Bedreigingen voor KBL

Megchelen, 7 september 2021 Enige maanden geleden werd ik door de eigenaar van een historische buitenplaats uit Overijssel gebeld. Omdat zijn gemeente nieuwe werkwijzen in bestemmingsplanprocedures is gaan volgen, waarbij inspraak onmogelijk is, was de omgeving van zijn eeuwenoude buitenplaats ineens aangewezen als een vestigingsgebied voor bedrijven, waar zij zich zonder veel hindernis of restricties […]

Lees verder…


Dit gebeurt binnen sKBL

Megchelen, 10 juni 2021   Evaluaties Enige maanden geleden zonden wij u een aantal vragen over wat u van onze nieuwsbrief vindt. Wij waren belangstellend te weten hoe u deze nieuwsbrief leest, wat u er eventueel in mist of welke u suggesties of adviezen u voor ons heeft. Onze enquête leverde tegen de duizend reacties […]

Lees verder…


Over wat gebeurt op kastelen & historische buitenplaatsen

Megchelen, 16 maart 2021   Laatst kreeg sKBL het verzoek een inhoudelijke bijdrage te leveren aan een bijeenkomst van publiekstoegankelijke KBL in Utrecht maar wel gezien in het licht van deze tijd. Onze insteek bij dat programma zal zijn om stil te staan bij het positieve dat op KBL als gevolg van de pandemie is […]

Lees verder…


Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL van start

‘In de zomer van 2018 hadden wij in ons land te maken met een langdurige droogte. Wat betekende die droogte nu precies voor KBL, zo vroegen wij ons af en wij besloten om onze achterban hierover te bevragen. Er is toen een beknopte enquête rondgezonden waarin is gevraagd wat eigenaren van KBL merken van de […]

Lees verder…


Kennisprogramma Klimaatbestendige Aanpak KBL

Afgelopen week heeft sKBL met een twintigtal samenwerkingspartners een aanvraag ingediend bij Erfgoed Deal 2020. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. De ambitie van de Erfgoed Deal is om ‘gezamenlijk een waardevolle leefomgeving te creëren, die met zorg […]

Lees verder…


Over wat gebeurt op kastelen & historische buitenplaatsen

Megchelen, 17 september 2020   De laatste tijd gebeurt er weer meer op de Nederlandse KBL en al werpen de coronamaatregelen de nodige hindernissen op, toch slagen meer en meer publiekstoegankelijke huizen er in om bezoekers te trekken. Telkens ben ik onder de indruk van de veerkracht en creativiteit waarmee KBL-organisaties op positieve wijze inspelen op de nu ontstane situatie. Tegelijkertijd klagen wel meer eigenaren over schade, vervuiling en loslopende honden, die de toenemende stroom bezoekers […]

Lees verder…


Over wat gebeurt op kastelen & historische buitenplaatsen

Megchelen, 17 juni 2020 Minister Hugo de Jonge zei onlangs in een kranteninterview dat marktwerking in de zorg tot ongewenste uitwassen leidt, die, zo blijkt nu, ten koste gaan van de menselijkheid en kwaliteit. Al langer leggen politiek en overheid soortgelijke eisen op aan de cultuur- en natuursector. De norm is zelfredzaamheid en kwantiteit, want […]

Lees verder…


sKBL zoekt een eindredacteur

Als nationaal platform beijvert sKBL zich voor het bewaren en in stand houden van het waardevolle, monumentale landschap van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). sKBL richt zich op twee doelen. Het eerste doel is het vergroten van de publieke zichtbaarheid van de circa 650 objecten die tot dit monumentale erfgoed behoren. Het tweede doel […]

Lees verder…


Themafonds Kastelen en historische Buitenplaatsen

PBF en sKBL gaan de krachten bundelen en richten samen een Themafonds Kastelen en historische Buitenplaatsen op. Het Themafonds richt zich op de ondersteuning van projecten en restauraties van publiekstoegankelijke kastelen en buitenplaatsen. Jaarlijks wordt een specifiek aandachtsgebied gekozen, zoals educatie, klimaatbestendigheid, immaterieel erfgoed, vrijwilligers, kennis & ambacht, talentontwikkeling en -stimulans.Directe aanleiding voor de oprichting van […]

Lees verder…


Over wat er (niet) gebeurt op kastelen & historische buitenplaatsen

Megchelen, 25 maart 2020 Vorige week hield sKBL een enquête onder de museaal benutte kastelen & historische buitenplaatsen. Dit deed de stichting om deelinformatie te kunnen leveren aan een landelijk onderzoek door de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) naar de gevolgen van het coronavirus. sKBL maakt deel uit van dat netwerk, dat landelijk onderzoek in de […]

Lees verder…