Toegankelijke KBL

Door Carine van Rappard  Wie slecht ter been is of in een rolstoel zit, gaat er ook graag op uit, het liefst op plekken waar de ondergrond vlak en hard is. Boomwortels, kuilen en slechte bestrating zijn vaak onneembare hindernissen. Gelukkig zijn er de tuinen en parken van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen! Hier zijn de […]

Lees verder…


Haarlems klokkenspel in Oud-Poelgeest

door Margreet Wesseling, bioloog Het was waarschijnlijk de Leidse hoogleraar Herman Boerhaave die in 1718 de stinzenplant Haarlems klokkenspel in Nederland introduceerde. Tijdens een ommetje door het bospark Oud-Poelgeest, het voormalige buiten van Boerhaave, zag biologe Margreet Wesseling de bescheiden witte bloempjes aan de waterkant. Hoe komt deze steenbreek aan zijn opmerkelijke naam? En komt […]

Lees verder…


De thuiskomst van de ‘verlooren glaesen’ op ’t Spijker

door Rudi Westendorp en Silvia Zwaaneveldt, eigenaren Huis ‘t Spijker In het Rampjaar 1672 werden gebrandschilderde ramen uit het slot Brakel in de Bommelerwaard verwijderd, op de avond voordat Franse troepen de burcht verwoesten. Driehonderdvijftig jaar later worden deze ‘verlooren glaesen’ teruggeplaatst in ’t Spijker, de oorspronkelijke voorraadschuur van het slot. De ‘glaesen’ van slot […]

Lees verder…


Ontwikkelingen rond Limburgse KBL

door Edmond Staal, stafmedewerker Stichting het Limburgs Landschap De imposante ruïne van het voormalige klooster Hoogcruts tussen Slenaken en Noorbeek in Zuid-Limburg dreigde na dertig jaar verwaarlozing volledig te verdwijnen. Het Limburgs Landschap nam het project op zich en begon met de consolidatie. Na jaren van ingrijpende maatregelen kwam de herbestemmingsdiscussie. Door extra te investeren […]

Lees verder…


Boeren op de buitenplaats. Een onderzoek naar de relatie tussen landbouw en buitenleven in het Amstelland (1640-1840)

door landschapshistoricus Gerrit van Oosterom Het onderzoek naar buitenplaatsen heeft zich de laatste decennia met succes verbreed van individuele buitenplaatsen naar de onderliggende buitenplaatscultuur. Zo onderzocht Anne Mieke Backer ‘de vrouw in de tuin’, Lenneke Berkhout de rol van hoveniers en is er op allerlei plekken aandacht voor de relatie tussen slavernij en de welvaart […]

Lees verder…


Echte kastelen

door Herman Vuijsje, socioloog en schrijver Mijn allereerste publicatie werd in eigen beheer uitgegeven in een oplage van één. Het was de Kastelenindex van 1961. Ik was vijftien en kende alle kastelen van Nederland uit mijn hoofd. Dat wil zeggen: alle échte kastelen, dus met fundamenten of muurwerk uit de middeleeuwen. Kastelen die ooit een […]

Lees verder…


Occa Johanna Ripperda

door Redmer Alma, archivaris Occa Johanna Ripperda (1619-1686) was tot voor kort een onbekende adellijke vrouw. Ten onrechte, want zij had een bijzondere levensloop. Occa werd in 1619 geboren in het Groninger Farmsum als oudste kind van Hero Maurits Ripperda en Anna Margaretha Rengers van Hellum. Haar ouders waren vooraanstaande leden van de Ommelander adel. […]

Lees verder…


Vriend aan het woord: oudtuinbaas Fred van der Hengst van Huis te Manpad

De geschiedenis van Huis te Manpad gaat terug tot de zestiende eeuw. Toen stond hier een kleine hofstede aan een onverharde weg, een zogenaamd manpad of mannepad, die de Heerweg via Heemstede naar Haarlem met de duinen verbond. Later verrees hier Huis te Manpad, een schitterende buitenplaats die van 1767 tot 1953 in handen was […]

Lees verder…


Ellen Verbeek, vrijwilligster bij Akerendam en sKBL

‘Ik kende René Dessing vanuit mijn privésituatie en toen hij bezig was met de opzet van het Jaar van de Buitenplaatsen in 2012 vroeg hij of ik mee wilde doen. René kan heel overtuigend zijn’, vertelt Ellen Verbeek met een lach, ‘dus ik heb  ja gezegd. Mijn eerste klus was bij de expositie ‘Vijf Eeuwen […]

Lees verder…


Buitenplaatsen en het Rampjaar 1672

door Philip Muijtjens In 2022 memoreert Nederland het 350-jarige jubileum van een zeer gruwelijke periode die zich op Nederlandse bodem heeft afgespeeld. In 1672 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder de voet gelopen door vijandelijke legers van Engeland, Frankrijk en de prinsbisdommen van Keulen en Münster. De Hollandse Oorlog was begonnen. Door de […]

Lees verder…