Hollandse Datsja’s. Hollandse en Utrechtse buitenplaatsen van Amsterdamse kooplieden op Rusland, circa 1600-1800

Aan de mooie publicaties die recentelijk over buitenplaatsen zijn verschenen, voegt Igor Wladimiroff een bijzondere titel toe: Hollandse datsja’s. De auteur koos geen regionale invalshoek, zoals dit vaak bij boeken over KBL het geval is, maar behandelt buitenplaatsen die tot stand zijn gekomen met geld dat kooplieden verdienden in de handel met Rusland. Het woord […]

Lees verder…


Monumentaal Wijlre

Nog maar kort geleden dong Leon Hupperichs met zijn boek over Kasteel Cartils mee naar de sKBL Ithakaprijs. Recent verscheen zijn boek over kasteel Wijlre en andere monumenten in dit mooie Limburgse Geuldorp. Al neemt het kasteel van Wijlre hier een prominente positie in, het is niet het enige monumentale huis. Er zijn tal van […]

Lees verder…


Willem Uppink (1767-1849). Behangsel- en Landschapsschilder

In november 2019 verscheen een aantrekkelijk boek over het leven en werken van de behangsel- en landschapsschilder Willem Uppink. Een eerste exemplaar van deze uitgave werd in het intieme huismuseum Honig Breethuis te Zaandijk overhandigd aan Sanna Munnikendam, cultuurwethouder van de gemeente Zaandijk. De op behangselschilderingen gepromoveerde Richard Harmanni (wiens dissertatie over dit onderwerp helaas […]

Lees verder…


Kassen in Nederland 1650-1950. Studie over de geschiedenis, de ontwikkeling en het behoud van plantenkassen

Van dit boek kan gerust worden gezegd dat het met vereende krachten gemaakt is. Talrijke personen en instellingen verleenden inhoudelijke en financiële medewerking. Maar nu is het boek er dan en het zal weldra een standaardwerk zijn op het gebied van kassen en kassenbouw in Nederland. Gezien de omvang van het boek ontstond in 2005 […]

Lees verder…


De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant

Wies van Leeuwen is als architectuur- en cultuurhistoricus een autoriteit voor wat betreft kennis van monumenten in Noord-Brabant. In die provincie werkte hij onder andere ruim 35 jaar als ‘monumentenman’. In die positie kreeg hij de kans om uitgebreid onderzoek te verrichten naar de bouwhistorische achtergronden van de panden waardoor hij ze grondig leerde kennen. […]

Lees verder…


Landgoed als leerschool. Biografie van Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde (1889-1979)

Kort geleden promoveerde Joke Draaijer op een uitmuntend onderzoek naar het leven van Philip Dirk van Pallandt. Als adellijke jongeling groeide hij op in Den Haag en was met zijn familie geregeld ‘buiten’ op het familielandgoed Duinrell, dat er toen nog in volle glorie bijstond. Hij had een geprivilegieerde, zij het wat eenzame jeugd en […]

Lees verder…


Kaartboeken van Amsterdam 1559-1703

Kaartboeken

Bij Uitgeverij Thoth verschenen eerder atlassen van Amsterdamse kaarten uit de periode 1538-1865 en een uitgave met kaarten van de periode 1865-1912. Weer later verscheen de publicatie Gedetailleerde Kaarten van Amsterdam. Met elkaar biedt de inhoud van deze drie atlassen een puik overzicht van de stedelijke ontwikkeling van de hoofdstad. Nu verscheen een vierde atlas. […]

Lees verder…


Een leven vol rijtuigen. Het Nationaal Rijtuigmuseum in 60 vertellingen

Een leven

Koetsen, rijtuigen, jachtrijtuigen, ponywagens, boerenwagen en andere rijtuigen zijn vervoersmiddelen die decennia lang verzameld zijn door de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij. Binnen dat verband zijn particulieren vanaf 1951 actieve verzamelaars geweest van dit mobiel erfgoed. In de inleiding wordt gezegd dat zij hierdoor de redders zijn geweest van het Nederlandse rijtuig. Dankzij […]

Lees verder…


Boerhaave Botanicus. Zijn tuinen, zaaiboeken en botanische vrienden

Dit boek gelezen hebbende, begrijp ik dat de auteur naar de Jan Wolkersprijs 2019 meedingt. Dat is een initiatief van BNN/VARA, Wereldnatuurfonds en Volkskrant dat een winnende Nederlandstalige natuurpublicatie met € 5.000,- beloont. Bioloog Margreet Wesseling verrichtte onderzoek naar de drie zaaiboeken van Herman Boerhaave. Tussen 1712 en 1729 maakte hij aantekeningen in dergelijke boeken, […]

Lees verder…


Zie hier mijn karakter. Dagboek van Margaretha Isabella van Ittersum (1783-1809)

Zie hier mijn karakter

”Ik ben hartstochtelijk van aard, laat me snel meeslepen in woede, alles irriteert me dan. Ik ben ongeduldig, onbeheerst, extreem in vreugde en verdriet.” Dat noteerde de uit een Overijsselse adellijke familie stammende Belle van Ittersum (1783-1809) over zichzelf in haar “journal intime”, een in het Frans geschreven egodocument dat ergens het midden houdt tussen […]

Lees verder…