Middeleeuwse ‘luchtkastelen’ in Noordoost-Nederland

Overijssel en Drenthe staan niet bekend als kasteelrijke provincies. Toch stonden in Noordoost-Nederland in de middeleeuwen minstens 134 bisschoppelijke burchten, adellijke huizen en versterkingen. Dit gebied, dat men toen het Oversticht noemde, maakte deel uit van het prinsbisdom Utrecht, waar de bisschop van Utrecht territoriaal machthebber was. Niemand mocht in het Oversticht zonder toestemming van […]

Lees verder…


Kennisprogramma Klimaatbestendige Aanpak KBL

Afgelopen week heeft sKBL met een twintigtal samenwerkingspartners een aanvraag ingediend bij Erfgoed Deal 2020. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. De ambitie van de Erfgoed Deal is om ‘gezamenlijk een waardevolle leefomgeving te creëren, die met zorg […]

Lees verder…


Herbestemming en verduurzaming van uw monument

Door Arthur Jansen, rentmeester bij Klement Rentmeesters Erfgoedbezitters geven graag vorm aan de toekomst van ons historisch erfgoed en van monumentenzorg in het algemeen. Het kan voor eigenaren van erfgoed een flinke uitdaging zijn om nieuwe economische dragers en bestemmingen te vinden, die bijdragen aan een verantwoorde financiële exploitatie. Bij kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in […]

Lees verder…


Een Vriend aan het Woord: Alphons Tonino, eigenaar van Huys Geulle

‘De grootvader van mijn vrouw Ariane, jonkheer van Aefferden, woonde hier vanaf 1915. Het kasteel was eigendom van zijn schoonfamilie Brouwers. Grootvader Van Aefferden was burgemeester van Geulle en Bunde. Eigenlijk was het de bedoeling dat de ouders van Ariane hier zouden gaan wonen, maar door omstandigheden ging dit uiteindelijk niet door. Toen zei mijn […]

Lees verder…


Varen op de Vecht naar VreedenHoff

Door Yme Kuiper, emeritus hoogleraar bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen, Rijksuniversiteit van Groningen In memoriam Anthony Lisman  (1943-2020) Acht jaar geleden werd aan de universiteit van Groningen bij de faculteit Letteren (afdeling Kenniscentrum Landschap) de leerstoel ‘Historische buitenplaatsen en landgoederen’ ingesteld. Dat gebeurde op initiatief van de Stichting Van der Wyck- de Kempenaer, genoemd […]

Lees verder…


Verhit debat rond paleis Soestdijk

Recente plannen rond paleis Soestdijk zorgen voor verhitte gemoederen. Zelfs de prinsessen Irene en Margriet lieten van zich horen. De discussie illustreert een bekend dilemma. Hoe financier je restauratie en behoud van (nationaal) cultureel erfgoed? Laat je de markt zijn werk doen of is het een taak van de overheid en daarmee voor rekening van […]

Lees verder…


Historische Streekatlas; de ware schaal van Nederland

Auteurs Martin Berendse en Paul Brood brachten vorig jaar de succesvolle Historische Atlas NL, hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt uit. In het vervolg op deze atlas laten ze zien dat Nederland is opgebouwd uit een robuust samenstel van landstreken, waarvan de oudste (zoals de Betuwe en de Kempen) al worden genoemd in tweeduizend jaar […]

Lees verder…


De voedselbankmoestuin van Rhederoord

Aan de rand van de historische buitenplaats Rhederoord in De Steeg bij Arnhem ligt een bijzondere moestuin. Gedragen door vrijwilligers en omarmd door de eigenaar van dit buiten geeft de voedselbankmoestuin een moderne dimensie aan een eeuwenoude functie van landgoederen en historische buitenplaatsen. RhederoordRhederoord gaat terug tot de achttiende eeuw. Willem Reynier Brantsen (1701-1789) liet […]

Lees verder…


Andermans Veren

Door Peter Korver, kunstschilder In het dorp Driemond langs de weg van Amsterdam naar Weesp werden halverwege de 17de eeuw twee monumentale landgoederen gebouwd aan weerszijden van het water, Schoonoord en Driemond. Beide huizen werden midden 19de eeuw gesloopt. De monumentale fontein van Ignatius van Logteren uit 1714 verhuisde naar Huis Frankendael te Amsterdam. Slechts […]

Lees verder…


Buitenplaatsen op burgerlijke familieportretten in de Gouden Eeuw, een image boost?

Door Tanny van der Wolf In hoeverre fungeerde de afbeelding van een buitenplaats op de achtergrond van een familieportret van de gegoede burgerij in de Gouden Eeuw als uiting van zelfrepresentatie? Die vraag heb ik geprobeerd te beantwoorden in mijn masterscriptie Kunst- en Cultuurwetenschappen. Ondanks de vele literatuur over familieportretten en buitenplaatsen uit de Gouden […]

Lees verder…