Carl Linnaeus. De man die de natuur rangschikte

Op deze eind vorig jaar gepubliceerde uitgave wordt in het algemeen wat kritisch gereageerd. Dan weer lees je dat de auteur zich verliest in een veelheid van details, dan meldt een recensent dat de vertaling en/of eindredactie matig is. Dat laatste beaam ik, want hier en daar is het boek in moeizaam Nederlands gesteld en […]

Lees verder…


De Lagchende Vallei. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland

In de serie publicaties van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN) verscheen een derde bundel. Doel van de stichting is het bevorderen van kennis en kunde rond het wetenschappelijk onderzoek naar KBL met het daarbij horende historische groen. Vanwege het 80-jarige bestaan van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) ontstond een samenwerking tussen beide organisaties met als […]

Lees verder…


Landgoed Zijpendaal en de familie Brantsen

Onlangs en in eigen beheer uitgegeven, verscheen een bijzonder boekje over het in Arnhem naast park Sonsbeek gelegen Huis Zijpendaal en zijn bewoners. Nu behoort dit buiten tot bezit van het stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en zetelt hier de directie van die stichting. Ook zijn er enige publiekstoegankelijke stijlkamers in het huis te bezichtigen. […]

Lees verder…


Het Landschap, De Mensen. Nederland 1850-1940

Vlak voor het themajaar 2021 ‘Ode aan het landschap’ aanving, verscheen er een boek van de hand van cultuurhistoricus Auke van der Woud, waarin het ontstaan van het Nederlandse landschap centraal staat. Vooral in een tijd waarin wij op zoek moeten gaan naar een hernieuwde omgang met het ons omringende landschap, is het des te […]

Lees verder…


Landgoed De Braak. Twee eeuwen cultuur en natuurbeleving

Net als rond veel Hollandse steden legde de elite ook in andere delen van ons land buitenplaatsen in het landelijke gebied aan om er langdurig te kunnen verblijven. Zo werden in Eelde-Paterswolde, in de directe omgeving van Groningen-stad, diverse buitenplaatsen gerealiseerd. Hiermee ontstonden bijzondere landschappelijke parken op relatief korte afstand van Groningen, zoals Brinkhoven, Oosterbroek, […]

Lees verder…


Een verloren panorama van Constantinopel in het Huis te Heemstede van Adriaan Pauw

“Liever Turks dan paaps!” is een gevleugelde uitspraak uit een tijd dat de nog jonge Republiek der Verenigde Nederlanden met moeite de dreiging van het (katholieke) Habsburgse Rijk en Frankrijk kon afwenden. In een poging om deze dreiging te weerstaan, ging men naarstig op zoek naar bondgenoten. Die vond men in het begin van de […]

Lees verder…


Huis te Lande, vrouwen in de tuinbouw. Middelbare tuinbouwschool voor meisjes, uniek in Nederland

Huis te Lande, tuinbouwschool voor meisjes. Wie in de ‘groene’ wereld heeft er niet van gehoord? Huis te Lande is in 1907 opgericht door Jacoba Hingst en heeft een lange, indrukwekkende en bijzondere geschiedenis. Tot 1985 was het een tuinbouwschool voor meisjes; vanaf die tijd mochten er ook jongens naar toe. Inmiddels is het door […]

Lees verder…


Van Batestein tot Bredius. Meer om Cieraet als Gebruijck

Dat burgerinitiatieven soms van belang kunnen zijn voor buitenplaatsen bewijst het  verhaal van de redding van Ockenburgh in Den Haag. Dat buiten is voor de poorten van de hel weggesleept en staat er nu puik bij, omringd door een groep liefdevolle buurtbewoners. Ook in Woerden vond een dergelijk proces plaats maar dan in de jaren […]

Lees verder…


Kasteel De Boekhorst. De geschiedenis van een Hollands pronkjuweel

Ooit stonden de Lage Landen vol kastelen, al dan niet zwaar versterkt of verdedigbaar. Veel van die huizen waren nauw verbonden met de graven van Holland omdat er vaak leenheren met hun familie en horigen woonden. In het verre verleden stond bij Noordwijkerhout het kasteel De Boekhorst. De naam is in de naamkunde (onomastiek) niet […]

Lees verder…


De Kralingse Buitenplaatsen van de 16e tot de 21e eeuw. Een vergeten Arcadië

Robert Ligthelm produceerde, met medewerking van Taco Hermans, Anneke van Dijk en Tom Riedijk, een kloek boek over de vele prachtige, meesttijds verdwenen buitenplaatsen in het Rotterdamse Kralingen. Dit is de eerste uitgave over deze groep buitenplaatsen die hij op een verbindende wijze benadert. Ooit lagen in deze arcadische omgeving veertig buitenplaatsen waarvan er in […]

Lees verder…