Terug naar Cliffrock Castle

Josephine Rombouts, Terug naar Cliffrock Castle. Belevenissen op een Schots Kasteel, Amsterdam/Antwerpen 2019. Na haar succesvolle debuut verscheen een tweede boek van Josephine Rombouts over haar belevenissen op een Schots kasteel met de fictieve naam Cliffrock Castle. De ervaring is realiteit op een geanonimiseerde omgeving. De eigenaresse, een adellijke Engelse dame, wordt enkel aangeduid met […]

Lees verder…


Zwischen Rembrandt und Kaiser Wilhelm

Sieghard von Pannwitz, Zwischen Rembrandt und Kaiser Wilhelm. Das glamouröse leben der Catalina von Pannwitz (1876-1959). De Hartekamp in Heemstede is om talrijke redenen een belangrijke buitenplaats. Algemeen bekend is dat Linnaeus hier enige jaren heeft gewoond en dat in zijn tijd deze buitenplaats ongewoon rijk aan planten en dieren was. De bewoningsgeschiedenis van deze […]

Lees verder…


Wapenzilver

B. van Benthem, Wapenzilver, Twickel  Weldam  Middachten  Amerongen. De vroegere bewoners en hun zilver 1550-1950. Twickel, Weldam, Middachten en Amerongen zijn door familierelaties lange tijd met elkaar verbonden. Een boek over de familiewapens op de zilveren voorwerpen van de adellijke bewoners maakt deze relaties inzichtelijk. Dit boek kan worden beschouwd als een standaardwerk voor wie […]

Lees verder…


Hollandse Datsja’s

Igor Wladimiroff, Hollandse Datsja’s. Hollandse en Utrechtse buitenplaatsen van Amsterdamse kooplieden op Rusland, circa 1600-1800, Heemstede 2019. Aan de mooie publicaties die recentelijk over buitenplaatsen zijn verschenen, voegt Igor Wladimiroff een bijzondere titel toe: Hollandse datsja’s. De auteur koos geen regionale invalshoek, zoals dit vaak bij boeken over KBL het geval is, maar behandelt buitenplaatsen […]

Lees verder…


Monumentaal Wijlre

Leon Hupperichs, Monumentaal Wijlre, Maastricht 2019. Nog maar kort geleden dong Leon Hupperichs met zijn boek over Kasteel Cartils mee naar de sKBL Ithakaprijs. Recent verscheen zijn boek over kasteel Wijlre en andere monumenten in dit mooie Limburgse Geuldorp. Al neemt het kasteel van Wijlre hier een prominente positie in, het is niet het enige […]

Lees verder…


Willem Uppink

George Slieker, Willem Uppink (1767-1849). Behangsel- en Landschapsschilder, Zaandijk 2019. In november 2019 verscheen een aantrekkelijk boek over het leven en werken van de behangsel- en landschapsschilder Willem Uppink. Een eerste exemplaar van deze uitgave werd in het intieme huismuseum Honig Breethuis te Zaandijk overhandigd aan Sanna Munnikendam, cultuurwethouder van de gemeente Zaandijk. De op […]

Lees verder…


Kassen in Nederland 1650-1950

Nina Wijsbek, Ben Kooij, Ronald van Immerseel (red.), Kassen in Nederland 1650-1950. Studie over de geschiedenis, de ontwikkeling en het behoud van plantenkassen, Amersfoort 2019. Van dit boek kan gerust worden gezegd dat het met vereende krachten gemaakt is. Talrijke personen en instellingen verleenden inhoudelijke en financiële medewerking. Maar nu is het boek er dan […]

Lees verder…


De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant

Wies van Leeuwen (tekst) en Mac Bolsius (foto’s), De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant, Zwolle 2019 Wies van Leeuwen is als architectuur- en cultuurhistoricus een autoriteit voor wat betreft kennis van monumenten in Noord-Brabant. In die provincie werkte hij onder andere ruim 35 jaar als ‘monumentenman’. In die positie kreeg hij de kans […]

Lees verder…


Landgoed als Leerschool

Joke Draaijer, Landgoed als Leerschool. Biografie van Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde (1889-1979), Hilversum 2019 Kort geleden promoveerde Joke Draaijer op een uitmuntend onderzoek naar het leven van Philip Dirk van Pallandt. Als adellijke jongeling groeide hij op in Den Haag en was met zijn familie geregeld ‘buiten’ op het familielandgoed Duinrell, dat […]

Lees verder…


De Mooiste Landgoedwandelingen in de Achterhoek – 12 Rondwandelingen van 10 – 15 KM

Wandelgids

Marycke Janne Naber, De mooiste landgoed wandelingen in de Achterhoek. 12 wandelingen van 10 – 15 km, Arnhem 2019 Bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig verscheen onlangs weer een wandelgids die wandelaars langs KBL leidt. Ditmaal stelde fotograaf Marycke Naber twaalf wandelingen samen in de wonderschone Achterhoek waar ook deze recensent tegenwoordig woont. Terecht merkt de auteur […]

Lees verder…