Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl

Eerder dit jaar promoveerde tuinhistorica Rita Radetzky op haar onderzoek naar de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). Roodbaard maakte tuinontwerpen voor meerdere stinzen, borgen en havezaten in Friesland, Groningen en Drenthe. Van dit proefschrift is onlangs een rijk geïllustreerde handelseditie verschenen. Rita Radetzky beschrijft hierin uitgebreid het leven van Lucas Roodbaard en zijn grote netwerk […]

Lees verder…


Juliette Jonker-Duynstee & Edward Munnig Schmidt,‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart’. Prentbriefkaarten van de Vechtstreek uit de collectie Lisman, 1900-1925, Amsterdam 2021

Bekend zijn al die oblongformaat boekjes met oude ansichtkaarten van dorpen en streken in Nederland. Die omschrijving past dit kloek en zeer verzorgd uitgegeven boek alleszins. Dit boek bevat vele prachtige oude ansichten van dorpen langs de Vecht, waarvan vele nooit eerder zijn gepubliceerd. Met elkaar geven zij een verrassend beeld van deze mooiste streek […]

Lees verder…


Astrid Schutte, De laatste heer. Hoe de bevoorrechte klasse in Nederland plaatsmaakte voor de gewone man, Amsterdam 2021

In 2019 ontving Astrid Schutte het Ithakastipendium om een boek te kunnen schrijven over de relatie tussen haar vader Jan Schutte en Werner Helmich, de laatste eigenaar van Huize Baak. De eerste is een zoon uit een lokaal boerengezin die op zeer jonge leeftijd zijn beide ouders verliest en als wees onder het toezicht komt […]

Lees verder…


Baronnen, boeren en buitenlui. Anekdotes van een makelaar

In derde druk verscheen een aardige publicatie van de oud-makelaar Jan Bennink. Hij deelt in dit boekje zijn jarenlange ervaring als makelaar en rentmeester op buitenplaatsen en landgoederen in Oost-Nederland. Aankoop en verkoop van landerijen, erfeniskwesties of -afhandelingen, grondtransacties en eigenaardigheden van eigenaren staan volop centraal. Ook belevenissen met notarissen worden beschreven en zijn ervaringen […]

Lees verder…


Meander duikt in de geschiedenis van Rheden

Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van gemeente Rheden is dit stripboek gemaakt, waarin Meander, een onsterfelijk boswezen met magische krachten, en zijn vriend Xander door de geschiedenis van de gemeente Rheden reizen. Zij hebben een missie. Op zoek naar de vervulling daarvan verplaatsen zij zich op miraculeuze wijze door de tijd. Zij bezoeken vele […]

Lees verder…


Den Aalshorst. Levensverhaal van een landgoed

Enige jaren geleden (2018) won historicus Jan ten Hove de Ithakaprijs voor zijn boek over de historische buitenplaats Arnichem bij Zwolle. Nu is van zijn hand een prachtige studie verschenen van het zeer gaaf bewaarde landgoed Den Aalshorst bij Dalfsen. Het verscheen bij gelegenheid van het 300-jarige bestaan van dit landgoed. Allereerst lof voor Waanders […]

Lees verder…


Voor de Gek! Follies in Nederland

Dwaasbouw, zo vertaalde Trouw in een recensie het woord follies naar het Nederlands en dat is een raak gekozen vertaling. Alhoewel menigeen denkt dat follies specifiek in Engeland thuishoren, bewijst dit boek het tegendeel. Ook in ons land werden ze gebouwd en dat gebeurt ook zelfs in onze tijd nog. Zowel in Engeland als bij […]

Lees verder…


Biljoen. Kasteel, bewoners, landgoed

Onderstaande boekbespreking is met toestemming overgenomen uit Ambt & Heerlijkheid (nummer 210, maart 2021), de periodiek van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en geschreven door Fineke Burgers. Toen in 2006 de 76-jarige Johan Hendrik Willem Lüps overleed, waren er geen erfgenamen die in staat waren het kasteel Biljoen te onderhouden. Deze laatste eigenaar had bepaald dat […]

Lees verder…


Kastelen & Buitens in Overschie

Leuk is dat er in en om Rotterdam momenteel aandacht is voor de geschiedenissen van de kastelen en historische buitenplaatsen die er in die omgeving zijn geweest. Na de interessante publicatie van Robert Ligthelm over de buitenplaatsen in Kralingen, is nu een informatief boekje verschenen over de meestal verdwenen kastelen en buitenplaatsen van Overschie. Tegenwoordig […]

Lees verder…


De voetafdruk van een Amsterdamse familie op een dorpsgemeenschap in de jaren 1640-1763

Bij Verloren verscheen een boek over de relatie tussen de familie Six en Lisse. Het is een welkome aanvulling op de eerder verschenen publicatie van Geert Mak getiteld De levens van Jan Six dat in 2016 bij Uitgeverij Atlas uitkwam. Mijn belangrijkste kritiek toen op dat boek was dat ik het een onevenwichtig verhaal vond, […]

Lees verder…