Geen categorie

ICOMOS webinar Botanical Gardens & Collections – Colonial implications & contemporary approaches, woensdag 12 mei 2021, 19.30 – 21.00 uur

U kunt u opgeven voor deze lezing via een mail aan lezingen@icomos.nl en u ontvangt daarna de link.  Hieronder vindt u het volledige programma en een toelichting. PROGRAMME 19:30   Welcome and introduction: Sofia Lovegrove 19:35    Sharon Willoughby: Inclusive Storytelling in the Royal Botanic Gardens, Kew 19:55    António Carmo Gouveia: Botanic gardens, 19th century plant collections and collectors, in former portuguese colonies […]

ICOMOS webinar Botanical Gardens & Collections – Colonial implications & contemporary approaches, woensdag 12 mei 2021, 19.30 – 21.00 uur Lees meer

Megchelen, 26 november 2020

Over wat gebeurt op kastelen & historische buitenplaatsen Onze aanvraag bij de Erfgoed Deal is gehonoreerd! Dit betekent dat sKBL zich samen met andere partijen kan gaan inzetten voor onderzoek naar de veranderende klimatologische omstandigheden op historische buitenplaatsen om deze op basis van onderzoeksuitkomsten zo goed mogelijk tegemoet te kunnen treden. Zo’n aanvraag kan enkel

Megchelen, 26 november 2020 Lees meer

Koloniën van Weldadigheid in zomer 2021 mogelijk op werelderfgoedlijst Unesco

In de zomer van 2021 zal duidelijk worden of de Koloniën van Weldadigheid zich Werelderfgoed mogen noemen. Tijdens een online bijeenkomst van UNESCO op 2 november is besloten dat de uitgestelde 44e vergadering van het Werelderfgoedcomité plaats zal vinden van in juni of juli in China, in de stad Fuzhou. De besluitvorming over het nominatiedossier

Koloniën van Weldadigheid in zomer 2021 mogelijk op werelderfgoedlijst Unesco Lees meer

Publieke waardering voor KBL onverminderd groot – ook in coronatijd

We vertellen u niets nieuws, wanneer we constateren dat onze samenleving in korte tijd erg veranderd is. De gevolgen van het coronavirus zijn ook in de cultuur- en erfgoedsector aanzienlijk. Dit betreft vooral de publiekstoegankelijke kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen zoals museaal benutte KBL en KBL met horecagebruik of andere gastvrije vormen, zoals een B&B.

Publieke waardering voor KBL onverminderd groot – ook in coronatijd Lees meer

Corona dossier

In korte tijd is onze wereld snel veranderd als gevolg van het mondiaal rondwarende coronavirus. De huidige situatie en getroffen maatregelen hebben ook grote gevolgen voor het monumentale erfgoed zoals kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen in ons land. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de financiële en organisatorische gevolgen door het verplicht moeten sluiten van deuren van

Corona dossier Lees meer

Publieke nationale en internationale belangstelling voor KBL wederom in de lift

Voor de derde achtereenvolgende keer voerde sKBL onlangs een landelijk onderzoek onder de museaal benutte KBL uit om inzicht te krijgen in hun bezoekersaantallen in het afgelopen jaar. Ook stelden wij de geënquêteerden enige vragen die met het publiekstoegankelijke samenhangen. Onze groep aangesloten museaal benutte kastelen en historische buitenplaatsen telt 51 huizen (van de circa

Publieke nationale en internationale belangstelling voor KBL wederom in de lift Lees meer

Compliment voor duiventoren op Landgoed Te Werve

Elke maand reikt de provincie Zuid-Holland een Compliment voor het Monument uit als blijk van erkenning voor gerestaureerde monumenten. Het Compliment van februari 2020 is gegaan naar de duiventoren op Landgoed Te Werve in Rijswijk (Z-H). Deze unieke oudste duiventoren van Nederland dateert uit de 15e eeuw en is recent volledig gerestaureerd. De duiventoren dateert

Compliment voor duiventoren op Landgoed Te Werve Lees meer

Provincies gaan voor klimaat, duurzaamheid en natuur

Door Rob Berends In het afgelopen half jaar sloten politieke partijen in alle provincies coalitieakkoorden over de koers van het provinciaal bestuur tot aan de nieuwe verkiezingen van Provinciale Staten in 2023. Welke aanknopingspunten zitten er in die akkoorden voor de Nederlandse KBL en welke KBL-belangen zullen de provincies in de komende jaren gaan dienen?

Provincies gaan voor klimaat, duurzaamheid en natuur Lees meer

Scroll naar boven