2019 (image) Op 20 februari 2014 was de stichting officieel een feit. Voluit Stichting digitaal portaal voor Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen, afgekort sKBL. Dank zij de steun van vele donateurs, vrijwilligers en belangstellenden heeft sKBL haar werk kunnen doen en zal dit verder voortzetten. Een impressie va

lees meer


Russische KBL-eigenaren bezoeken Nederland en sKBL te gast in Rusland

  Door Jennemie Stoelhorst en René Dessing november 2018 Vanuit de Nederlandse ambassade in Moskou werd sKBL om medewerking gevraagd voor de opzet en organisatie van een studiereis van een groep particuliere KBL-eigenaren uit Moskou en St. Petersburg. Hun reisdoel was kennis op te doen en ervaringen uit het uitwisselen rondom het beheer, behoud en exploitatie van K

lees meer


Dit gebeurt binnen sKBL

28 november 2018 Terug uit Rusland Kort geleden nam ik voor sKBL deel aan het 7th International Cultural Forum in St. Petersburg. Elders in deze nieuwsbrief vindt u een artikel hierover en over de studiereis, die sKBL voor Russische particuliere KBL-eigenaren organiseerde langs Nederlandse KBL. Die reis bracht ons nuttige informatie over hoe zij onze KBL en daarmee s

lees meer


Eigenaren van KBL in Rusland op studiereis in Nederland

Vanuit de Nederlandse ambassade te Moskou, werd sKBL om medewerking gevraagd bij de organisatie en begeleiding van een studieprogramma voor circa vijftien eigenaren van KBL in Rusland. Deze gasten bezoeken Nederland nu om zich te verdiepen in de wijze waarop wij hier KBL behouden en beheren. Ook zijn ze zeer geïnteresseerd in De rol van de overheid bij instandhouding en i

lees meer