Vijfhonderd jaar Vollenhoven

Precies honderd jaar na de verwerving van Vollenhoven door Marinus van Marwijk Kooy namen diens kleinkinderen het besluit deze buitenplaats in De Bilt over te doen aan de zakelijke compagnons Alexander Kneepkens en Robert-Paul Caron. Daarmee slaat deze markante buitenplaats uit de vroege 17de eeuw weer een nieuwe weg in. Ter gelegenheid van de verkoop […]

Lees verder…


Verzameld, verwoest maar niet vergeten. Het leven van het echtpaar Van Wijngaarden-Boot

Dit boek is een biografie over het notarisechtpaar Pieter en Anna van Wijngaarden-Boot en hun huis dat na hun dood een huismuseum werd. Hun stadswoning was weliswaar geen buitenplaats, maar vele bewoners van de resterende Rotterdamse buitenplaatsen tussen 1900 en 1930 waren bij dit mecenas- en societyechtpaar kind aan huis. Bovendien kwam het rijke interieur […]

Lees verder…


Van macht naar folklore (2) Heerlijkheden in de provincie Utrecht na de Franse Tijd

In 2018 scheen van auteur Peter de Jong een indrukwekkend boek over de opkomst en vooral het verdwijnen van de aloude heerlijkheden in de provincie Zuid-Holland. Een heerlijkheid was een bestuursvorm die met geld te koop was en die de eigenaar bepaalde rechten in een dorp of omgeving gaf. Dit waren benoemingsrechten (koster, onderwijs, dominee), […]

Lees verder…


Boeren op de buitenplaats. De relatie tussen landbouw en buitenleven in het Amstellands Arcadië (1640-1840)

In het algemeen is het beeld dat buitenplaatsen zijn voortgekomen uit een herenkamer op een boerderij. Na het lezen van het onderzoek van landschapshistoricus Gerrit van Oosterom naar ruim 160 buitenplaatsen uit het Amstelland, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit is overduidelijk dat dit een veel te beperkt beeld is. Van Oosterom stelde zich de vraag: […]

Lees verder…


De rentmeestersrekeningen van Bredevoort over de jaren 1465 en 1499-1512

Veel belangwekkende lokale geschiedenis wordt bestudeerd en bewaard door geïnteresseerde amateurs, maar ook door professionele streekhistorici. Dit laatste is van toepassing op de uit Winterswijk afkomstige Henk Krosenbrink. Bovendien schreef hij gedichten en toneelstukken. Zijn grote liefde voor streekgeschiedenis leidde er onder andere toe dat hij ruim 30 jaar werkte aan de transcriptie van de […]

Lees verder…


Kasteel Helmond. Biografie van een waterburcht

Architectuurhistoricus Wies van Leeuwen lijkt zijn bouwkundige interesses in kerkelijke bouwkunst de laatste jaren wat te verleggen naar monumentale kastelen en buitenplaatsen in de provincie Noord-Brabant. Doorgaans publiceerde hij over kerken en kloosters en architecten die kerken bouwden. Met het verschijnen in 2019 van zijn boek over de mooiste kastelen en voorname huizen in Noord-Brabant […]

Lees verder…


Amerongen & Middachten. Twee kastelen één geschiedenis

Niet vaak wordt een boek aan de overheid opgedragen. Dit boek echter wel. Dit door  Renger de Bruin en Luc Nagtegaal geschreven boek over de kastelen Amerongen & Middachten kwam er mede dankzij een aanzienlijke rijkssteun. Reden van het verschijnen vormde de toekenning van de Regeling ondersteuning iconische rijksmonumenten die in 2020 aan beide huizen […]

Lees verder…


Het Loo. Een koninklijk huis

Geen ander woord om deze uitgave te typeren dan het woord indrukwekkend. Dit omvangrijke boek verscheen recent bij gelegenheid van de heropening van Paleis Het Loo. In zijn voorwoord bedankt Michel van Maarseveen, algemeen directeur van Het Loo, de eindredacteur en editor Anne-Dirk Renting terecht. Deze bibliothecaris van Het Loo coördineerde dit project, bracht de […]

Lees verder…


Kasteel Keppel. Een beknopte geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners

De auteur liet bij het toezenden van deze publicatie in een brief weten dat dit boek verscheen als vervanging van een eerder boekje over Keppel van de hand van Gelderse buitenplaatsenkenner Jan Harenberg. Dat boekje verscheen in 1997. Dat er vraag is naar een overzichtelijke studie over dit kasteel, bewijst de snelle uitverkoop van de […]

Lees verder…


The future of estate landscapes in Europe. Exemplary and unusual examples from Belgium, Denmark, the Netherlands and the United Kingdom

Van de auteurs van dit boek, ontving ik samen met het boek het bericht: “U was betrokken bij ons onderzoeksproject ‘Behoud door ontwikkeling’. Dit onderzoek naar historische landgoederen leerde dat het kleine, grotere of soms uitgestrekte dynamische cultuurlandschappen zijn, met veel potentieel voor zowel eigenaren, de samenleving als het onderzoek. Zo bezien zijn het broedplaatsen […]

Lees verder…