Het Landschap, De Mensen. Nederland 1850-1940

Vlak voor het themajaar 2021 ‘Ode aan het landschap’ aanving, verscheen er een boek van de hand van cultuurhistoricus Auke van der Woud, waarin het ontstaan van het Nederlandse landschap centraal staat. Vooral in een tijd waarin wij op zoek moeten gaan naar een hernieuwde omgang met het ons omringende landschap, is het des te […]

Lees verder…


Landgoed De Braak. Twee eeuwen cultuur en natuurbeleving

Net als rond veel Hollandse steden legde de elite ook in andere delen van ons land buitenplaatsen in het landelijke gebied aan om er langdurig te kunnen verblijven. Zo werden in Eelde-Paterswolde, in de directe omgeving van Groningen-stad, diverse buitenplaatsen gerealiseerd. Hiermee ontstonden bijzondere landschappelijke parken op relatief korte afstand van Groningen, zoals Brinkhoven, Oosterbroek, […]

Lees verder…


Een verloren panorama van Constantinopel in het Huis te Heemstede van Adriaan Pauw

“Liever Turks dan paaps!” is een gevleugelde uitspraak uit een tijd dat de nog jonge Republiek der Verenigde Nederlanden met moeite de dreiging van het (katholieke) Habsburgse Rijk en Frankrijk kon afwenden. In een poging om deze dreiging te weerstaan, ging men naarstig op zoek naar bondgenoten. Die vond men in het begin van de […]

Lees verder…


Huis te Lande, vrouwen in de tuinbouw. Middelbare tuinbouwschool voor meisjes, uniek in Nederland

Huis te Lande, tuinbouwschool voor meisjes. Wie in de ‘groene’ wereld heeft er niet van gehoord? Huis te Lande is in 1907 opgericht door Jacoba Hingst en heeft een lange, indrukwekkende en bijzondere geschiedenis. Tot 1985 was het een tuinbouwschool voor meisjes; vanaf die tijd mochten er ook jongens naar toe. Inmiddels is het door […]

Lees verder…


Van Batestein tot Bredius. Meer om Cieraet als Gebruijck

Dat burgerinitiatieven soms van belang kunnen zijn voor buitenplaatsen bewijst het  verhaal van de redding van Ockenburgh in Den Haag. Dat buiten is voor de poorten van de hel weggesleept en staat er nu puik bij, omringd door een groep liefdevolle buurtbewoners. Ook in Woerden vond een dergelijk proces plaats maar dan in de jaren […]

Lees verder…


Kasteel De Boekhorst. De geschiedenis van een Hollands pronkjuweel

Ooit stonden de Lage Landen vol kastelen, al dan niet zwaar versterkt of verdedigbaar. Veel van die huizen waren nauw verbonden met de graven van Holland omdat er vaak leenheren met hun familie en horigen woonden. In het verre verleden stond bij Noordwijkerhout het kasteel De Boekhorst. De naam is in de naamkunde (onomastiek) niet […]

Lees verder…


De Kralingse Buitenplaatsen van de 16e tot de 21e eeuw. Een vergeten Arcadië

Robert Ligthelm produceerde, met medewerking van Taco Hermans, Anneke van Dijk en Tom Riedijk, een kloek boek over de vele prachtige, meesttijds verdwenen buitenplaatsen in het Rotterdamse Kralingen. Dit is de eerste uitgave over deze groep buitenplaatsen die hij op een verbindende wijze benadert. Ooit lagen in deze arcadische omgeving veertig buitenplaatsen waarvan er in […]

Lees verder…


Van Westerflier tot Grimberg. Op zoek naar kastelen en landhuizen langs de Regge

In dit boek onderzoeken beide auteurs bestaande en verdwenen buitenplaatsen langs het zuidelijk deel van de Overijsselse Regge. Deze stroomt onder andere langs Diepenheim, Goor, Markelo, Enter en Rijssen. Bij dit onderzoek stelden de makers zich de vraag waarom er in het verleden zoveel kastelen en buitenplaatsen langs dit niet erg indrukwekkende stroompje werden gebouwd. […]

Lees verder…


Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht. De ontwikkeling van bisschoppelijke burchten, adellijke huizen en versterkingen in relatie tot het landschap en de samenleving in Noordoost-Nederland tussen 1050 en 1450

Met deze dissertatie levert Diana Spiekhout een belangrijke bijdrage in het verkrijgen van meer kennis over het middeleeuwse kasteellandschap van het noorden. Aan dit onderzoek besteedde zij ruim tien jaar dat uitmondde in een promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar voorwoord schrijft zij dat zij geboren en getogen is in het Groningse Eelde, lang […]

Lees verder…


De love affair van een Hollands huis. High style in the Low Countries

love affaire

Met dit boek eert de auteur eerst en vooral haar in 2018 overleden echtgenoot Ruud Allard. Met hem was zij in 1994 een bijzonder project aangegaan, na de aankoop van een simpel dijkhuisje in Everdingen. Dit vormt het begin van een inspirerende aantal jaren waarin zij samen dit huis omtoverden tot een overtuigend Engels landhuis, dat zo ergens in de 19de eeuw op het Engelse platteland had kunnen staan. Verzorgd, […]

Lees verder…