English literature on Dutch country houses

Unfortunately not many research on the history of Dutch country houses as a phenomena has been published in foreign languages. sKBL made this short inventory. Some are books (or chapters in books), some are articles in magazines. Author Title Editor Year of Publication and remarks Heimerick Tromp Private Country Houses in the Netherlands Waanders Publishers 1997. Well

lees meer


Geschiedenis van drie buitenplaatsen en de KSHZ

Jaarboek 2013-2014 van Kastelenstichting Holland en Zeeland (KSHZ) (image) Bij de Kastelenstichting Holland en Zeeland (KSHZ) verscheen onlangs het (laatste) jaarboek 2013-2014. Deze bundel draagt de titel Geschiedenis van drie buitenplaatsen en de KSHZ. Met deze uitgave komt jammer genoeg een einde aan de werkzaamheden van deze stichting die jarenlang onder andere de zo

lees meer


Van Bol tot Veth

De portretverzameling van de families Van de Poll, Wolters en Quina (image) Enige weken geleden opende in Museum van Loon te Amsterdam de expositie Van de Poll bij Van Loon. Op deze tentoonstelling in het gerestaureerde koetshuis van dit grachtenmuseum zijn tot 10 januari 2016 hoogtepunten te zien uit de Collectie Van de Poll. Algemeen beschouwt men deze verzameling als e

lees meer


Gronden van vermaak

Een reconstructie van de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht (1600-1900). (image) Deze omvangrijke, goed geschreven masterscriptie maakt indruk. Na een overzicht wat er aan onderzoek voorhanden is en een uiteenzetting van hetgeen Van Oosterom wil gaan onderzoeken, volgen interessante hoofdstukken

lees meer


P.C. Hooft, Prins der Poëten

De man, de prijs, de straat (image) Tot november 2015 is op het Muiderslot de tentoonstelling 'P.C. Hooft, Prins der Poëten. De man, de prijs, de straat' te zien. Door de eeuwen heen is de naam van Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) nauw verbonden met roemrijke vaderlandse literatuur. In 1825 zorgde zijn faam als beroemdste bewoner er zelfs voor dat het Muiderslot nie

lees meer


Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw

De rijkdom van het buitenleven in de republiek. (image) Yme Kuiper is nu enige jaren actief als hoogleraar buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn vakgroep spant zich in om in het onderzoek naar de opkomst en ontwikkeling van de Nederlandse buitenplaats meer samenhang en verbinding tot stand te brengen. Dat is ook een uitgangspunt dat van t

lees meer


‘Ondernemen met natuur’ met korting bij voorintekening

In het vierde kwartaal van 2015 geeft de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) samen met uitgeverij Matrijs het boek 'Ondernemen met natuur' van Hans Kamerbeek uit. Het boek bevat 208 interessante bladzijden vol met verdienmodellen, besparingen en talloze tips uit de praktijk van particulieren en terrein beherende organisaties. Kortom: voor iedere eigenaar of beheerder v

lees meer


In naam van Cornelia

Cornelia van Lynden (1860-1880) (image) Op 18 mei 1915 werd de Cornelia-Stichting opgericht, zo vernoemd naar de in 1880 aan tuberculose overleden Cornelia van Lynden. Zij was enigst dochter van de vermogende Rein van Lynden en Maria (Marie) van Pallandt. Deze adellijke familie was grootgrondbezitter in en rond Beetsterzwaag waar zij talrijke pachtboerderijen bezat en waa

lees meer


Eikenhakhout langs de Vecht

Ambacht rond Dalfsen in de negentiende eeuw (image) De verwerving van hakhout, doorgaans op basis van zorgvuldig opgezette meerjarenplanningen, dragen eeuwenlang bij aan de inkomsten van KBL. Bij de (eiken)hakhoutcultuur worden bomen tot de grond of hoger afgehakt zodat ze later met meer stammen uitlopen. Na acht tot twaalf jaar vindt het afhakken plaats en kan een nieuwe

lees meer


Een toekomst waarborgen

Twee ondernemende families, een landgoed en een verzekeringsbedrijf in Overijssel (1797-2015) (image) In dit goed geïllustreerde boek komen uiteenlopende verhalen bijeen van twee aan elkaar geparenteerde katholieke families, te weten Van Sonsbeeck en Van Voorst tot Voorst. In deze verhalen speelt het landgoed Den Alerdinck II te Laag-Zuthem een rol. Dit landgoed werd in

lees meer