Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus, Dekema State te Jelsum. Biografie van een landgoed, Gorredijk 2020

Na zijn emeritaat is Yme Kuiper bepaald niet stil gaan zitten. Naast de begeleiding van een groep promovendi, werkte hij, samen met zijn echtgenote Astrid, lange tijd aan de uitgave van wat wel het definitieve boek over de Dekema State genoemd kan worden. Het onderzoek werd al eerder ingezet door Sjoerd Cuperus. Cuperus kreeg in 2010 […]

Lees verder…


Lenneke Berkhout, Hoveniers van Oranje, Functie, werk en positie 1621-1732, Hilversum 2020

Dit is met recht een verrassend boek te noemen omdat het een aspect van de rijke  cultuurhistorie op historische buitenplaatsen benadert vanuit het perspectief van de hoveniers of gardeniers, zoals ze ook wel werden genoemd. Doorgaans zijn het de eigenaren van de paradijselijke tuinen die in de17de en 18de eeuw centraal staan of roem vergaarden […]

Lees verder…


Kees van der Leer e.a., Vreugd en Rust, gastvrije buitenplaats met een park van Zocher, Voorburg 2020 (uitgave van Historisch Voorburg Jaargang 26, 2020 nr. 1)

Met een team van enige auteurs, waarbij Kees van der Leer een leeuwendeel voor zijn rekening nam, is de markante geschiedenis van de buitenplaats Vreugd & Rust te Voorburg uit de doeken gedaan. Een grote bijdrage levert Van der Leer, die de bewoningsgeschiedenis onder de loupe neemt en daarbij alle eigenaren in chronologische volgorde beschrijft. Hierna gaat […]

Lees verder…


Alphons Tonino, Huys Geul, een verdwenen Huys, een blijvend verhaal, Geulle 2020

Het bijzondere aan dit boek is onder andere dat het de lezer nog eens heel duidelijk maakt, hoe anders de historische ontwikkelingen zich voltrokken in Limburg in vergelijking met andere delen van Nederland. In die provincie was de Duitse, Belgische en Franse invloed oneindig veel groter dan deze ooit in Holland of Gelderland is geweest. […]

Lees verder…


Stinzenplanten in Fryslân. Voorjaarsbloeiers in historisch groen

Henk Buith (red e.a.), Stinzenplanten in Fryslân. Voorjaarsbloeiers in historisch groen, Leeuwarden 2020 Stinzenplanten staan ieder voorjaar weer volop in de belangstelling. Dat blijkt ook uit het aantal boeken dat verschijnt over stinzenplanten. Onder redactie van Henk Buith, Stefien Smeding, Heilien Tonckens en Aad van der Burg is een geactualiseerde en uitgebreide herdruk van Stinzenflora […]

Lees verder…


“Hier wonen wij! Is het niet prachtig?” Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen

Taco Hermans (red. e.a.), “Hier wonen wij! Is het niet prachtig?” Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen, Stichting Kastelen Studies Nederland 2020 In de tweede uitgave van de Stichting Kastelenstudies Nederland gaan verschillende auteurs in op diverse onderwerpen die vooral kastelen aangaan. Alle bijdrages zijn de vruchten van recent onderzoek. Het eerste […]

Lees verder…


Een Kleyn Paleis. De geschiedenis van de Haagse Buitenplaats Ockenburgh

Willem van der Ham (eindred), Een Kleyn Paleis. De geschiedenis van de Haagse Buitenplaats Ockenburgh, Zutphen 2020 Tijdens de 17de eeuw zijn intellectuelen, edellieden, (tuin-)architecten en kunstenaars van belang geweest bij opkomst en ontwikkeling van de eigen Hollandse buitenplaatscultuur. Zo gaf Frederik Hendrik met hulp van zijn hoogbegaafde secretaris Constantijn Huygens een grote impuls aan […]

Lees verder…


Zeeuwse regenten in Parijs. De reis van Johan Steengracht met zijn zoon Nicolaas en Daniel Rademacher naar Parijs in 1772

Irene Storm van Leeuwen-van der Horst, Zeeuwse regenten in Parijs. De reis van Johan Steengracht met zijn zoon Nicolaas en Daniel Rademacher naar Parijs in 1772, Hilversum 2020 Veel gevestigde lieden bereisden Frankrijk, Italië en Duitsland tijdens de 18de eeuw en na de opkomst van de Romantiek reisden sommigen zelfs door naar Griekenland en Turkije. […]

Lees verder…


Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jaar De Essenburgh

Martijn Pijnenburg, Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jaar De Essenburgh, Heeswijk-Dinther 2020 Nooit geweten dat de h in de naam De Essenburgh een 20ste-eeuwse toevoeging is. De familie Sandberg, lange tijd eigenaar van dit omvangrijke landgoed, zag zich aan het begin van de 20ste eeuw gedwongen, mede door hoge overdrachtsbelastingen, hun familiebezit te verkopen. […]

Lees verder…


Tussen Noordwijk en Renswoude. Mijn herinneringen aan Henk baron Taets van Amerongen van Renswoude

Robert van Lit, Tussen Noordwijk en Renswoude. Mijn herinneringen aan Henk baron Taets van Amerongen van Renswoude, Hollandse Rading 2020 Op de achterkant van dit aardige boekje is te lezen; “Op 24 augustus 2015 overleed Hendrik (Henk) Maximiliaan baron Taets van Amerongen van Renswoude op 82-jarige leeftijd op zijn geliefde buitenplaats Calorama in Noordwijk. Henk […]

Lees verder…