Corona dossier

In korte tijd is onze wereld snel veranderd als gevolg van het mondiaal rondwarende coronavirus. De huidige situatie en getroffen maatregelen hebben ook grote gevolgen voor het monumentale erfgoed zoals kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen in ons land. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de financiële en organisatorische gevolgen door het verplicht moeten sluiten van deuren van […]

Lees verder…


Over wat er (niet) gebeurt op kastelen & historische buitenplaatsen

Vorige week hield sKBL een enquête onder de museaal benutte kastelen & historische buitenplaatsen. Dit deed de stichting om deelinformatie te kunnen leveren aan een landelijk onderzoek door de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) naar de gevolgen van het coronavirus. sKBL maakt deel uit van dat netwerk, dat landelijk onderzoek in de culturele sector verricht om […]

Lees verder…


Publieke nationale en internationale belangstelling voor KBL wederom in de lift

Voor de derde achtereenvolgende keer voerde sKBL onlangs een landelijk onderzoek onder de museaal benutte KBL uit om inzicht te krijgen in hun bezoekersaantallen in het afgelopen jaar. Ook stelden wij de geënquêteerden enige vragen die met het publiekstoegankelijke samenhangen. Onze groep aangesloten museaal benutte kastelen en historische buitenplaatsen telt 51 huizen (van de circa […]

Lees verder…


Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL

Terecht maken veel eigenaren van KBL zich zorgen over de gevolgen van het zich wijzigende klimaat met het oog op hun monumentale tuinen en parken. Waren in 2018 vooral korte termijn gevolgen merkbaar, in 2019 werden de gevolgen op de lange termijn meer zichtbaar. Zo verloren vele bomen aan levenskracht (vooral beuken, eiken en naaldbomen) […]

Lees verder…


Tuinmansleven op de Ulenpas

Mies Dagevos, Tuinmansleven op de Ulenpas. Van seizoenarbeider uit Duitsland tot tuinbaas/rentmeester in Hummelo en Keppel 1730 – 1930, 2019    Dit inhoudelijk goed geschreven en interessante boek is het werk van een nazaat van tuinbaas Jan Bernard Knake, tuinbaas van de Ulepas te Hummelo. Hij was lang in dienst van de familie Van Schuylenburg, […]

Lees verder…


Hidden Ireland, B&B in historische huizen

Hannah Flynn is voorzitter van Hidden Ireland, een vereniging van 32 particuliere historische huizen met een Bed & Breakfast verspreid over Ierland (https://hiddenireland.com). Enthousiast vertelt Hannah over haar vereniging. Hidden Ireland is opgericht in de jaren ’80 van de vorige eeuw door een groep eigenaren van historische huizen. Deze eigenaren zochten een passende manier om […]

Lees verder…


De Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België stelt zich voor

De Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België werd gesticht in 1934, een tijd van grote economische en sociale crisis. Het particuliere bouwkundig erfgoed liep in deze periode gevaar. Overnames werden moeilijker en de bewustwording van de meerwaarde van ‘oude stenen’ diende dringend gestimuleerd te worden. Sinds haar oprichting heeft de vereniging voortdurend geijverd om de […]

Lees verder…


Compliment voor duiventoren op Landgoed Te Werve

Elke maand reikt de provincie Zuid-Holland een Compliment voor het Monument uit als blijk van erkenning voor gerestaureerde monumenten. Het Compliment van februari 2020 is gegaan naar de duiventoren op Landgoed Te Werve in Rijswijk (Z-H). Deze unieke oudste duiventoren van Nederland dateert uit de 15e eeuw en is recent volledig gerestaureerd. De duiventoren dateert […]

Lees verder…


Verslag bijeenkomst B&B’s op KBL

Op donderdag 6 februari 2020 vond op kasteel Middachten een bijeenkomst plaats voor eigenaren van historische buitenplaatsen die overnachtingsmogelijkheden bieden. In Nederland kennen veertig historische buitenplaatsen deze vorm van gastvrijheid. Het zijn meestal particuliere eigenaren, maar er zijn ook kasteelmusea met logiesmogelijkheden en enkele andere partijen. De ervaringen met een B&B zijn in het algemeen […]

Lees verder…


Leila van Lidth de Jeude – d’Ansembourg zet zich met hart en ziel in voor het behoud van kasteel Amstenrade

Kasteel Amstenrade In de Zuid-Limburgse mijnstreek, vlakbij Sittard, ligt het neoclassicistische kasteel Amstenrade. Het is aan het eind van de 18de eeuw gebouwd op de plek waar al sinds de middeleeuwen een burcht stond. Opdrachtgever van het nieuwe kasteel was de rijke Luikse bankier Nicolaas Willems. Dat verklaart wellicht de voor Nederlandse begrippen grote omvang […]

Lees verder…