Dit gebeurt binnen sKBL

12 september 2019 KBL en klimaat Recent verrichtten wij een onderzoek onder onze donateurs naar de gevolgen van de extreme hitte die ons land deze zomer trof. In sommige streken liep de temperatuur op tot 41 graden. Weinig verrassend reageerden de meesten dat hitte en droogte reële bedreigingen vormen voor de instandhouding van eeuwenoude parken […]

Lees verder…


Directie en team van sKBL gewijzigd

Bestuur, directie en team van sKBL is per 1 augustus 2019 gewijzigd.Onder het goede voorzitterschap van Chris Kalden (oud-directeur Staatsbosbeheer) groeide sKBL uit tot een solide organisatie, waarin nu ruim 200 kastelen, historische buitenplaatsen, landgoederen (KBL) en andere partijen participeren. Kalden draagt zijn functie per 1 augustus 2019 over aan René Dessing. Deze richtte sKBL […]

Lees verder…


Dit gebeurt binnen sKBL

6 juni 2019 Enige weken geleden beluisterde ik oud-senator (D66) Paul Schnabel die voor een gezelschap van particuliere buitenplaats-eigenaren sprak. Zijn voordracht had onder andere betrekking op de soms moeizame relatie tussen eigenaren van buitenplaatsen met politiek en overheid. Hij opende met de constatering dat cultuur en erfgoed door de overheid vaak niet op waarde […]

Lees verder…


sKBL-studiedagen 2021

Onnodig te melden dat onze stichting meewerkt aan de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de informatie zoals de Rijksoverheid die communiceert. Dit houdt in, dat we voorlopig nog geen fysieke sKBL-studiedagen gepland hebben. We hopen u dit jaar op een mooie locatie weer te […]

Lees verder…


sKBL viert eerste lustrum

20 februari 2014 - 20 februari 2019 (image) Op 20 februari 2014 was de stichting officieel een feit. Voluit Stichting digitaal portaal voor Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen, afgekort sKBL. Dank zij de steun van vele donateurs, vrijwilligers en belangstellenden heeft sKBL haar werk kunnen doen en zal dit verder voortzetten. Een impressie va

lees meer


Studiedag: De tuinbaas en vrijwilligers

Samen met het Gilde van Tuinbazen organiseert sKBL op dinsdag 19 februari 2019 een studiedag over het werk van de tuinbaas met vrijwilligers in tuin- en parkonderhoud. Het werken met vrijwilligers vraagt, naast alle andere vaardigheden, een speciale deskundigheid van de tuinbaas. Tijdens deze studiedag wordt hierop ingegaan door diverse (ervarings)deskundigen en is er gele

lees meer


Russische KBL-eigenaren bezoeken Nederland en sKBL te gast in Rusland

  Door Jennemie Stoelhorst en René Dessing november 2018 Vanuit de Nederlandse ambassade in Moskou werd sKBL om medewerking gevraagd voor de opzet en organisatie van een studiereis van een groep particuliere KBL-eigenaren uit Moskou en St. Petersburg. Hun reisdoel was kennis op te doen en ervaringen uit het uitwisselen rondom het beheer, behoud en exploitatie van K

lees meer


Dit gebeurt binnen sKBL

28 november 2018 Terug uit Rusland Kort geleden nam ik voor sKBL deel aan het 7th International Cultural Forum in St. Petersburg. Elders in deze nieuwsbrief vindt u een artikel hierover en over de studiereis, die sKBL voor Russische particuliere KBL-eigenaren organiseerde langs Nederlandse KBL. Die reis bracht ons nuttige informatie over hoe zij onze KBL en daarmee s

lees meer


Eigenaren van KBL in Rusland op studiereis in Nederland

Vanuit de Nederlandse ambassade te Moskou, werd sKBL om medewerking gevraagd bij de organisatie en begeleiding van een studieprogramma voor circa vijftien eigenaren van KBL in Rusland. Deze gasten bezoeken Nederland nu om zich te verdiepen in de wijze waarop wij hier KBL behouden en beheren. Ook zijn ze zeer geïnteresseerd in De rol van de overheid bij instandhouding en i

lees meer


Nieuwe samenstelling bestuur sKBL

  Met ingang van 15 september 2018 is de samenstelling van het bestuur van sKBL gewijzigd. Reden hiervan is de benoeming van Bert Boer, oud directeur van het Muiderslot, tot directeur van het Maritiem Museum te Rotterdam en sKBL binnenkort afscheid van hem neemt. Het bestuur heet drie nieuwe leden welkom te weten Oldrik Verloop, Rylana Seelen en Jan-Hylke de Jong.

lees meer