Buitengoed Geul & Maas

 

Door Vera Kuijpers, juni 2018

Een regionaal samenwerkingsverband

Château St. Gerlach, Valkenburg

In toenemende mate ontstaan samenwerkingsverbanden op het gebied van landschappen en buitenplaatsen. Dit zien we bijvoorbeeld in de regio Zuid-Limburg. Samenwerkingsverband Buitengoed Geul & Maas bestaat uit de gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Meersen en de provincie Limburg. Zij werken samen om het cultuurhistorisch erfgoed in de regio te behouden, beheren, ontwikkelen en herontwikkelen. Onder dit cultuurhistorisch erfgoed vallen landgoederen, monumenten, en landschappen. Ook Vrienden Kasteel Borgharen en Château St. Gerlach, participeren in dit samenwerkingsverband dat bovendien zelf ook aansluiting heeft gezocht met sKBL.

In 2014 hebben de partners een gebiedsvisie ontwikkeld met als aandachtspunten voor de landgoederen de verbetering van de informatievoorziening over de verschillende landgoederen in dit deelgebied en verbetering van de toegankelijkheid ervan, zodat deze ook van dichtbij bewonderd kunnen worden. Verder streeft men naar een veilige routestructuur voor langzaam verkeer en verbetering van de verbindingen voor fietsers en wandelaars. Lees hier de gebiedsvisie.

Van alle kastelen in het gebied is een objectanalyse gemaakt. Interessant is dat aandacht wordt gevraagd voor de historische relatie tussen landgoederen en het daardoor ontstane landschap, maar tevens wordt benadrukt dat elk landgoed uniek is en die uniciteit moet behouden. Lees hier de objectanalyse.

Kasteel Oost, Valkenburg

Inmiddels heeft Buitengoed Geul & Maas zich ontwikkeld tot een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers. Een voorbeeld van het collectief in werking, is bijvoorbeeld het project Kasteel Oost. Door gemeente Valkenburg aan de Geul is de erfpacht van Kasteel Oost afgekocht en is de weg vrij voor een verdere ontwikkeling van het landgoed binnen de visie van Buitengoed Geul & Maas. Er is sprake van een mogelijkheid tot hotel, waarbij het landgoed toegankelijk blijft voor bezoekers.

Mede door het beheer van Natuurmonumenten in de omgeving, ontstaat een waar ‘Kastelenpark’. Het project ‘Kastelenpark’ houdt een goed ontsloten natuurgebied in, voor wandelaars en fietsers met een focus op kastelen.

De komende jaren zijn de ondernemers aan zet en vervult de overheid een steeds kleinere rol, zonder de betrokkenheid te verliezen. Het doel is om projecten aan te moedigen in het publieke, maar zeker ook private domein. Dit moet zorgen voor een hoger niveau van participatie en co-creatie. Daarnaast moet er ruimte worden gegeven aan de herbestemming van cultureel erfgoed, de toegankelijkheid en ontsluiting van deze plaatsen en veel aandacht voor groen en het landschap.

Kasteel Borgharen, Maastricht

Deze regio kent zeer veel potentieel, natuurlijk door de ongelooflijke rijkheid aan cultureel erfgoed, maar ook door de bereikbaarheid binnen Europa. Het ligt in een van de meest dichtbevolkte regio’s van Europa, waardoor het ideaal is voor internationaal toerisme. Daarnaast heeft het gebied ook significantie binnen de geschiedenis, door het Verdrag van Meersen (870) en het Verdrag van Maastricht (1843) (1992) waarbij in het laatste geval de Europese Unie is opgericht. Het landschap en zijn omgeving zijn dragers van deze geschiedenis.

Op 8 en 9 september 2018 zijn de Open Monumentendagen, in het kader van Europees erfgoed, een goede kans om binnen te kijken bij deze mooie plaatsen die het landschap van Zuid-Limburg vormen en drager zijn van Europese geschiedenis. Men heet u in Zuid-Limburg als vanouds van harte welkom.


Zie voor meer informatie de website van Buitengoed Geul & Maas

Scroll naar boven