Conrad Gietman, Jorien Jas (red.), Biljoen, kasteel, bewoners, landgoed, Zwolle 2020.

Onderstaande boekbespreking is met toestemming overgenomen uit Ambt & Heerlijkheid (nummer 210, maart 2021), de periodiek van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en geschreven door Fineke Burgers. Toen in 2006 de 76-jarige Johan Hendrik Willem Lüps overleed, waren er geen erfgenamen die in staat waren het kasteel Biljoen te onderhouden. Deze laatste eigenaar had bepaald dat […]

Lees verder…


John M.J. van den Berg, Kastelen & Buitens in Overschie, Rotterdam 2020

Leuk is dat er in en om Rotterdam momenteel aandacht is voor de geschiedenissen van de kastelen en historische buitenplaatsen die er in die omgeving zijn geweest. Na de interessante publicatie van Robert Ligthelm over de buitenplaatsen in Kralingen, is nu een informatief boekje verschenen over de meestal verdwenen kastelen en buitenplaatsen van Overschie. Tegenwoordig […]

Lees verder…


Jos van Bourgondiën e.a., Sporen van Six in Lisse. De voetafdruk van een Amsterdamse familie op een dorpsgemeenschap in de jaren 1640-1763, Hilversum 2020

Bij Verloren verscheen een boek over de relatie tussen de familie Six en Lisse. Het is een welkome aanvulling op de eerder verschenen publicatie van Geert Mak getiteld De levens van Jan Six dat in 2016 bij Uitgeverij Atlas uitkwam. Mijn belangrijkste kritiek toen op dat boek was dat ik het een onevenwichtig verhaal vond, […]

Lees verder…


Gunnar Broberg, Carl Linnaeus. De man die de natuur rangschikte, Amsterdam 2020

Op deze eind vorig jaar gepubliceerde uitgave wordt in het algemeen wat kritisch gereageerd. Dan weer lees je dat de auteur zich verliest in een veelheid van details, dan meldt een recensent dat de vertaling en/of eindredactie matig is. Dat laatste beaam ik, want hier en daar is het boek in moeizaam Nederlands gesteld en […]

Lees verder…


Taco Hermans & Rob Grubben (eindred.), De Lagchende Vallei. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland, Stichting Kastelenstudies Nederland 2020

In de serie publicaties van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN) verscheen een derde bundel. Doel van de stichting is het bevorderen van kennis en kunde rond het wetenschappelijk onderzoek naar KBL met het daarbij horende historische groen. Vanwege het 80-jarige bestaan van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) ontstond een samenwerking tussen beide organisaties met als […]

Lees verder…


Sjon Onnekink, Landgoed Zijpendaal en de familie Brantsen, Arnhem 2020

Onlangs en in eigen beheer uitgegeven, verscheen een bijzonder boekje over het in Arnhem naast park Sonsbeek gelegen Huis Zijpendaal en zijn bewoners. Nu behoort dit buiten tot bezit van het stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en zetelt hier de directie van die stichting. Ook zijn er enige publiekstoegankelijke stijlkamers in het huis te bezichtigen. […]

Lees verder…


Auke van der Woud, Het Landschap, De Mensen. Nederland 1850-1940, Amsterdam 2021 (2020)

Vlak voor het themajaar 2021 ‘Ode aan het landschap’ aanving, verscheen er een boek van de hand van cultuurhistoricus Auke van der Woud, waarin het ontstaan van het Nederlandse landschap centraal staat. Vooral in een tijd waarin wij op zoek moeten gaan naar een hernieuwde omgang met het ons omringende landschap, is het des te […]

Lees verder…


Els van der Laan-Meijer & Michiel Purmer, Landgoed De Braak twee eeuwen cultuur en natuurbeleving, Gorredijk 2020

Net als rond veel Hollandse steden legde de elite ook in andere delen van ons land buitenplaatsen in het landelijke gebied aan om er langdurig te kunnen verblijven. Zo werden in Eelde-Paterswolde, in de directe omgeving van Groningen-stad, diverse buitenplaatsen gerealiseerd. Hiermee ontstonden bijzondere landschappelijke parken op relatief korte afstand van Groningen, zoals Brinkhoven, Oosterbroek, […]

Lees verder…


Hans Krol & Mehmet Tütüncü, Een verloren panorama van Constantinopel in het Huis te Heemstede van Adriaan Pauw, Heemstede, 2020.

“Liever Turks dan paaps!” is een gevleugelde uitspraak uit een tijd dat de nog jonge Republiek der Verenigde Nederlanden met moeite de dreiging van het (katholieke) Habsburgse Rijk en Frankrijk kon afwenden. In een poging om deze dreiging te weerstaan, ging men naarstig op zoek naar bondgenoten. Die vond men in het begin van de […]

Lees verder…


Frans Holtkamp, Huis te Lande, vrouwen in de tuinbouw. Middelbare tuinbouwschool voor meisjes, uniek in Nederland, Rijswijk 2020

Huis te Lande, tuinbouwschool voor meisjes. Wie in de ‘groene’ wereld heeft er niet van gehoord? Huis te Lande is in 1907 opgericht door Jacoba Hingst en heeft een lange, indrukwekkende en bijzondere geschiedenis. Tot 1985 was het een tuinbouwschool voor meisjes; vanaf die tijd mochten er ook jongens naar toe. Inmiddels is het door […]

Lees verder…