Huis Landfort Een buiten op de grens

Ter gelegenheid van de officiële opening van Huis Landfort in Megchelen verschijnt op 9 juni 2023 het boek Huis Landfort Een buiten op de grens. Het rijk geïllustreerde boek verhaalt de bijzondere geschiedenis van Huis Landfort met veel tot voor kort nog veelal onbekende informatie.Het echtpaar Vijfvinkel-Bruinenga kocht enkele jaren geleden Huis Landfort aan en […]

Lees verder…


Ontdek Paleis Het Loo

Bij gelegenheid van de heropening van Paleis het Loo in april 2023 verscheen bij Uitgeverij Waanders een publicatie ten dienste van komende bezoekers aan Het Loo. Het boekje biedt zeer inleidend informatie over de geschiedenis, bewoners en de gebouwen met rondom het schitterende park met fonteinen en kunstwerken. Het is een toegankelijk boekje dat door […]

Lees verder…


Botany & Gardens in Early Modern Ireland

Alhoewel ik voor deze rubriek overwegend op Nederland gerichte boeken over KBL signaleer dan wel bespreek, maak ik voor dit boek een graag uitzondering. Dit vanwege een bijzondere bijdrage van Regina Whelan Richardson die een artikel schreef over de boekenverzameling afkomstig van de Nederlandse diplomaat Fagel die in 1802 door een aan het Trinity College […]

Lees verder…


Van Sonsbeeck. Een patriciërsfamilie schrijft geschiedenis

Vaak gebeurt het niet dat meerdere leden van een familie samen hun eigen familiegeschiedenis schrijven. Dat deed deze uit Overijssel afkomstige familie Van Sonsbeeck wel. Sander, Joost, Geert en Diederik van Sonsbeeck stelden een prachtig boek samen dat niet alleen hun eigen familiegeschiedenis beschrijft maar ook nauw verbonden is met de stad Zwolle, waar deze […]

Lees verder…


Adel en Ridderschap in Utrecht

Bij Uitgeverij W-books verscheen onlangs een kloek boek over de geschiedenis van de Utrechtse ridderschap. De historicus Renger de Bruin werd hiervoor vrijgemaakt van zijn universitaire onderwijstaken en werkte vier jaar aan dit boek. Al in 2015 waren gesprekken gaande om tot een uitgave over de geschiedenis van de Utrechtse adel te komen. Die behoefte […]

Lees verder…


Hoveniers en tuinbazen. Een cultuurgeschiedenis van het tuinieren door de eeuwen heen

Eeuwenlang bleef alles min of meer hetzelfde in de Nederlandse tuin, maar vanaf de zeventiende eeuw buitelden de ontwikkelingen over elkaar heen: er werden uitheemse planten gekweekt en nieuwe technieken ontwikkeld. Aan de hand van het leven en werk van hoveniers en kwekers verhaalt historicus Lenneke Berkhout over de fascinerende veranderingen in het tuinieren. Zo […]

Lees verder…


Buitenplaats Broekbergen, bewoners en hun idealen door de eeuwen heen

Dit boek gaat over een oude buitenplaats die meer dan een eeuw als klooster werd gebruikt en daarna het bezit werd van een bezield echtpaar, dat het inmiddels aangedane complex heeft hersteld. Het gaat hierbij om de eeuwenoude buitenplaats Broekbergen in Driebergen. Over de herkomst van de naam bestaan geen eensluidende meningen. Mogelijk slaat deze […]

Lees verder…


Standhouden Adellijk landgoedbeheer in Nederland. De twintigste-eeuwse geschiedenis van Leuvenum en De Bannink

Vlak voor kerstmis 2022 promoveerde Willemieke Ottens aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de opgang, instandhouding en levensomstandigheden van de eigenaren van de landgoederen Leuvenum op de Veluwe en De Bannink nabij Deventer. Dit waren bezittingen van jonkheer Mr. Johannes (Johan) Sandberg en zijn echtgenote Ernestine Sandberg-de Beaufort. Zij had haar jeugd doorgebracht […]

Lees verder…


Botanicus in oorlogstijd. Leven en werk van Hendrik Uittien

Nu de periode nadert waarop Nederland haar bevrijding van het nazisme herdenkt, aandacht voor een boek dat slechts heel zijdelings de wereld van buitenplaatsen raakt, maar wel betrekking heeft op natuur en botanie en wat in de natuur groeit en bloeit. Dit boek van Michiel Bussink is een poging te reconstrueren hoe de persoon van […]

Lees verder…


In het hart van het Overijssels landschap. Een erfenis van de textielindustrie

Overgenomen van de uitgever: ‘Dat textielfabrikanten de Overijsselse natuur beschermden, is lang een goed bewaard geheim gebleven. Maar de Twentse textielfabrikant Gerrit Jan van Heek jr. zag negentig jaar geleden al het belang van natuurbescherming en gaf de aanzet tot de oprichting van wat nu Landschap Overijssel is. Hij riep andere fabrikanten op om – […]

Lees verder…