Buitenplaatsen in de Purmer

C. Boschma-Aarnoudse, Buitenplaatsen in de Purmer. Investeren en buiten leven in een Noord-Hollandse polder, Wormer 2016 (image) Amsterdam bloeide in de 17de eeuw waardoor veel kooplieden hun verdiensten omzetten in grondbezit. Dit is begrijpelijk want er waren niet veel betrouwbare investeringsmogelijkheden. Men kocht huizen, kunst en rariteiten, bont, goud en juwelen, v

lees meer


Promotieonderzoek: Legenda van de landschapsstijl

Aan de TU Delft is op 11 februari 2016 de go/no-go presentatie van Els van der Laan (N0.0RDPEIL landschap.erfgoed) positief beoordeeld om voort te zetten binnen het onderzoeksprogramma Design & History van de Faculteit Bouwkunde. Binnen dit programma wordt onderzoek gedaan naar groen erfgoed. Er lopen meerdere onderzoeken naar buitenplaatsen en landgoederen binnen en b

lees meer


Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen

Thomas Van Driessche en Paul Van den Bremt (red.), Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen, Brussel 2015 (image) In de jaren 2013 en 2014 werd door de afdeling Onderzoek en Bescherming van het Agentschap Onroerend Erfgoed in Vlaanderen (de Vlaamse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een waardevol onderzoek verricht naar het beheer v

lees meer


De adel in Noord-Brabant 1814 – 1918

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant 1814 – 1918, Hilversum 2015 (image) De ridderschap is relatief gezien een jong verschijnsel in de provincie Noord-Brabant. Met de benoeming van de eerste adellijke leden in de ridderschap in 1814 deden zij hun maatschappelijke intrede in dit gewest, dat na de Tachtigjarige Oorlog als gevolg van de overwegend katholieke bevolking e

lees meer


De man & het hout

Lars Mytting, De man & het hout, Amsterdam 2015 (image) Houtkap, houtwinning en houtproducten zijn onlosmakelijk verbonden met KBL. Met name tal van landgoederen doen aan bosbouw en houtproductie waarbij de verkoop van boomstammen een bijdrage oplevert in de financiële exploitatie van het geheel. Daarom is dit boekje van de Noorse auteur Las Mytting een essentieel en

lees meer


Denken in steen, bouwen op papier

Jeroen Goudeau, Denken in steen, bouwen op papier. Een kleine geschiedenis van het architectuurboek, Nijmegen 2016 (image) In de ontwikkeling van de bouwkunst spelen architectuurboeken een belangrijke rol. Ook aan de bouwkundige vormgeving en ontwikkeling van villa’s, kastelen en buitenplaatsen (en tuinen) hebben zulke boeken een bijdrage geleverd. Vanaf de 15de eeuw ga

lees meer


De Vondellaan is eeuwig. Vondellaan Aerdenhout 1914-2014

Hittjo Kruyswijk, De Vondellaan is eeuwig. Vondellaan Aerdenhout 1914-2014, Aerdenhout 2015. (image) Het is een bekend gegeven dat vele historische buitenplaatsen in ons land ten prooi zijn gevallen aan sloop om het park of bos te kunnen herontwikkelen voor een stadsuitbreiding, de aanleg van een begraafplaats of villawijk. Ik vermoed dat het aantal KBL die dit lot overko

lees meer


De familie Von Westenholz

Caroline de Westenholz, De familie Von Westenholz van kastelen tot casino’s, Hilversum 2015 (image) Dit fraai verzorgde boek past in een traditie die Alexander Münninghoff met zijn in 2014 verschenen boek De Stamhouder een buitengewoon succesvolle impuls heeft gegeven. In dit boek van kunsthistoricus Caroline de Westenholz (er zijn ook familieleden die zich Von Westenh

lees meer


Tussen ganzenveer en telefoon

Joke Linders, Tussen ganzenveer en telefoon. Drie voormoeders uit Amsterdam, Bloemendaal 2015 (image) In deze fictieve biografieën construeert Joke Linders de levens van drie vrouwen uit het voorgeslacht van haar echtgenoot. Alle vrouwen waren met leden van de familie Van Wayenburg getrouwd die handelden in koffie, specerijen en huizen en met geldzaken winsten maakten. H

lees meer


Ondernemen met Natuur

Hans Kamerbeek, Ondernemen met Natuur. Tips voor grondeigenaren, Utrecht 2015 (image) Dat de overheid zich minder bemoeit met instandhouding en financiële facilitering van KBL is onder andere af te leiden uit de vaak georganiseerde bijeenkomsten voor direct betrokkenen bij de instandhouding van KBL. Er zijn dit jaar talloze vergaderingen geweest rond vragen zoals hoe men

lees meer