Tuinkoepels.

In de Camera Obscura van Nicolaas Beets staat een kostelijk verhaal over een man uit Oost-Nederland die in Haarlem besluit onaangekondigd een oude studievriend te gaan opzoeken. Het is hoog zomer en nadat hij heeft aangebeld, vertelt een huishoudelijke hulp op chique toon dat de familie naar buiten is. Zij geeft hem aanwijzingen waar het […]

Lees verder…


Constantijn Huygens. Een leven in brieven

In dit boek bezorgen Ineke Huysmans en Ad Leerintveld 38 brieven van Constantijn Huygens. De vroegste brief dateert uit 1616, de laatste uit 1681, zes jaar voor zijn overlijden in 1687. Iedere opgenomen brief is naar eigentijds Nederlands hertaald en van een inleiding voorzien. De brieven hebben betrekking op onderwerpen zoals poëzie, kunst, architectuur, muziek […]

Lees verder…


Anders gekeken. Het beste en het boeiendste uit de Hollandse schilderkunst van de Gouden Eeuw

De oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel is na zijn pensionering in 2013 bepaald niet stil gaan zitten. Hij begeleidde vele promovendi, deed onderzoek, was lange tijd voor D66 als senator verbonden aan de Eerste Kamer, gaf vele lezingen en is een eloquent spreker. Bij sKBL is hij sinds 2014 actief als […]

Lees verder…


300 Nijenburg 800 jaar blauw bloed. Familiegeschiedenis in twee kwartierstaten: Jonkvrouwe Elisabeth van Foreest (1920-2007) en Maria van Egmond van de Nijenburg (1682-1742)

Een indrukwekkend boek stelde Marcel Mak samen dat handelt over de genealogieën van de adellijke geslachten Van Foreest en Van Egmond. Dit was een omvangrijke taak en om dit te klaren, raadpleegde de auteur het familiearchief van de Van Foreesten, dat uit ca dertig strekkende meter bestaat en in het Regionaal Archief Alkmaar wordt bewaard. […]

Lees verder…


Bulletin Koninklijk Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) Themanummer Buitenplaats Landschappen (2021-4)

(overgenomen bericht) ‘In deze publicaties worden individuele buitenplaatsen niet alleen bekeken in samenhang met hun directe omgeving (tuin, park, landschap), maar ook op regionale schaal; als landschap-architectonische ensembles van meerdere buitenplaatsen, landgoederen en kastelen in samenhang met hun ruimtelijke context.’‘Als opening presenteert Hans Renes vanuit een historisch­-geografisch perspectief een overzicht van de historische ontwikkeling van […]

Lees verder…


Kastelen &. Buitenplaatsen in de gemeente Voorst

Steeds vaker verschijnen boeken over KBL in eigen beheer. Dat deden ook Jan Groenenberg en Milly Westerhuis-Duvoort. Dit kloeke boek verscheen eind 2021 en bevat een beschrijving van alle kastelen en buitenplaatsen in de Gelderse gemeente Voorst, waartoe Twello, Klarenbeek, Terwolde, Voorst en Wilp behoren. Van al deze plaatsen spant Twello met 29 buitens de […]

Lees verder…


‘lang leef ‘t schoon Mariëndaal’. De bewogen geschiedenis van landgoed Mariëndaal op de grens van Arnhem en Oosterbeek

Helemaal juist is de titel van dit boek niet. Beter zou geweest zijn, als het ‘een’ in plaats van ‘de’ bewogen geschiedenis genoemd zou zijn. Weliswaar begint de auteur zijn verhaal bij het pleistoceen en archeologische omstandigheden van dit goed en verklaart hiermee het hier voorkomende heuvelachtige landschap, maar daarna neemt hij de geschiedenis van […]

Lees verder…


Goede namen. Adel en patriciaat in naoorlogs Nederland

Socioloog Kees Bruin schreef dit boek over het nut, de voor- en nadelen van dubbele familienamen en het al dan niet deel uitmaken van een vooraanstaande adellijke of patricische familie na 1945. Hij benadert dit onderwerp vanuit sociologisch perspectief. Uitgebreid staat hij stil bij de wijze waarop deze naamdragers voorrechten (al dan niet) gebruiken en […]

Lees verder…


Utrechtse buitenplaatsen. Lusthoven van adel, geestelijkheid en burgers

In 2015 verscheen het boek De Amsterdamse buitenplaatsen, kort daarop gevolgd door Haagse en Leidse buitenplaatsen (2016), beide van de hand van René Dessing. Twee boeken die een veelzijdige kijk geven op deze bijzondere monumentale huizen en parken. Deze boeken in mijn kast beginnen er langzamerhand tamelijk ‘gebruikt’ uit te zien. Regelmatig sla ik ze […]

Lees verder…


De geschiedenis van kasteel “Hof van den Houte” en zijn bewoners

Laat ik beginnen met een puntje van kritiek over de lay-out van dit boek. Bij het doorbladeren van dit gebonden boek valt direct op dat de vormgever er een wat saaie uitgave van maakte. Dat is best jammer, want Bicknese besteedde veel tijd aan dit onderzoek naar het verdwenen kasteel Hof van den Houte in […]

Lees verder…