Hoveniers van Oranje, Functie, werk en positie 1621-1732

Dit is met recht een verrassend boek te noemen omdat het een aspect van de rijke  cultuurhistorie op historische buitenplaatsen benadert vanuit het perspectief van de hoveniers of gardeniers, zoals ze ook wel werden genoemd. Doorgaans zijn het de eigenaren van de paradijselijke tuinen die in de17de en 18de eeuw centraal staan of roem vergaarden […]

Lees verder…


Vreugd en Rust, gastvrije buitenplaats met een park van Zocher

Met een team van enige auteurs, waarbij Kees van der Leer een leeuwendeel voor zijn rekening nam, is de markante geschiedenis van de buitenplaats Vreugd & Rust te Voorburg uit de doeken gedaan. Een grote bijdrage levert Van der Leer, die de bewoningsgeschiedenis onder de loupe neemt en daarbij alle eigenaren in chronologische volgorde beschrijft. Hierna gaat […]

Lees verder…


Huys Geul. Een verdwenen Huys, een blijvend verhaal

Het bijzondere aan dit boek is onder andere dat het de lezer nog eens heel duidelijk maakt, hoe anders de historische ontwikkelingen zich voltrokken in Limburg in vergelijking met andere delen van Nederland. In die provincie was de Duitse, Belgische en Franse invloed oneindig veel groter dan deze ooit in Holland of Gelderland is geweest. […]

Lees verder…


Stinzenplanten in Fryslân. Voorjaarsbloeiers in historisch groen

Stinzenplanten staan ieder voorjaar weer volop in de belangstelling. Dat blijkt ook uit het aantal boeken dat verschijnt over stinzenplanten. Onder redactie van Henk Buith, Stefien Smeding, Heilien Tonckens en Aad van der Burg is een geactualiseerde en uitgebreide herdruk van Stinzenflora in Fryslân uit 2008 verschenen. De nieuwe uitgave getiteld Stinzenplanten in Fryslân. Voorjaarsbloeiers […]

Lees verder…


“Hier wonen wij! Is het niet prachtig?” Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen

In de tweede uitgave van de Stichting Kastelenstudies Nederland gaan verschillende auteurs in op diverse onderwerpen die vooral kastelen aangaan. Alle bijdrages zijn de vruchten van recent onderzoek. Het eerste artikel gaat in op de bouw van 13de-eeuwse kastelen op de grens tussen Brabant en Holland (Bas Aarts en Taco Hermans). Vervolgens gaat Jan van […]

Lees verder…


Een Kleyn Paleis. De geschiedenis van de Haagse Buitenplaats Ockenburgh

Tijdens de 17de eeuw zijn intellectuelen, edellieden, (tuin-)architecten en kunstenaars van belang geweest bij opkomst en ontwikkeling van de eigen Hollandse buitenplaatscultuur. Zo gaf Frederik Hendrik met hulp van zijn hoogbegaafde secretaris Constantijn Huygens een grote impuls aan de realisatie van enige fraaie ensembles in en om Den Haag. Ook de arts Jacob Westerbaen behoorde […]

Lees verder…


Zeeuwse regenten in Parijs. De reis van Johan Steengracht met zijn zoon Nicolaas en Daniel Rademacher naar Parijs in 1772

Veel gevestigde lieden bereisden Frankrijk, Italië en Duitsland tijdens de 18de eeuw en na de opkomst van de Romantiek reisden sommigen zelfs door naar Griekenland en Turkije. Vaak waren de reizigers zonen van Hollandse regenten die, al dan niet vergezeld van een oudere toezichthouder, maanden en soms wel jaren weg waren op een zogenaamde ‘grand […]

Lees verder…


Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jaar De Essenburgh

Nooit geweten dat de h in de naam De Essenburgh een 20ste-eeuwse toevoeging is. De familie Sandberg, lange tijd eigenaar van dit omvangrijke landgoed, zag zich aan het begin van de 20ste eeuw gedwongen, mede door hoge overdrachtsbelastingen, hun familiebezit te verkopen. Nieuwe eigenaresse werd Johanna (Jeanne) Goekoop-de Jongh (1877-1946), weduwe van Eliza Herman Goekoop. […]

Lees verder…


Tussen Noordwijk en Renswoude. Mijn herinneringen aan Henk baron Taets van Amerongen van Renswoude

Op de achterkant van dit aardige boekje is te lezen; “Op 24 augustus 2015 overleed Hendrik (Henk) Maximiliaan baron Taets van Amerongen van Renswoude op 82-jarige leeftijd op zijn geliefde buitenplaats Calorama in Noordwijk. Henk was een van de weinige edellieden in Zuid-Holland die nog op een voorouderlijk landgoed woonde en die nog ongeveer leefde […]

Lees verder…


Nederland’s Patriciaat

Dit 96ste deeltje uit de beroemde serie blauwe boekjes bevat genealogische besprekingen van de families Appeldoorn, Van Beuningen, Cluysenaar, Delprat, Van Goudoever, Onnes (Rost Onnes), Planten (Plante), Rauwenhoff, Stinstra, Strens, Tielens, Tjeenk (Leuveling Tjeenk) en Wilkens. Deze uitgave is de tweede die tot stand komt in een samenwerking tussen Uitgeverij Verloren en Historisch Bureau De […]

Lees verder…