Buitenplaatsen: van blijvende betekenis

Een bijeenkomst van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB)

Donderdag 28 november 2019 vond het jaarlijkse symposium van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) plaats. Het thema dit jaar was Buitenplaatsen: van blijvende betekenis. Vanwege het 120-jarig jubileum van Staatsbosbeheer werd voor deze bijeenkomst gekozen voor Kasteel Groeneveld te Baarn, een van de objecten van Staatsbosbeheer. Na een algemene inleiding door Paul Roncken (onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht) stonden tijdens meerdere workshops diverse onderwerpen centraal. Zo was er aandacht voor de sociaal- maatschappelijke impact van historische buitenplaatsen. Maar ook werd er gesproken over duurzaamheid, energietransitie en wijzigingen in financiële mogelijkheden rond KBL.

sKBL verzorgde samen met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug twee workshops over de gevolgen van de klimaatveranderingen voor KBL (rood en groen erfgoed). Een aansprekend onderwerp dat telkens veel belangstelling van de deelnemers trok.