Geen categorie

Privacy policy

PERSONAL DATA PROCESSED BY US This privacy policy applies to all personal data about you that is collected and used by sKBL, provided by yourself, when signing up for our digital newsletter, applying for the sKBL International Summer School 2020 or other sKBL’ activities or completing a form when visiting our website. The personal data […]

Privacy policy Lees meer

De Hollandse buitenplaats

De oude buitenplaatsen bezitten een geschiedenis die de huidige provinciegrenzen overstijgt. Immers veel buitenplaatsen ontstonden vanuit stedelijke energie en werden door Hollandse kooplieden, regenten en het patriciaat opgericht. Dit legitimeert het zichtbaar maken van deze KBL als een landelijke en/of interregionale entiteit. Dat verlangen leeft bij de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In deze provincies

De Hollandse buitenplaats Lees meer

Gelders Arcadie

In de Veluwezoom zijn de afgelopen eeuwen zeker honderd buitenplaatsen en landgoederen ontstaan. Daardoor wordt dit gebied ook Gelders Arcadië genoemd. De vijf gemeenten in deze regio, te weten Arnhem, Wageningen, Renkum, Rozendaal en Rheden, werken sinds 2011 samen om dit erfgoed op verschillende manieren een sterkere positie te geven. In de periode 2011-2014 zijn

Gelders Arcadie Lees meer

Utrechtse Kastelen & Buitenplaatsen

RBT Heuvelrug & Vallei heeft in opdracht van de provincie Utrecht, en in nauwe samenwerking met NBTC Holland Marketing, Utrecht Marketing, VVV Kromme Rijnstreek, Citymarketing Amersfoort, Woerden Marketing, VVV Gooi & Vecht en Vrijstad Vianen deze campagne vormgegeven. Door deze brede samenwerking kan de campagne zowel voor de Nederlandse als de internationale markt worden ingezet.

Utrechtse Kastelen & Buitenplaatsen Lees meer

Macht & Pracht in de Gelderse streken

De Regionale Bureaus voor Toerisme in Gelderland voeren een campagne om meer bezoekers naar de kastelen, buitenplaatsen en landgoederen te trekken. De campagne Macht & Pracht beoogt het publiek interessante combinaties van logies, eten & drinken en bezoek aan te bieden. Deelname is mogelijk voor die locaties die bezoekmogelijkheden kennen. Thema’s De communicatie gaat aan

Macht & Pracht in de Gelderse streken Lees meer

Hollands Buiten

De landgoederen van Zuid-Holland zijn opnieuw ontdekt: als Hollands Buiten staat de landgoederenzone op de kaart. Trekvaarten en strandwallanen leiden naar de landgoederen en buitens: in de drukste regio van Nederland blijkt het mogelijk om je terug te laten voeren in de tijd, in een bijpassend tempo. Vanaf eind 16e eeuw ontstond door de aanleg

Hollands Buiten Lees meer

Buitengoed Geul & Maas

Samenwerkingsverband Buitengoed Geul & Maas bestaat uit de gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Meersen en de provincie Limburg. Zij werken samen om het cultuurhistorisch erfgoed in de regio te behouden, beheren, ontwikkelen en herontwikkelen. Onder dit cultuurhistorisch erfgoed vallen landgoederen, monumenten, en landschappen. Ook Vrienden Kasteel Borgharen en Château St. Gerlach, participeren in dit samenwerkingsverband. Gebiedsvisie In

Buitengoed Geul & Maas Lees meer

Dutch Castles and Countryhouses

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), de marketingorganisatie voor Nederland, zet ons land op de kaart als aantrekkelijke vakantiebestemming voor internationale toeristen.  Hier zijn diverse thematische metrolijnen voor opgezet, ook wel ‘Holland Stories’ genoemd. Metrolijn Een van deze metrolijnen is ‘Dutch Castles and Countryhouses’. Voor internationale bezoekers, die graag de natuur intrekken of cultuur

Dutch Castles and Countryhouses Lees meer

Checklist locatieverhuur

Wees u bewust van het onderwerp Gaat het hier om de buitenplaats of een persoon? Of is uw locatie alleen maar een mooie achtergrond. Het uitgangspunt van de producent is niet altijd gelijk is aan de verwachting die u zelf heeft. Kijk dus met wie u praat en waarom u akkoord gaat. Informeer naar de

Checklist locatieverhuur Lees meer

Fondsen

Naam Plaats/Provincie Bijzonderheden J.C. Ruigrokstichting Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer/Noordelijke Bollenstreek Het doel van de stichting is het bevorderen van de belangen op godsdienstig, liefdadig, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Dit gebeurt o.a. via het verstrekken van uitkeringen aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die een algemeen maatschappelijk belang beogen. De steun kan bestaan uit giften of garantstellingen. Prins

Fondsen Lees meer

Scroll naar boven