Boeken

sKBL tipt u graag de mooiste boeken op het gebied van kastelen, (historische) buitenplaatsen en landgoederen.

Op zoek naar een specifieke titel?
Onderstaande lijst is gesorteerd op chronologische volgorde van de recensies. Bent u op zoek naar een specifieke titel? Gebruikt u dan de zoekfunctie op de website om in ons archief te zoeken of neem contact met ons op. Zoeken kan aan de hand van de auteur, de titel of het ISBN. 

Constantijn Huygens. Een leven in brieven

In dit boek bezorgen Ineke Huysmans en Ad Leerintveld 38 brieven van Constantijn Huygens. De vroegste brief dateert uit 1616, de laatste uit 1681, zes jaar voor zijn overlijden in 1687. Iedere opgenomen brief is naar eigentijds Nederlands hertaald en van een inleiding voorzien. De brieven hebben betrekking op onderwerpen

Lees verder »

300 Nijenburg. 800 jaar blauw bloed. Familiegeschiedenis in twee kwartierstaten: Jonkvrouwe Elisabeth van Foreest (1920-2007) en Maria van Egmond van de Nijenburg (1682-1742)

Een indrukwekkend boek stelde Marcel Mak samen dat handelt over de genealogieën van de adellijke geslachten Van Foreest en Van Egmond. Dit was een omvangrijke taak en om dit te klaren, raadpleegde de auteur het familiearchief van de Van Foreesten, dat uit ca dertig strekkende meter bestaat en in het

Lees verder »

Bulletin Koninklijk Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) Themanummer Buitenplaats Landschappen (2021-4)

(overgenomen bericht) ‘In deze publicaties worden individuele buitenplaatsen niet alleen bekeken in samenhang met hun directe omgeving (tuin, park, landschap), maar ook op regionale schaal; als landschap-architectonische ensembles van meerdere buitenplaatsen, landgoederen en kastelen in samenhang met hun ruimtelijke context.’‘Als opening presenteert Hans Renes vanuit een historisch­-geografisch perspectief een overzicht

Lees verder »

Kastelen & Buitenplaatsen in de gemeente Voorst

Steeds vaker verschijnen boeken over KBL in eigen beheer. Dat deden ook Jan Groenenberg en Milly Westerhuis-Duvoort. Dit kloeke boek verscheen eind 2021 en bevat een beschrijving van alle kastelen en buitenplaatsen in de Gelderse gemeente Voorst, waartoe Twello, Klarenbeek, Terwolde, Voorst en Wilp behoren. Van al deze plaatsen spant

Lees verder »

Goede namen. Adel en patriciaat in naoorlogs Nederland

Socioloog Kees Bruin schreef dit boek over het nut, de voor- en nadelen van dubbele familienamen en het al dan niet deel uitmaken van een vooraanstaande adellijke of patricische familie na 1945. Hij benadert dit onderwerp vanuit sociologisch perspectief. Uitgebreid staat hij stil bij de wijze waarop deze naamdragers voorrechten

Lees verder »

Trouw aan Twente

Dit jaar bestaat Stichting Edwina van Heek 75 jaar. Dit jubileum vormt de aanleiding voor deze publicatie over twee prachtige buitenplaatsen die aan de zorg van deze stichting zijn toevertrouwd. Dat zijn Zonnebeek en Singraven. Op Zonnebeek vormden de bouwers/eigenaren Bernard en Edwina van Heek-Burr Ewing een prachtig landschap rond

Lees verder »

Atlas van Twickel

Bij Wbooks verscheen een prachtig boek over het grootste Nederlandse particuliere landgoed Twickel in Ambt Delden. Een boek dat er nog niet was, want veel van de voorgaande publicaties gaan meestal over de bewoners. Er is enkel een wat inleidende uitgave over Twickel uit 2013, maar dat boekje was in

Lees verder »

De Jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap

Deze uitgave van de werkgroep Adelsgeschiedenis gaat in zijn geheel over de jacht. De auteurs nemen hierbij geen positie in voor of tegen de jacht, maar gaan vooral in op de historische achtergronden waarop dit gebruik of traditie berust. Het beschrijft en duidt dit fenomeen vanuit een historisch perspectief. Vanuit dit startpunt beschrijven de auteurs talloze aspecten die met

Lees verder »

Prinsengracht 849 Amsterdam (1701-2021): huis, interieur en tuin. Een huis dat leeft door zijn historie, bewoners, en relaties

Recent verscheen een boek over een pand aan de Prinsengracht, tussen de Nieuwe Spiegelstraat en de Vijzelstraat. Het betreft een relatief eenvoudig koopmanshuis dat in 1701 werd gebouwd door Jan van Strijen alias Johan Bastiaan Lammen. Deze uit Strijen afkomstige meestertimmerman en houtkoper raakte in goeden doen en kon zich destijds door zijn koopmansvernuft deze nieuwbouw veroorloven.

Lees verder »

Billy in het park van de graaf Van De Kadt z’n Ellebogen

Voorleesboek In het keukenkastje van een oude buitenplaats werd een vergeeld schrift gevonden met keukenrecepten én een wonderbaarlijk verhaal, geschreven door ene voorname dame. Dit verhaal is bewerkt tot een hedendaags voorleesboek door Anne Mieke Backer, die in 2017 de Ithakaprijs won met haar boek Er stond een vrouw in

Lees verder »

Haagse huizen van Oranje

Dit is een helder en overzichtelijke uitgave van alle huizen die in en rond Den Haag een band hebben of hadden met de Oranjes en dat waren er nogal wat. Iedereen kent Huis ten Bosch en Paleis Noordeinde, maar de koninklijke familie bezat veel meer woon- en werkplekken in de

Lees verder »
Scroll naar boven