Kaartboeken van Amsterdam 1559 – 1703

Kaartboeken

Marc Hameleers & Anne van Noord, Kaartboeken van Amsterdam 1559-1703, Bussum 2019 Bij Uitgeverij Thoth verschenen eerder atlassen van Amsterdamse kaarten uit de periode 1538-1865 en een uitgave met kaarten van de periode 1865-1912. Weer later verscheen de publicatie Gedetailleerde Kaarten van Amsterdam. Met elkaar biedt de inhoud van deze drie atlassen een puik overzicht […]

Lees verder…


Jean Baptiste Discart – Oriëntalistische Schilderijen en Nederlandse Portretten

Inleidend meldt portretspecialist Rudi Ekkart dat van vele Nederlandse of in ons land werkende buitenlandse portretschilders, lang niet altijd aanvullend kunsthistorisch onderzoek is verricht. Dit constateerde hij niet lang geleden ook vast ten aanzien van de Italiaanse schilder Jean Baptiste Discart (1855-1940). Die werkte ruim dertig jaar in ons land waar hij vooral adellijke opdrachtgevers […]

Lees verder…


Een Hof tot Ons Gerief – Een Geschiedenis van Zeven Buitenplaatsen en Hun Bewoners

Caspar Visser 't Hooft - Een hof tot ons gerief

Aan deze titel had kunnen worden toegevoegd ‘die als bezit aan de zorg van mijn familie waren toevertrouwd’. De in Frankrijk wonende auteur schreef dit interessante boek over bestaande en verdwenen buitenplaatsen en lardeert talrijke familie-anekdotes aan deze huizen. De buitenplaatsen zijn Bellevue, Schoonenburg, Vreugd en Rust, het Slot van Rossum, Vredelust, De Eversberg en […]

Lees verder…


Kasteel Keukenhof: cultureel erfgoed in en om het kasteel

Kasteel Keukenhof

Ignus Maes (red), Kasteel Keukenhof: cultureel erfgoed in en om het kasteel, Hilversum 2018 Met waardering en bewondering meld ik hier dat bij Uitgeverij Verloren het negende  jaarboek van Kasteel Keukenhof is verschenen. Het is in ons land heel bijzonder dat een landgoed bereid is om een dergelijke financiële inspanning te leveren om zo haar […]

Lees verder…


Groene Parels in Overijssel. Wandelen door lommerrijke landschapsparken

Willemieke Ottens, Els van der Laan-Meijer, Karin Bevaart, Groene Parels in Overijssel. Wandelen door lommerrijke landschapsparken, Zwolle 2019 Dit boek stelt historisch groenerfgoed in Overijssel uit de periode 1780-1830 op een verbindende manier centraal. Die tijdsafbakening is op zichzelf al bijzonder omdat die jaren in ons land worden gekenmerkt zijn door economische teruggang, sociale onrust […]

Lees verder…


Oale groond. Geschiedenis van het Twentse landschap

John van Zuidam - Oale groond; geschiedenis van het Twentse landschap

John van Zuidam, Oale groond. Geschiedenis van het Twentse landschap, Utrecht 2018 Boeken met een sociaalgeografische insteek, gaan doorgaans uitgebreid in op heden en verleden van een regio in sociaal opzicht maar ook op de vraag welke rol het landschap daarin speelt of heeft gespeeld. Dit geldt ook voor dit boek, door sociaal geograaf John […]

Lees verder…


De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied ca. 1075-1400

Alois van Doornmalen, De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied ca. 1075-1400, Hilversum 2019 Veel mensen raken bij het zien van kasteel Ammersoyen te Ammerzoden gemakkelijk onder de indruk van haar monumentaliteit en stoerheid. Nu toevertrouwd aan de zorg van de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen kent dit complex een eeuwenoude geschiedenis, die een aanvang neemt […]

Lees verder…


De geur van succes. Gerard & Cornelis van Spaendonck

Gerard en Cornelis van Speandonck - De geur van succes

Paul Huys Janssen, De geur van succes. Gerard & Cornelis van Spaendonck, Zwolle 2019. Na het Teylers Museum te Haarlem, die een expositie organiseerde met de botanische tekeningen van de gebroeders Bauer, biedt het Noord-Brabants Museum tot 25 augustus 2019 ook een soortgelijke expositie. Echter betreft het hier de werken van twee getalenteerde Nederlandse artistieke […]

Lees verder…


Ridders van Gelre – Ons Verloren Hertogdom – Geschiedenis van Gelderland

René Arendsen & Danker Jan Oreel, Ridders van Gelre – Ons Verloren Hertogdom – Geschiedenis van Gelderland, Cultuurerfgoed Lab, Zutphen 2019, We hebben het allemaal wel eens geprobeerd -of overwogen- om geschiedenis te leren door te gaan slapen met het boek onder het hoofdkussen. Want wat zou het makkelijk zijn als het zo werkte. Arendsen […]

Lees verder…


Gids Slavernijverleden Nederland

Gids Slavernij verleden Nederland

Dineke Hondius e.a., Gids Slavernijverleden Nederland. The Netherlands Slavery Heritage Guide, Volendam 2019 Dat onze vaderlandse geschiedenis niet enkel rozengeur en zonneschijn is, is bekend. Zo dreven de VOC en WIC hun handel vaak over de rug van vele mensen en naties, waarbij slavernij, slavenhandel en uitbuiting maar al te vaak voorkwamen. Ze werden toegestaan […]

Lees verder…