De man & het hout

Lars Mytting, De man & het hout, Amsterdam 2015 (image) Houtkap, houtwinning en houtproducten zijn onlosmakelijk verbonden met KBL. Met name tal van landgoederen doen aan bosbouw en houtproductie waarbij de verkoop van boomstammen een bijdrage oplevert in de financiële exploitatie van het geheel. Daarom is dit boekje van de Noorse auteur Las Mytting een essentieel en

lees meer


Denken in steen, bouwen op papier

Jeroen Goudeau, Denken in steen, bouwen op papier. Een kleine geschiedenis van het architectuurboek, Nijmegen 2016 (image) In de ontwikkeling van de bouwkunst spelen architectuurboeken een belangrijke rol. Ook aan de bouwkundige vormgeving en ontwikkeling van villa’s, kastelen en buitenplaatsen (en tuinen) hebben zulke boeken een bijdrage geleverd. Vanaf de 15de eeuw ga

lees meer


De Vondellaan is eeuwig. Vondellaan Aerdenhout 1914-2014

Hittjo Kruyswijk, De Vondellaan is eeuwig. Vondellaan Aerdenhout 1914-2014, Aerdenhout 2015. (image) Het is een bekend gegeven dat vele historische buitenplaatsen in ons land ten prooi zijn gevallen aan sloop om het park of bos te kunnen herontwikkelen voor een stadsuitbreiding, de aanleg van een begraafplaats of villawijk. Ik vermoed dat het aantal KBL die dit lot overko

lees meer


De familie Von Westenholz

Caroline de Westenholz, De familie Von Westenholz van kastelen tot casino’s, Hilversum 2015 (image) Dit fraai verzorgde boek past in een traditie die Alexander Münninghoff met zijn in 2014 verschenen boek De Stamhouder een buitengewoon succesvolle impuls heeft gegeven. In dit boek van kunsthistoricus Caroline de Westenholz (er zijn ook familieleden die zich Von Westenh

lees meer


Tussen ganzenveer en telefoon

Joke Linders, Tussen ganzenveer en telefoon. Drie voormoeders uit Amsterdam, Bloemendaal 2015 (image) In deze fictieve biografieën construeert Joke Linders de levens van drie vrouwen uit het voorgeslacht van haar echtgenoot. Alle vrouwen waren met leden van de familie Van Wayenburg getrouwd die handelden in koffie, specerijen en huizen en met geldzaken winsten maakten. H

lees meer


Ondernemen met Natuur

Hans Kamerbeek, Ondernemen met Natuur. Tips voor grondeigenaren, Utrecht 2015 (image) Dat de overheid zich minder bemoeit met instandhouding en financiële facilitering van KBL is onder andere af te leiden uit de vaak georganiseerde bijeenkomsten voor direct betrokkenen bij de instandhouding van KBL. Er zijn dit jaar talloze vergaderingen geweest rond vragen zoals hoe men

lees meer


111 plekken in De gooi- en Vechtstreek die je gezien moet hebben

Theo van Oeffelt, 111 plekken in De gooi- en Vechtstreek die je gezien moet hebben, Bussum 2015 (image) Uitgeverij THOTH geeft een serie uit genaamd 111 plekken. Het zijn gidsen waarmee de uitgever lezers tracht te verleiden op pad te gaan, bij voorkeur met een gids van de uitgeverij binnen bereik. Eerder verschenen gidsen over de 111 leukste winkels in Amsterdam, de 111

lees meer


Nederland dineert

Jet Pijzel-Domisse (red), Nederland dineert. Vier eeuwen tafelcultuur, Zwolle 2015 (image) In het voorwoord schrijft museumdirecteur Benno Tempel dat de gelijknamige expositie Nederland dineert in het Haags Gemeentemuseum en deze publicatie nooit mogelijk zouden zijn geweest zonder de grote stuwkracht, het enthousiasme en de grote kennis van Jet Pijzel. Als conservator vo

lees meer


Te gast op Middachten

Olivier Mertens, Te gast op Middachten, Zwolle 2015 (image) Middachten is er trots op dat het in haar 800-jarige bestaan nooit is verkocht en altijd van generatie op generatie binnen de familie is overgegaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het bij Voorschoten gelegen kasteel Duivenvoorde. Middachten beroemt zich er op een gastvrij huis te zijn en bij gastvrijheid horen d

lees meer


Wilhelm II in Nederland 1918-1941

Sigurd von Ilsemann, Wilhelm II in Nederland 1918-1941. Dagboekfragmenten bezorgd door Jacco Pekelder en Wendy Landewé, Soesterberg/Doorn 2015 (image) Na het verlies van W.O. I verdwijnt keizer Wilhelm II van het Duitse toneel en vraagt politiek asiel aan in Nederland. Tot zijn entourage behoren enige Duitse edelen waaronder vleugeladjudant Sigurd von Ilsemann. Hij zal t

lees meer