Dit gebeurt binnen sKBL

Februari 2015 De positieve ontwikkelingen zetten zich voortSinds de verzending van de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd binnen sKBL. De toestroom van nieuwe Vrienden blijft voortgaan en ook zijn de gemeentes Wassenaar en Bloemendaal toegetreden tot ons netwerk. Voorts vond de eerste bijeenkomst plaats van de jury van de Ithakaprijs/stipendium en zijn de voorwaarden

lees meer


Portret van een Tuin

Op het International Film Festival Rotterdam gaat de documentaire 'Portret van een Tuin' van Rosie Stapel in première.  Op een eeuwenoud Nederlands landgoed werken een tuinman en een 85-jarige snoeimeester met passie en geduld aan het perfectioneren van de fruitbomen en gewassen. Een ode aan de tuin en haar tuiniers. Aan het zaaien, poten, dunnen, snoeien en uiteindelijk

lees meer


Staatsbosbeheer herbezint op bezit

Kasteel Groeneveld
(image) Het college van Rijksadviseurs heeft op verzoek van Staatsbosbeheer een advies gegeven, hoe de organisatie in de toekomst zou kunnen omgaan met de landgoederen en landschappen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Staatsbosbeheer is, naast veel natuurgebieden en landgoederen ook verantwoordelijk voor een groot aantal historische buitenplaatsen. Het advies bepleit een

lees meer


Goed nieuws voor landgoederen Renesse

Overduin, Oostkapelle
Met de subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur een landschap (SKNL) krijgen de particuliere landgoederen Watergat I en II in Renesse de gelegenheid om de natuur in hun 55 ha grote gebied te herstellen. Daarnaast is er steun voor Buitenplaats Overduin in Oostkapelle.

lees meer


Noordelijke Lustwarande

Borg Rusthoven
Tussen noordelijk gelegen en naburige Duitse landschappelijke parken en buitenplaatsen bloeit iets moois. Onder de naam Noordelijke Lustwarande ontwikkelen eigenaren, stichtingen en betrokkenen uit het cultuurtoeristische bedrijfsleven een samenwerking die grensoverschrijdend is. Op donderdag 8 januari vindt een netwerkbijeenkomst plaats over het groene erfgoed als unieke

lees meer


De nieuwe Nationale Monumentenorganisatie en KBL

Nu de Staat der Nederlanden na vele jaren definitief afscheid neemt van de zorg voor 31 Rijksmonumenten, zal er in de toekomst het nodige rond deze monumenten veranderen. Op de lijst staan talrijke KBL's die aan de NMo worden overgedragen, te weten: 1. De Slangenburg te Doetinchem 2. De Assumburg in Heemskerk 3. De Kasteeltoren in IJsselstein 4. Kasteel Radboud in Medembli

lees meer


Agenda – Studiedag vrijwilligers Zuid-Holland

Op 20 januari 2015 vindt in Leiden een bijeenkomst plaats onder de noemer: 'Meedoen in erfgoed en groen'. Op veel kastelen, buitenplaatsen en landgoederen spelen vrijwilligers een belangrijke rol in het onderhoud en beheer van tuin, park en gebouwen. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van vrijwilligers en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Dez

lees meer


Kerst in stijl

Beleving is het wachtwoord in de huidige vrijetijdsbesteding. Het blijft bezoekers boeien om over het wonen op een kasteel rond 1800 of 1900 niet alleen een verhaal te horen, maar ook om zo concreet mogelijk te zien en te ervaren hoe bijvoorbeeld Kerst werd gevierd en voorbereid. De komende weken kunnen we naast concerten en andere activiteiten als kerstfairs en kerstarran

lees meer


Nieuwe website Landgoederen Overijssel

  (image) Op 25 november 2014 is de nieuwe website 'Landgoederen in Overijssel' actief geworden. Een initiatief van de provincie Overijssel. Het project wordt uitgevoerd door het OPG (Overijssels Particulier Grondbezit) in samenwerking met Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de IJsselacademie. Hoewel de site nog in de opbouwfase is, zullen st

lees meer


Ruim 1 miljoen voor Landgoederenzone Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland zet zich conform het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 in voor het behoud van erfgoed en van landschappen met grote cultuurhistorische waarde. De provincie beschermt deze erfgoederen, tracht ze beleefbaar te maken en streeft ernaar dat ze door velen worden benut.  Zo draagt dit cultuurgroene erfgoed bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en een aantr

lees meer