Buitengoed Geul & Maas

Samenwerkingsverband Buitengoed Geul & Maas bestaat uit de gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Meersen en de provincie Limburg. Zij werken samen om het cultuurhistorisch erfgoed in de regio te behouden, beheren, ontwikkelen en herontwikkelen. Onder dit cultuurhistorisch erfgoed vallen landgoederen, monumenten, en landschappen. Ook Vrienden Kasteel Borgharen en Château St. Gerlach, participeren in dit samenwerkingsverband.

Gebiedsvisie

In 2014 hebben de partners een gebiedsvisie ontwikkeld met als aandachtspunten voor de landgoederen de verbetering van de informatievoorziening over de verschillende landgoederen in dit deelgebied en verbetering van de toegankelijkheid ervan, zodat deze ook van dichtbij bewonderd kunnen worden. Verder streeft men naar een veilige routestructuur voor langzaam verkeer en verbetering van de verbindingen voor fietsers en wandelaars. Lees hier de gebiedsvisie.

Objectenanalyse

Van alle kastelen in het gebied is een objectanalyse gemaakt. Interessant is dat aandacht wordt gevraagd voor de historische relatie tussen landgoederen en het daardoor ontstane landschap, maar tevens wordt benadrukt dat elk landgoed uniek is en die uniciteit moet behouden. Lees hier de objectanalyse.

Aantrekkelijke omgeving

Inmiddels heeft Buitengoed Geul & Maas zich ontwikkeld tot een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers. Een voorbeeld van het collectief in werking, is bijvoorbeeld het project Kasteel Oost. Door gemeente Valkenburg aan de Geul is de erfpacht van Kasteel Oost afgekocht en is de weg vrij voor een verdere ontwikkeling van het landgoed binnen de visie van Buitengoed Geul & Maas. Er is sprake van een mogelijkheid tot hotel, waarbij het landgoed toegankelijk blijft voor bezoekers.

Mede door het beheer van Natuurmonumenten in de omgeving, ontstaat een waar ‘Kastelenpark’. Het project ‘Kastelenpark’ houdt een goed ontsloten natuurgebied in, voor wandelaars en fietsers met een focus op kastelen.

De komende jaren zijn de ondernemers aan zet en vervult de overheid een steeds kleinere rol, zonder de betrokkenheid te verliezen. Het doel is om projecten aan te moedigen in het publieke, maar zeker ook private domein. Dit moet zorgen voor een hoger niveau van participatie en co-creatie. Daarnaast moet er ruimte worden gegeven aan de herbestemming van cultureel erfgoed, de toegankelijkheid en ontsluiting van deze plaatsen en veel aandacht voor groen en het landschap.

Scroll naar boven