Elsenburg de verdwenen buitenplaats. Het ontstaan van het buitenleven aan de Vecht

Onlangs verscheen een studie over de verdwenen buitenplaats Elsenburg, die ooit langs de Vecht bij Maarssen stond. Op die bewuste plek zijn drie huizen geweest die deze naam hebben gevoerd. Het laatste Elsenburg (III) verdween voorgoed in 1812 en leek eerder op een paleis. Dit monumentale huis werd in opdracht van de Amsterdamse patriciër Jan […]

Lees verder…


De kasteeltuinen van het Muiderslot

Weet u waar de uitdrukking ‘tot in de pruimentijd’ vandaan komt? Dat is een gezegde dat gerelateerd is aan het Muiderslot ten tijde van de bewoning door P.C. Hooft. Hij ontving tijdens de zomermaanden de artistieke fine fleur van de Nederlandse samenleving op feestelijke diners en literaire samenkomsten. Nog altijd oefent het Muiderslot een onweerstaanbare […]

Lees verder…


Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901) en Leon & Juliette

Recent verscheen van de hand van Annejet van der Zijl het boek Leon & Juliette als het jaarlijkse boekenweekgeschenk van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Dit verhaal handelt over koopman Leon Herckenrath en Juliette Louise McCormick de Magnan. Hij was een zoon van een baljuw en bracht zijn jeugd door op de historische […]

Lees verder…


Het Stichtse Landsiraad Kasteel Heemstede bij Houten

In Wassenaar bevindt zich de buitenplaats Ivicke waar een onterechte eigenaar gevoelloos is voor de monumentale waarde van zijn object. Gevolg is zware verwaarlozing, dwangbevelen, rechtszaken en landelijke publieke verontwaardiging. Iets dergelijks komt ook voor  in de geschiedenis van kasteel Heemstede te Houten. Ooit bevond zich hier een van onze mooiste buitenplaatsen, die voorzien was […]

Lees verder…


Tussen Kunst en Kader. Mijn belevenissen op kasteel het Nijenhuis 1974-2002

Het gemak van een boek in eigen beheer uitgeven, is dat elk al dan niet belangwekkend verhaal door iedere auteur voor een breder voetlicht geplaatst kan worden. Albert Steenbergen bezorgde een boek waarbij zijn eigen ervaringen op Museum de Fundatie / Kasteel het Nijenhuis te Heino deelt. Hij treedt samen met zijn echtgenote Vivian in […]

Lees verder…


Basisgids Stinzenplanten

Nu de sneeuwklokjes zijn uitgebloeid, kun je in de recent verschenen Basisgids Stinzenplanten eenvoudig opzoeken welke stinzenplanten eind maart en in april gaan bloeien. Bijvoorbeeld eind maart de holwortel (corydalis cava) of in april de bostulp (tulipa sylvestris) en de weidegeelster (gagea pratensis). Stuk voor stuk prachtige voorjaarsbloeiers die horen bij buitenplaatsen en bij ons […]

Lees verder…


Tuinmansleven op de Ulenpas

Dit inhoudelijk goed geschreven en interessante boek is het werk van een nazaat van tuinbaas Jan Bernard Knake, tuinbaas van de Ulepas te Hummelo. Hij was lang in dienst van de familie Van Schuylenburg, die de Ulepas bezat. Dit huis ging in 1965 door brand jammerlijk ten onder. Delen van het parkbos zijn echter bewaard […]

Lees verder…


Terug naar Cliffrock Castle

Na haar succesvolle debuut verscheen een tweede boek van Josephine Rombouts over haar belevenissen op een Schots kasteel met de fictieve naam Cliffrock Castle. De ervaring is realiteit op een geanonimiseerde omgeving. De eigenaresse, een adellijke Engelse dame, wordt enkel aangeduid met ‘de kasteelvrouw’. Aanvankelijk werkte Rombouts op het kasteel als huishoudster maar door haar […]

Lees verder…


Zwischen Rembrandt und Kaiser Wilhelm. Das glamouröse leben der Catalina von Pannwit

De Hartekamp in Heemstede is om talrijke redenen een belangrijke buitenplaats. Algemeen bekend is dat Linnaeus hier enige jaren heeft gewoond en dat in zijn tijd deze buitenplaats ongewoon rijk aan planten en dieren was. De bewoningsgeschiedenis van deze nu tamelijk gemaltraiteerde buitenplaats kreeg in de 20ste eeuw nog een bijzondere impuls toen Catalina von […]

Lees verder…


Wapenzilver

Twickel, Weldam, Middachten en Amerongen zijn door familierelaties lange tijd met elkaar verbonden. Een boek over de familiewapens op de zilveren voorwerpen van de adellijke bewoners maakt deze relaties inzichtelijk. Dit boek kan worden beschouwd als een standaardwerk voor wie meer wil weten over het leven van de kasteelbewoners tussen 1650 en 1950. De auteur […]

Lees verder…