Het Stichtse Landsiraad Kasteel Heemstede bij Houten

Anthony Lisman & Leo Wevers, Het Stichtse Landsiraad Kasteel Heemstede bij Houten, Amsterdam 2020 In Wassenaar bevindt zich de buitenplaats Ivicke waar een onterechte eigenaar gevoelloos is voor de monumentale waarde van zijn object. Gevolg is zware verwaarlozing, dwangbevelen, rechtszaken en landelijke publieke verontwaardiging. Iets dergelijks komt ook voor  in de geschiedenis van kasteel Heemstede […]

Lees verder…


Tussen Kunst en Kader. Mijn belevenissen op kasteel het Nijenhuis 1974-2002

Albert Steenbergen, Tussen Kunst en Kader. Mijn belevenissen op kasteel het Nijenhuis 1974-2002, Soest 2019 Het gemak van een boek in eigen beheer uitgeven, is dat elk al dan niet belangwekkend verhaal door iedere auteur voor een breder voetlicht geplaatst kan worden. Albert Steenbergen bezorgde een boek waarbij zijn eigen ervaringen op Museum de Fundatie […]

Lees verder…


Basisgids Stinzenplanten

Heilien Tonckens, Wil Leurs & Rick Hoeksema, Basisgids Stinzenplanten (Zeist 2020) Nu de sneeuwklokjes zijn uitgebloeid, kun je in de recent verschenen Basisgids Stinzenplanten eenvoudig opzoeken welke stinzenplanten eind maart en in april gaan bloeien. Bijvoorbeeld eind maart de holwortel (corydalis cava) of in april de bostulp (tulipa sylvestris) en de weidegeelster (gagea pratensis). Stuk […]

Lees verder…


Tuinmansleven op de Ulenpas

Mies Dagevos, Tuinmansleven op de Ulenpas. Van seizoenarbeider uit Duitsland tot tuinbaas/rentmeester in Hummelo en Keppel 1730 – 1930, 2019    Dit inhoudelijk goed geschreven en interessante boek is het werk van een nazaat van tuinbaas Jan Bernard Knake, tuinbaas van de Ulepas te Hummelo. Hij was lang in dienst van de familie Van Schuylenburg, […]

Lees verder…


Terug naar Cliffrock Castle

Josephine Rombouts, Terug naar Cliffrock Castle. Belevenissen op een Schots Kasteel, Amsterdam/Antwerpen 2019. Na haar succesvolle debuut verscheen een tweede boek van Josephine Rombouts over haar belevenissen op een Schots kasteel met de fictieve naam Cliffrock Castle. De ervaring is realiteit op een geanonimiseerde omgeving. De eigenaresse, een adellijke Engelse dame, wordt enkel aangeduid met […]

Lees verder…


Zwischen Rembrandt und Kaiser Wilhelm

Sieghard von Pannwitz, Zwischen Rembrandt und Kaiser Wilhelm. Das glamouröse leben der Catalina von Pannwitz (1876-1959). De Hartekamp in Heemstede is om talrijke redenen een belangrijke buitenplaats. Algemeen bekend is dat Linnaeus hier enige jaren heeft gewoond en dat in zijn tijd deze buitenplaats ongewoon rijk aan planten en dieren was. De bewoningsgeschiedenis van deze […]

Lees verder…


Wapenzilver

B. van Benthem, Wapenzilver, Twickel  Weldam  Middachten  Amerongen. De vroegere bewoners en hun zilver 1550-1950. Twickel, Weldam, Middachten en Amerongen zijn door familierelaties lange tijd met elkaar verbonden. Een boek over de familiewapens op de zilveren voorwerpen van de adellijke bewoners maakt deze relaties inzichtelijk. Dit boek kan worden beschouwd als een standaardwerk voor wie […]

Lees verder…


Hollandse Datsja’s

Igor Wladimiroff, Hollandse Datsja’s. Hollandse en Utrechtse buitenplaatsen van Amsterdamse kooplieden op Rusland, circa 1600-1800, Heemstede 2019. Aan de mooie publicaties die recentelijk over buitenplaatsen zijn verschenen, voegt Igor Wladimiroff een bijzondere titel toe: Hollandse datsja’s. De auteur koos geen regionale invalshoek, zoals dit vaak bij boeken over KBL het geval is, maar behandelt buitenplaatsen […]

Lees verder…


Monumentaal Wijlre

Leon Hupperichs, Monumentaal Wijlre, Maastricht 2019. Nog maar kort geleden dong Leon Hupperichs met zijn boek over Kasteel Cartils mee naar de sKBL Ithakaprijs. Recent verscheen zijn boek over kasteel Wijlre en andere monumenten in dit mooie Limburgse Geuldorp. Al neemt het kasteel van Wijlre hier een prominente positie in, het is niet het enige […]

Lees verder…


Willem Uppink

George Slieker, Willem Uppink (1767-1849). Behangsel- en Landschapsschilder, Zaandijk 2019. In november 2019 verscheen een aantrekkelijk boek over het leven en werken van de behangsel- en landschapsschilder Willem Uppink. Een eerste exemplaar van deze uitgave werd in het intieme huismuseum Honig Breethuis te Zaandijk overhandigd aan Sanna Munnikendam, cultuurwethouder van de gemeente Zaandijk. De op […]

Lees verder…