Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

Verdubbeling van vermogensbelasting landgoedeigenaren in 2024

door Otto van Boetzelaer, bestuurslid SKBL Box 3 belasting heeft betrekking op het belasten van vermogen dat privé wordt gehouden of zich bevindt in een transparante NSW bv (Natuurschoonwet). Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Eigen woningen en kunstvoorwerpen zijn vrijgesteld, en ook gerangschikte gronden onder de NSW genieten vaak vrijstelling. Vóór 2017 gold […]

Verdubbeling van vermogensbelasting landgoedeigenaren in 2024 Lees meer

Verwarmen van je planten

Van oudsher pronkten de bewoners van kastelen en buitenplaatsen met planten en bomen die afkomstig waren uit verre oorden. Het aantal en de diversiteit aan (sub)tropische planten en bomen vormden een graadmeter voor het aanzien en het welzijn van de bewoners. Naast de plantencollecties waren de gebouwen waarin zij tijdens de koude wintermaanden werden opgeslagen zelf ook onderhevig aan de (modegevoelige) wensen van de bewoners en bovenal de ontwikkelingen op het gebied van verwarmingstechnische innovatie. En ook voor de bouwfysische kennis werd over de landsgrenzen heen gekeken.

Read more

Verwarmen van je planten Lees meer

Begraafplaatsen op landgoederen

door Leon Bok, adviseur funerair erfgoed Zo klein als Nederland is, toch telt het zo’n 1.500 landgoederen. Sommige zijn al heel oud maar vooral in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw ontstonden veel nieuwe landgoederen. In sommige gevallen investeerden adellijke families in grond rondom hun buitenplaats, verpachtten boerderijen en konden zo hun

Begraafplaatsen op landgoederen Lees meer

Buitenplaats De Tempel leeft weer op

door Lenneke Berkhout, redacteur Buitenplaats De Tempel behoort samen met het naastgelegen Nieuw Rhodenrijs tot de laatst bewaard gebleven buitenplaatsen aan de Schie, tussen Rotterdam en Delft. Na jaren van verwaarlozing komt deze buitenplaats weer tot leven. Dankzij een ambitieus herstelplan van Natuurmonumenten, de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers.

Buitenplaats De Tempel leeft weer op Lees meer

Upstairs-Downstairs op Slot Zuylen

door Bjorn Storm, cultuurhistoricus en werkzaam bij het Muiderslot Huisknechten, linnenmeisjes, tuinmannen en gouvernantes; tegenwoordig zijn ze haast alleen nog te zien in films, maar vóór de Tweede Wereldoorlog waren deze personeelsleden zeer gebruikelijk bij de adel. Ook bij de familie Van Tuyll van Serooskerken op slot Zuylen was er een heel personeelsteam. Lang is

Upstairs-Downstairs op Slot Zuylen Lees meer

Begraafplaatsen bij buitenplaatsen

door Leon Bok, adviseur funerair erfgoed Vanaf de zestiende eeuw trokken welgestelde stadsbewoners naar het platteland. Boeren verhuurden hun mooiste kamers. Al gauw werden eigen kavels gekocht en bouwde men daar een boerderij of hofstede waar het gehele jaar iemand woonde. Alleen in de zomer bezocht de eigenaar zijn bezit om de stad te ontvluchten.

Begraafplaatsen bij buitenplaatsen Lees meer

Het landgoed als sitopia

Sitopia is een Grieks woord dat voedselplek betekent (sitos = voedsel, topos = plek). door Willemijn ter Hart – Koopal, landschapshistoricus MA Het belang van landgoederen als voedsellandschap De agrarische functie van het landgoed op het gebied van land-, tuin- en bosbouw is vanaf het ontstaan van het landgoed in de Romeinse tijd tot in

Het landgoed als sitopia Lees meer

Er zit weer muziek in de Hamtoren

door Lenneke Berkhout, redacteur Musicus Bas Kennis, bekend van de Zeeuwse band Bløf, was op zoek naar een ‘tof project’ waarin hij zijn creativiteit kwijt kon. Het werd de restauratie van de rijksmonumentale vijftiende-eeuwse Hamtoren in Vleuten tot een unieke woon- en werkplek. Originele elementen zijn weer zichtbaar of respectvol teruggebracht en modern wooncomfort is

Er zit weer muziek in de Hamtoren Lees meer

De laatste rustplaats van kasteelheren en -vrouwen

door Leon Bok, adviseur funerair erfgoed Nederland telt nog veel kastelen, maar nog veel meer zijn er verdwenen. Er is heel wat onderzoek gedaan naar kastelen, maar waar de kasteelheren en -vrouwen hun laatste rustplaats vonden is niet altijd meer bekend. Wel vinden we in kerken door heel het land nog grafmonumenten of grafkelders terug

De laatste rustplaats van kasteelheren en -vrouwen Lees meer

Scroll naar boven