Van Westerflier tot Grimberg. Op zoek naar kastelen en landhuizen langs de Regge

In dit boek onderzoeken beide auteurs bestaande en verdwenen buitenplaatsen langs het zuidelijk deel van de Overijsselse Regge. Deze stroomt onder andere langs Diepenheim, Goor, Markelo, Enter en Rijssen. Bij dit onderzoek stelden de makers zich de vraag waarom er in het verleden zoveel kastelen en buitenplaatsen langs dit niet erg indrukwekkende stroompje werden gebouwd. […]

Lees verder…


Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht. De ontwikkeling van bisschoppelijke burchten, adellijke huizen en versterkingen in relatie tot het landschap en de samenleving in Noordoost-Nederland tussen 1050 en 1450

Met deze dissertatie levert Diana Spiekhout een belangrijke bijdrage in het verkrijgen van meer kennis over het middeleeuwse kasteellandschap van het noorden. Aan dit onderzoek besteedde zij ruim tien jaar dat uitmondde in een promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar voorwoord schrijft zij dat zij geboren en getogen is in het Groningse Eelde, lang […]

Lees verder…


De love affair van een Hollands huis. High style in the Low Countries

love affaire

Met dit boek eert de auteur eerst en vooral haar in 2018 overleden echtgenoot Ruud Allard. Met hem was zij in 1994 een bijzonder project aangegaan, na de aankoop van een simpel dijkhuisje in Everdingen. Dit vormt het begin van een inspirerende aantal jaren waarin zij samen dit huis omtoverden tot een overtuigend Engels landhuis, dat zo ergens in de 19de eeuw op het Engelse platteland had kunnen staan. Verzorgd, […]

Lees verder…


Simke de Specht en het geheimzinnige landhuis

Er verschijnen nogal eens boeken die een beeld schetsen in vogelvlucht. In dit leuke kinderboek wordt dit heel letterlijk gedaan. De specht Simke overziet het park van Dekema State in het Friese Jelsum vanaf een tak in de lindeboom en gaat op verkenning in het huis met hulp van een bevriende vuurvlieg.   De rijke historische tuin en de […]

Lees verder…


‘Stamhuizen’ in de Vechtstreek door de ogen van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling

Het onderwerp van dit boekje heeft betrekking op een vergelijk tussen twee handgemaakte 18de-eeuwse uitgaves, getiteld Afbeeling van de oude aadelyke stamhuyzen, kastelen, burgen, slooten, geleegen inde Provincie van Uitrecgt met de penne getekend door K. van Alkemade, P. van der Schelling. De auteurs Bunjes & Gunning vergelijken in deze studie twee hen bekende uitgaves, te weten een boek dat in privébezit te Maarssen berust en een tweede, […]

Lees verder…


Het land van de jonker. Uit de tijd van diensten en gunsten

jonker

Met deze goed gekozen titel nemen auteur Paasman en fotograaf Overeem de lezer mee naar een uitgestrekt gebied op de West-Veluwe en de IJsselstreek bij Voorst. Hier rond Putten en Nijkerk en bij Voorst bevonden zich de vele landerijen en bezittingen van de adellijke families Van Weede, Schimmelpenninck van der Oye en Haersma de With. Daar stonden de vele tientallen pachtboerderijen op honderden hectares agrarisch land en uitgestrekte bossen. Een omvangrijk bezit dat door huwelijken […]

Lees verder…


Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem. Stinzenpoorten, toegangshekken, Hynstewaden, Hooibergen, Stookhutten, Koetshuizen, Theekoepels, Huskes, Kippenladders, Varkenshokken, Glazen Poterbewaarplaatsen

fryske

Dit boek raakt de Friese staten en stinsen slechts zijdelings en hier en daar komen zij in dit boek over bijzondere boerenbouwsels aan bod. Rudolf Wielinga was jarenlang actief als rayonarchitect voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Wiebe Hoekstra is historicus/publicist. Beiden raakten gefascineerd door uiteenlopende facilitaire bouwwerken die veelal op de boerderijen te vinden zijn of waren. Na een korte inleiding zijn vele verschijningsvormen en […]

Lees verder…


Bij de boom van Maria. De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch

boom MARIA

Eerder schreef de historicus en milieugeograaf Klaas Bouwer over andere historische buitenplaatsen rond Nijmegen. Die vormden met elkaar een ring rond de stad, die de Ring van Arcadië werd genoemd. Enige jaren geleden dong zijn boek over de buitenplaats Brakkenstein en haar bewoners mee naar de Ithakaprijs. In eerdere boeksignaleringen meldden wij zijn boek over de buitenplaatsen en boerderijen in de  Meerwijk bij Nijmegen. Nu verscheen van […]

Lees verder…


Op en ondergang van landgoed de Eversberg

Eversberg

In Tubbergen, waar de Nederlandse politicus en kerkvorst, monseigneur Herman Schaepman (1844-1903) ter wereld kwam, bevonden zich enige omvangrijke landgoederen. Een daarvan is de door verhalen omgeven Eversberg. Over de geschiedenis van dit landgoed stelde Jan Lohuis een indrukwekkend historisch (archivalisch) overzicht samen. Allereerst krijgen De Eversberg en het geslacht Van Heerd tot Eversberg aandacht, waarna hij uitvoerig in gaat op het bijbehorende landbezit en […]

Lees verder…


Dekema State te Jelsum. Biografie van een landgoed

Na zijn emeritaat is Yme Kuiper bepaald niet stil gaan zitten. Naast de begeleiding van een groep promovendi, werkte hij, samen met zijn echtgenote Astrid, lange tijd aan de uitgave van wat wel het definitieve boek over de Dekema State genoemd kan worden. Het onderzoek werd al eerder ingezet door Sjoerd Cuperus. Cuperus kreeg in 2010 […]

Lees verder…