Baronnen, boeren en buitenlui. Anekdotes van een makelaar

In derde druk verscheen een aardige publicatie van de oud-makelaar Jan Bennink. Hij deelt in dit boekje zijn jarenlange ervaring als makelaar en rentmeester op buitenplaatsen en landgoederen in Oost-Nederland. Aankoop en verkoop van landerijen, erfeniskwesties of -afhandelingen, grondtransacties en eigenaardigheden van eigenaren staan volop centraal. Ook belevenissen met notarissen worden beschreven en zijn ervaringen […]

Lees verder…


Meander duikt in de geschiedenis van Rheden

Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van gemeente Rheden is dit stripboek gemaakt, waarin Meander, een onsterfelijk boswezen met magische krachten, en zijn vriend Xander door de geschiedenis van de gemeente Rheden reizen. Zij hebben een missie. Op zoek naar de vervulling daarvan verplaatsen zij zich op miraculeuze wijze door de tijd. Zij bezoeken vele […]

Lees verder…


Den Aalshorst. Levensverhaal van een landgoed

Enige jaren geleden (2018) won historicus Jan ten Hove de Ithakaprijs voor zijn boek over de historische buitenplaats Arnichem bij Zwolle. Nu is van zijn hand een prachtige studie verschenen van het zeer gaaf bewaarde landgoed Den Aalshorst bij Dalfsen. Het verscheen bij gelegenheid van het 300-jarige bestaan van dit landgoed. Allereerst lof voor Waanders […]

Lees verder…


Voor de Gek! Follies in Nederland

Dwaasbouw, zo vertaalde Trouw in een recensie het woord follies naar het Nederlands en dat is een raak gekozen vertaling. Alhoewel menigeen denkt dat follies specifiek in Engeland thuishoren, bewijst dit boek het tegendeel. Ook in ons land werden ze gebouwd en dat gebeurt ook zelfs in onze tijd nog. Zowel in Engeland als bij […]

Lees verder…


Biljoen. Kasteel, bewoners, landgoed

Onderstaande boekbespreking is met toestemming overgenomen uit Ambt & Heerlijkheid (nummer 210, maart 2021), de periodiek van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en geschreven door Fineke Burgers. Toen in 2006 de 76-jarige Johan Hendrik Willem Lüps overleed, waren er geen erfgenamen die in staat waren het kasteel Biljoen te onderhouden. Deze laatste eigenaar had bepaald dat […]

Lees verder…


Kastelen & Buitens in Overschie

Leuk is dat er in en om Rotterdam momenteel aandacht is voor de geschiedenissen van de kastelen en historische buitenplaatsen die er in die omgeving zijn geweest. Na de interessante publicatie van Robert Ligthelm over de buitenplaatsen in Kralingen, is nu een informatief boekje verschenen over de meestal verdwenen kastelen en buitenplaatsen van Overschie. Tegenwoordig […]

Lees verder…


De voetafdruk van een Amsterdamse familie op een dorpsgemeenschap in de jaren 1640-1763

Bij Verloren verscheen een boek over de relatie tussen de familie Six en Lisse. Het is een welkome aanvulling op de eerder verschenen publicatie van Geert Mak getiteld De levens van Jan Six dat in 2016 bij Uitgeverij Atlas uitkwam. Mijn belangrijkste kritiek toen op dat boek was dat ik het een onevenwichtig verhaal vond, […]

Lees verder…


Carl Linnaeus. De man die de natuur rangschikte

Op deze eind vorig jaar gepubliceerde uitgave wordt in het algemeen wat kritisch gereageerd. Dan weer lees je dat de auteur zich verliest in een veelheid van details, dan meldt een recensent dat de vertaling en/of eindredactie matig is. Dat laatste beaam ik, want hier en daar is het boek in moeizaam Nederlands gesteld en […]

Lees verder…


De Lagchende Vallei. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland

In de serie publicaties van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN) verscheen een derde bundel. Doel van de stichting is het bevorderen van kennis en kunde rond het wetenschappelijk onderzoek naar KBL met het daarbij horende historische groen. Vanwege het 80-jarige bestaan van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) ontstond een samenwerking tussen beide organisaties met als […]

Lees verder…


Landgoed Zijpendaal en de familie Brantsen

Onlangs en in eigen beheer uitgegeven, verscheen een bijzonder boekje over het in Arnhem naast park Sonsbeek gelegen Huis Zijpendaal en zijn bewoners. Nu behoort dit buiten tot bezit van het stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en zetelt hier de directie van die stichting. Ook zijn er enige publiekstoegankelijke stijlkamers in het huis te bezichtigen. […]

Lees verder…