Mode bij Van Loon

(image) Rosalie Sloof, Valentine Rijsterborgh, Wendy van Lith, Mode bij Van Loon, Zwolle  2016 Museum Van Loon te Amsterdam organiseert tot 30 mei 2016 de expositie Mode bij Van Loon. Daarmee werpt het museum licht op de mode van de Europese High Society uit de periode van circa 1850 tot heden. Men toont portretten, fotografie, originele kledingstukken en accessoires

lees meer


Leven naar staatsgelegenheid

(image) J.C. Streng, Leven naar staatsgelegenheid. Gelderse en Overijsselse adellijke vrouwen(1600-1850), Epe 2016 Adeldom is een sociaalhistorische constructie, die door en voor mannen is bedacht en uitgevoerd. Met adel hangt het begrip virtus samen. Hiermee duidt men op het innerlijke besef van mannelijke autonomie. Die kwaliteit werd door vele mannelijke edelen begeerd

lees meer


Er stond een vrouw in de tuin

(image) Anne Mieke Backer, Er stond een vrouw in de tuin. Over de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap, Rotterdam, 2016 In de geschiedenis van Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen is de rol van vrouwen onderbelicht. Dat is opmerkelijk, temeer daar talrijke vrouwen zich altijd en overal hebben ingespannen voor de aanleg, het behoud of de restauratie v

lees meer


Oranjeman Suideras 1743-1811

(image) Bert Koene, Oranjeman Suideras 1743-1811. Een leven zonder toegeeflijkheid, Hilversum 2016. Aan het einde van de 18de eeuw ontstaan grote spanningen in ons land tussen de gevestigde aanhangers van de stadhouder Willem V en partijen die veranderingen voorstaan. Deze laatsten stellen hun hoop op Napoléon en juichen de komst van de Fransen toe. Deze tijd maakt een e

lees meer


De wolven namen alles mee

(image) Simon Goodman, De wolven namen alles mee. Op zoek naar de door de nazi’s geroofde kunstverzameling van mijn familie, Amsterdam 2015 Tijdens W.O. II is de Heemsteedse buitenplaats Bosbeek het décor van een gruwelijke kunstroof. Dit betreft het verhaal van de Duits-Joodse familie Gutmann. Deze oorspronkelijk uit Bohemen afkomstige familie, dat dan deel uitmaakt v

lees meer


Buitenplaatsen in de Purmer

C. Boschma-Aarnoudse, Buitenplaatsen in de Purmer. Investeren en buiten leven in een Noord-Hollandse polder, Wormer 2016 (image) Amsterdam bloeide in de 17de eeuw waardoor veel kooplieden hun verdiensten omzetten in grondbezit. Dit is begrijpelijk want er waren niet veel betrouwbare investeringsmogelijkheden. Men kocht huizen, kunst en rariteiten, bont, goud en juwelen, v

lees meer


Promotieonderzoek: Legenda van de landschapsstijl

Aan de TU Delft is op 11 februari 2016 de go/no-go presentatie van Els van der Laan (N0.0RDPEIL landschap.erfgoed) positief beoordeeld om voort te zetten binnen het onderzoeksprogramma Design & History van de Faculteit Bouwkunde. Binnen dit programma wordt onderzoek gedaan naar groen erfgoed. Er lopen meerdere onderzoeken naar buitenplaatsen en landgoederen binnen en b

lees meer


Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen

Thomas Van Driessche en Paul Van den Bremt (red.), Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen, Brussel 2015 (image) In de jaren 2013 en 2014 werd door de afdeling Onderzoek en Bescherming van het Agentschap Onroerend Erfgoed in Vlaanderen (de Vlaamse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een waardevol onderzoek verricht naar het beheer v

lees meer


De adel in Noord-Brabant 1814 – 1918

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant 1814 – 1918, Hilversum 2015 (image) De ridderschap is relatief gezien een jong verschijnsel in de provincie Noord-Brabant. Met de benoeming van de eerste adellijke leden in de ridderschap in 1814 deden zij hun maatschappelijke intrede in dit gewest, dat na de Tachtigjarige Oorlog als gevolg van de overwegend katholieke bevolking e

lees meer


De man & het hout

Lars Mytting, De man & het hout, Amsterdam 2015 (image) Houtkap, houtwinning en houtproducten zijn onlosmakelijk verbonden met KBL. Met name tal van landgoederen doen aan bosbouw en houtproductie waarbij de verkoop van boomstammen een bijdrage oplevert in de financiële exploitatie van het geheel. Daarom is dit boekje van de Noorse auteur Las Mytting een essentieel en

lees meer