The European Forum for Historic Sites

(image) (image) Overal in de wereld bestaan kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen die invloed hebben gehad, of nog steeds hebben, op de ontwikkeling van de culturen en de samenlevingen in de wereld. Veel mensen zijn zich niet bewust van de kracht en potentie van deze locaties. De meeste KBL worden geconfronteerd met financiële problemen. Het is hoog tijd

lees meer


Geen brug te ver

Op dinsdag 9 september heeft de burgemeester van Oegstgeest samen met René Dessing de prachtig gerestaureerde boogbrug op landgoed Oud Poelgeest in Oegstgeest geopend. Het glas wordt geheven door Huub Stapel (Max Monumentaal), René Dessing (sKBL), mevrouw Völker-Dieben (Stichting Erfgoed Oud Poelgeest), de heer Waaijer (burgemeester van Oegstgeest). De oorspronkelijke

lees meer


Bestuur sKBL voltallig

Tijdens de sKBL bestuursvergadering van 3 september 2014 zijn Luydert Smit (KPMG Meyburg) en Bert Boer (Muiderslot) toegetreden tot het bestuur. Luydert Smit heeft de taak van penningmeester op zich genomen. Het bestuur bestaat nu uit Chris Kalden (voorzitter), Erik Wanrooij (secretaris), Luydert Smit (penningmeester), Herma de Heer (bestuurslid) en Bert Boer (bestuurslid)

lees meer


Betrokkenen aan het woord

(image) Aan het woord is Alexandra van den Bosch, eigenaresse en bewoonster van Klein Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Een energieke vrouw met een onuitputtelijke schat aan verhalen. Klein Leeuwenhorst dateert uit 1858 en is inmiddels ruim 100 jaar van mijn familie. Mijn grootvader Gevers heeft het geërfd in 1903 toen hij pas 12 jaar oud was van zijn tante, Gravin van

lees meer


Agenda – Kasteelconcerten in Gelderland en Overijssel

(image) Een bijzondere manier om een kasteel of buitenplaats te beleven is door er een concert bij te wonen. Het biedt u ook de gelegenheid om een doorgaans niet toegankelijk huis te bezoeken. Voor Kasteelconcerten in Gelderland en Overijssel vindt u hier het programma van seizoen 2014-2015.  

lees meer


Beek en Hoff (Stichtse Vecht / Loenen aan de Vecht)

In Loenen aan de Vecht ligt de 17de-eeuwse buitenplaats Beek en Hoff, dat een lange geschiedenis kent met uiteenlopende gebruikers en bewoners. Van buitenplaats werd het verffabriek, waar ook kadavers werden benut voor de productie van beenzwart. Nadat een dochter van een van de laatste eigenaar was ingetreden bij de Franciscanessen van Heythuysen, krijgt deze congregatie

lees meer


Vakgroep groen erfgoed opgericht

Op 20 augustus 2014 is de Vereniging Vakgroep Groen Erfgoed opgericht. De vereniging heeft ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen. Tuinhistorisch onderzoek brengt waardevolle tuinonderdelen in kaart.  Het resultaat van dit historisch onderzoek kan de keuzes helpen bepalen die planvormers en eigenaren moeten maken. Het

lees meer


Medebewoners gezocht voor een prachtige historische buitenplaats

De sKBL ontving een enige maanden geleden het verzoek om mee uit te kijken naar geschikte nieuwe medebewoners voor een adembenemende, centraal gelegen buitenplaats in Gelderland. Door toedoen van de sKBL is deze zoektocht inmiddels succesvol afgerond en zal deze buitenplaats weldra nieuwe medebewoners huisvesten. Wij wensen hen daar veel interessante en goede jaren toe.

lees meer


Buitenplaats Mobiel – nieuwe website en verslag eerste playtest in Kennemerland

[caption id="attachment_399" align="alignright" width="300"](image) Juffershuis op Leyduin Vogelenzang[/caption] Voor het project Buitenplaats Mobiel (buitenplaatsen mobiele game) is kort geleden de website online gegaan. Hier is het een en ander te lezen over het project zelf en de ontwikkelingen van de games voor de deelnemende buitenplaatsen in Kennemerland. Ook is er

lees meer


ANBI status voor sKBL

Enige tijd geleden gaf de Belastingdienst te 's-Hertogenbosch de sKBL de ANBI status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkers aan de sKBL kunnen vanaf nu hun gift fiscaal verrekenen.

lees meer