Simke de Specht en het geheimzinnige landhuis

Er verschijnen nogal eens boeken die een beeld schetsen in vogelvlucht. In dit leuke kinderboek wordt dit heel letterlijk gedaan. De specht Simke overziet het park van Dekema State in het Friese Jelsum vanaf een tak in de lindeboom en gaat op verkenning in het huis met hulp van een bevriende vuurvlieg.   De rijke historische tuin en de […]

Lees verder…


‘Stamhuizen’ in de Vechtstreek door de ogen van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling

Het onderwerp van dit boekje heeft betrekking op een vergelijk tussen twee handgemaakte 18de-eeuwse uitgaves, getiteld Afbeeling van de oude aadelyke stamhuyzen, kastelen, burgen, slooten, geleegen inde Provincie van Uitrecgt met de penne getekend door K. van Alkemade, P. van der Schelling. De auteurs Bunjes & Gunning vergelijken in deze studie twee hen bekende uitgaves, te weten een boek dat in privébezit te Maarssen berust en een tweede, […]

Lees verder…


Het land van de jonker. Uit de tijd van diensten en gunsten

jonker

Met deze goed gekozen titel nemen auteur Paasman en fotograaf Overeem de lezer mee naar een uitgestrekt gebied op de West-Veluwe en de IJsselstreek bij Voorst. Hier rond Putten en Nijkerk en bij Voorst bevonden zich de vele landerijen en bezittingen van de adellijke families Van Weede, Schimmelpenninck van der Oye en Haersma de With. Daar stonden de vele tientallen pachtboerderijen op honderden hectares agrarisch land en uitgestrekte bossen. Een omvangrijk bezit dat door huwelijken […]

Lees verder…


Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem. Stinzenpoorten, toegangshekken, Hynstewaden, Hooibergen, Stookhutten, Koetshuizen, Theekoepels, Huskes, Kippenladders, Varkenshokken, Glazen Poterbewaarplaatsen

fryske

Dit boek raakt de Friese staten en stinsen slechts zijdelings en hier en daar komen zij in dit boek over bijzondere boerenbouwsels aan bod. Rudolf Wielinga was jarenlang actief als rayonarchitect voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Wiebe Hoekstra is historicus/publicist. Beiden raakten gefascineerd door uiteenlopende facilitaire bouwwerken die veelal op de boerderijen te vinden zijn of waren. Na een korte inleiding zijn vele verschijningsvormen en […]

Lees verder…


Bij de boom van Maria. De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch

boom MARIA

Eerder schreef de historicus en milieugeograaf Klaas Bouwer over andere historische buitenplaatsen rond Nijmegen. Die vormden met elkaar een ring rond de stad, die de Ring van Arcadië werd genoemd. Enige jaren geleden dong zijn boek over de buitenplaats Brakkenstein en haar bewoners mee naar de Ithakaprijs. In eerdere boeksignaleringen meldden wij zijn boek over de buitenplaatsen en boerderijen in de  Meerwijk bij Nijmegen. Nu verscheen van […]

Lees verder…


Op en ondergang van landgoed de Eversberg

Eversberg

In Tubbergen, waar de Nederlandse politicus en kerkvorst, monseigneur Herman Schaepman (1844-1903) ter wereld kwam, bevonden zich enige omvangrijke landgoederen. Een daarvan is de door verhalen omgeven Eversberg. Over de geschiedenis van dit landgoed stelde Jan Lohuis een indrukwekkend historisch (archivalisch) overzicht samen. Allereerst krijgen De Eversberg en het geslacht Van Heerd tot Eversberg aandacht, waarna hij uitvoerig in gaat op het bijbehorende landbezit en […]

Lees verder…


Dekema State te Jelsum. Biografie van een landgoed

Na zijn emeritaat is Yme Kuiper bepaald niet stil gaan zitten. Naast de begeleiding van een groep promovendi, werkte hij, samen met zijn echtgenote Astrid, lange tijd aan de uitgave van wat wel het definitieve boek over de Dekema State genoemd kan worden. Het onderzoek werd al eerder ingezet door Sjoerd Cuperus. Cuperus kreeg in 2010 […]

Lees verder…


Hoveniers van Oranje, Functie, werk en positie 1621-1732

Dit is met recht een verrassend boek te noemen omdat het een aspect van de rijke  cultuurhistorie op historische buitenplaatsen benadert vanuit het perspectief van de hoveniers of gardeniers, zoals ze ook wel werden genoemd. Doorgaans zijn het de eigenaren van de paradijselijke tuinen die in de17de en 18de eeuw centraal staan of roem vergaarden […]

Lees verder…


Vreugd en Rust, gastvrije buitenplaats met een park van Zocher

Met een team van enige auteurs, waarbij Kees van der Leer een leeuwendeel voor zijn rekening nam, is de markante geschiedenis van de buitenplaats Vreugd & Rust te Voorburg uit de doeken gedaan. Een grote bijdrage levert Van der Leer, die de bewoningsgeschiedenis onder de loupe neemt en daarbij alle eigenaren in chronologische volgorde beschrijft. Hierna gaat […]

Lees verder…


Huys Geul. Een verdwenen Huys, een blijvend verhaal

Het bijzondere aan dit boek is onder andere dat het de lezer nog eens heel duidelijk maakt, hoe anders de historische ontwikkelingen zich voltrokken in Limburg in vergelijking met andere delen van Nederland. In die provincie was de Duitse, Belgische en Franse invloed oneindig veel groter dan deze ooit in Holland of Gelderland is geweest. […]

Lees verder…