Singraven Historisch Landgoed met toekomst

(image) Op Singraven verscheen onlangs het boekje: Singraven Historisch Landgoed met toekomst. Deze rijk geïllustreerde gids verscheen als herinnering aan het 600-jarig jubileum van Huis Singraven dat in 2015 werd herdacht. Het boekje begint met een kort artikel over de geschiedenis van het landgoed en haar bewoners. Hierna volgen talrijke foto’s van de vele vertrekken

lees meer


Virtus Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 2015

(image) Bij Uitgeverij Verloren verscheen de 22ste uitgave van het Virtus Jaarboek voor Adelsgeschiedenis. Het stelt de geschiedenis van aan adel gerelateerde onderwerpen centraal zoals genealogie, heraldiek en kastelen. Deze  omvangrijke uitgave telt 256 pagina’s en bevat meerdere artikelen die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van kastelen, historische buitenpl

lees meer


Tijdschrift voor Historische Geografie (THG)

(image) Recent verscheen bij Uitgeverij Verloren het eerste nummer van het Tijdschrift voor Historische Geografie. Dit magazine draagt als ondertitel Landschap - Stad - Geschiedenis. In het inleidend woord bericht de redactie dat dit hét tijdschrift is over het Nederlands cultuurlandschap waartoe men ook steden en stedelijke gebieden rekent. Het tijdschrift biedt ervaren

lees meer


Mode bij Van Loon

(image) Rosalie Sloof, Valentine Rijsterborgh, Wendy van Lith, Mode bij Van Loon, Zwolle  2016 Museum Van Loon te Amsterdam organiseert tot 30 mei 2016 de expositie Mode bij Van Loon. Daarmee werpt het museum licht op de mode van de Europese High Society uit de periode van circa 1850 tot heden. Men toont portretten, fotografie, originele kledingstukken en accessoires

lees meer


Leven naar staatsgelegenheid

(image) J.C. Streng, Leven naar staatsgelegenheid. Gelderse en Overijsselse adellijke vrouwen(1600-1850), Epe 2016 Adeldom is een sociaalhistorische constructie, die door en voor mannen is bedacht en uitgevoerd. Met adel hangt het begrip virtus samen. Hiermee duidt men op het innerlijke besef van mannelijke autonomie. Die kwaliteit werd door vele mannelijke edelen begeerd

lees meer


Er stond een vrouw in de tuin

(image) Anne Mieke Backer, Er stond een vrouw in de tuin. Over de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap, Rotterdam, 2016 In de geschiedenis van Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen is de rol van vrouwen onderbelicht. Dat is opmerkelijk, temeer daar talrijke vrouwen zich altijd en overal hebben ingespannen voor de aanleg, het behoud of de restauratie v

lees meer


Oranjeman Suideras 1743-1811

(image) Bert Koene, Oranjeman Suideras 1743-1811. Een leven zonder toegeeflijkheid, Hilversum 2016. Aan het einde van de 18de eeuw ontstaan grote spanningen in ons land tussen de gevestigde aanhangers van de stadhouder Willem V en partijen die veranderingen voorstaan. Deze laatsten stellen hun hoop op Napoléon en juichen de komst van de Fransen toe. Deze tijd maakt een e

lees meer


De wolven namen alles mee

(image) Simon Goodman, De wolven namen alles mee. Op zoek naar de door de nazi’s geroofde kunstverzameling van mijn familie, Amsterdam 2015 Tijdens W.O. II is de Heemsteedse buitenplaats Bosbeek het décor van een gruwelijke kunstroof. Dit betreft het verhaal van de Duits-Joodse familie Gutmann. Deze oorspronkelijk uit Bohemen afkomstige familie, dat dan deel uitmaakt v

lees meer


Buitenplaatsen in de Purmer

C. Boschma-Aarnoudse, Buitenplaatsen in de Purmer. Investeren en buiten leven in een Noord-Hollandse polder, Wormer 2016 (image) Amsterdam bloeide in de 17de eeuw waardoor veel kooplieden hun verdiensten omzetten in grondbezit. Dit is begrijpelijk want er waren niet veel betrouwbare investeringsmogelijkheden. Men kocht huizen, kunst en rariteiten, bont, goud en juwelen, v

lees meer


Promotieonderzoek: Legenda van de landschapsstijl

Aan de TU Delft is op 11 februari 2016 de go/no-go presentatie van Els van der Laan (N0.0RDPEIL landschap.erfgoed) positief beoordeeld om voort te zetten binnen het onderzoeksprogramma Design & History van de Faculteit Bouwkunde. Binnen dit programma wordt onderzoek gedaan naar groen erfgoed. Er lopen meerdere onderzoeken naar buitenplaatsen en landgoederen binnen en b

lees meer