Boeken

sKBL tipt u graag de mooiste boeken op het gebied van kastelen, (historische) buitenplaatsen en landgoederen.

Op zoek naar een specifieke titel?
Onderstaande lijst is gesorteerd op chronologische volgorde van de recensies. Bent u op zoek naar een specifieke titel? Gebruikt u dan de zoekfunctie op de website om in ons archief te zoeken of neem contact met ons op. Zoeken kan aan de hand van de auteur, de titel of het ISBN.


Hoveniers en tuinbazen. Een cultuurgeschiedenis van het tuinieren door de eeuwen heen

Eeuwenlang bleef alles min of meer hetzelfde in de Nederlandse tuin, maar vanaf de zeventiende eeuw buitelden de ontwikkelingen over elkaar heen: er werden uitheemse planten gekweekt en nieuwe technieken ontwikkeld. Aan de hand van het leven en werk van hoveniers en kwekers verhaalt historicus Lenneke Berkhout over de fascinerende veranderingen in het tuinieren. Zo […]

Lees verder…


Buitenplaats Broekbergen, bewoners en hun idealen door de eeuwen heen

Dit boek gaat over een oude buitenplaats die meer dan een eeuw als klooster werd gebruikt en daarna het bezit werd van een bezield echtpaar, dat het inmiddels aangedane complex heeft hersteld. Het gaat hierbij om de eeuwenoude buitenplaats Broekbergen in Driebergen. Over de herkomst van de naam bestaan geen eensluidende meningen. Mogelijk slaat deze […]

Lees verder…


Standhouden Adellijk landgoedbeheer in Nederland. De twintigste-eeuwse geschiedenis van Leuvenum en De Bannink

Vlak voor kerstmis 2022 promoveerde Willemieke Ottens aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de opgang, instandhouding en levensomstandigheden van de eigenaren van de landgoederen Leuvenum op de Veluwe en De Bannink nabij Deventer. Dit waren bezittingen van jonkheer Mr. Johannes (Johan) Sandberg en zijn echtgenote Ernestine Sandberg-de Beaufort. Zij had haar jeugd doorgebracht […]

Lees verder…


Botanicus in oorlogstijd. Leven en werk van Hendrik Uittien

Nu de periode nadert waarop Nederland haar bevrijding van het nazisme herdenkt, aandacht voor een boek dat slechts heel zijdelings de wereld van buitenplaatsen raakt, maar wel betrekking heeft op natuur en botanie en wat in de natuur groeit en bloeit. Dit boek van Michiel Bussink is een poging te reconstrueren hoe de persoon van […]

Lees verder…


In het hart van het Overijssels landschap. Een erfenis van de textielindustrie

Overgenomen van de uitgever: ‘Dat textielfabrikanten de Overijsselse natuur beschermden, is lang een goed bewaard geheim gebleven. Maar de Twentse textielfabrikant Gerrit Jan van Heek jr. zag negentig jaar geleden al het belang van natuurbescherming en gaf de aanzet tot de oprichting van wat nu Landschap Overijssel is. Hij riep andere fabrikanten op om – […]

Lees verder…


Geschiedenis van de heerlijkheid Boxtel-Liempde en kasteel Stapelen

Bij het verschijnen van dit boek schreef Henk van Beers, voorzitter Heemkunde Boxtel over dit boek: ‘Kastelen als Stapelen hebben sinds mensenheugenis tot de fantasie gesproken en in allerlei variaties komen zij voor. Ze zijn sprookjesachtig, imposante bastions, militaire bolwerken, adellijke onderkomens, maar vooral zijn het altijd buitengewoon fraaie en tot de verbeelding sprekende constructies. […]

Lees verder…


‘t Hof van Cuypers. Wonen en werken op landgoed Mattemburgh

Mooi het gedicht waarmee dit boek begint en is afgedrukt naast de Franse pagina:           Als ik verdwijn, bestaat de wereld voort          de jonge bomen waaiend en volwassen          boven het glijdend groen van zoveel grassen          de vogels gaan gewoon met zingen door. In essentie (nog wel) de realiteit van een historische buitenplaats. Rust, balans, onveranderlijkheid en […]

Lees verder…


Vijfhonderd jaar Vollenhoven

Precies honderd jaar na de verwerving van Vollenhoven door Marinus van Marwijk Kooy namen diens kleinkinderen het besluit deze buitenplaats in De Bilt over te doen aan de zakelijke compagnons Alexander Kneepkens en Robert-Paul Caron. Daarmee slaat deze markante buitenplaats uit de vroege 17de eeuw weer een nieuwe weg in. Ter gelegenheid van de verkoop […]

Lees verder…


Verzameld, verwoest maar niet vergeten. Het leven van het echtpaar Van Wijngaarden-Boot

Dit boek is een biografie over het notarisechtpaar Pieter en Anna van Wijngaarden-Boot en hun huis dat na hun dood een huismuseum werd. Hun stadswoning was weliswaar geen buitenplaats, maar vele bewoners van de resterende Rotterdamse buitenplaatsen tussen 1900 en 1930 waren bij dit mecenas- en societyechtpaar kind aan huis. Bovendien kwam het rijke interieur […]

Lees verder…


Van macht naar folklore (2) Heerlijkheden in de provincie Utrecht na de Franse Tijd

In 2018 scheen van auteur Peter de Jong een indrukwekkend boek over de opkomst en vooral het verdwijnen van de aloude heerlijkheden in de provincie Zuid-Holland. Een heerlijkheid was een bestuursvorm die met geld te koop was en die de eigenaar bepaalde rechten in een dorp of omgeving gaf. Dit waren benoemingsrechten (koster, onderwijs, dominee), […]

Lees verder…


Boeren op de buitenplaats. De relatie tussen landbouw en buitenleven in het Amstellands Arcadië (1640-1840)

In het algemeen is het beeld dat buitenplaatsen zijn voortgekomen uit een herenkamer op een boerderij. Na het lezen van het onderzoek van landschapshistoricus Gerrit van Oosterom naar ruim 160 buitenplaatsen uit het Amstelland, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit is overduidelijk dat dit een veel te beperkt beeld is. Van Oosterom stelde zich de vraag: […]

Lees verder…


De rentmeestersrekeningen van Bredevoort over de jaren 1465 en 1499-1512

Veel belangwekkende lokale geschiedenis wordt bestudeerd en bewaard door geïnteresseerde amateurs, maar ook door professionele streekhistorici. Dit laatste is van toepassing op de uit Winterswijk afkomstige Henk Krosenbrink. Bovendien schreef hij gedichten en toneelstukken. Zijn grote liefde voor streekgeschiedenis leidde er onder andere toe dat hij ruim 30 jaar werkte aan de transcriptie van de […]

Lees verder…


Kasteel Helmond. Biografie van een waterburcht

Architectuurhistoricus Wies van Leeuwen lijkt zijn bouwkundige interesses in kerkelijke bouwkunst de laatste jaren wat te verleggen naar monumentale kastelen en buitenplaatsen in de provincie Noord-Brabant. Doorgaans publiceerde hij over kerken en kloosters en architecten die kerken bouwden. Met het verschijnen in 2019 van zijn boek over de mooiste kastelen en voorname huizen in Noord-Brabant […]

Lees verder…


Amerongen & Middachten. Twee kastelen één geschiedenis

Niet vaak wordt een boek aan de overheid opgedragen. Dit boek echter wel. Dit door  Renger de Bruin en Luc Nagtegaal geschreven boek over de kastelen Amerongen & Middachten kwam er mede dankzij een aanzienlijke rijkssteun. Reden van het verschijnen vormde de toekenning van de Regeling ondersteuning iconische rijksmonumenten die in 2020 aan beide huizen […]

Lees verder…


Het Loo. Een koninklijk huis

Geen ander woord om deze uitgave te typeren dan het woord indrukwekkend. Dit omvangrijke boek verscheen recent bij gelegenheid van de heropening van Paleis Het Loo. In zijn voorwoord bedankt Michel van Maarseveen, algemeen directeur van Het Loo, de eindredacteur en editor Anne-Dirk Renting terecht. Deze bibliothecaris van Het Loo coördineerde dit project, bracht de […]

Lees verder…


Kasteel Keppel. Een beknopte geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners

De auteur liet bij het toezenden van deze publicatie in een brief weten dat dit boek verscheen als vervanging van een eerder boekje over Keppel van de hand van Gelderse buitenplaatsenkenner Jan Harenberg. Dat boekje verscheen in 1997. Dat er vraag is naar een overzichtelijke studie over dit kasteel, bewijst de snelle uitverkoop van de […]

Lees verder…


The future of estate landscapes in Europe. Exemplary and unusual examples from Belgium, Denmark, the Netherlands and the United Kingdom

Van de auteurs van dit boek, ontving ik samen met het boek het bericht: “U was betrokken bij ons onderzoeksproject ‘Behoud door ontwikkeling’. Dit onderzoek naar historische landgoederen leerde dat het kleine, grotere of soms uitgestrekte dynamische cultuurlandschappen zijn, met veel potentieel voor zowel eigenaren, de samenleving als het onderzoek. Zo bezien zijn het broedplaatsen […]

Lees verder…


Tuinkoepels. Een Nederlands verschijnsel.

In de Camera Obscura van Nicolaas Beets staat een kostelijk verhaal over een man uit Oost-Nederland die in Haarlem besluit onaangekondigd een oude studievriend te gaan opzoeken. Het is hoog zomer en nadat hij heeft aangebeld, vertelt een huishoudelijke hulp op chique toon dat de familie naar buiten is. Zij geeft hem aanwijzingen waar het […]

Lees verder…


Constantijn Huygens. Een leven in brieven

In dit boek bezorgen Ineke Huysmans en Ad Leerintveld 38 brieven van Constantijn Huygens. De vroegste brief dateert uit 1616, de laatste uit 1681, zes jaar voor zijn overlijden in 1687. Iedere opgenomen brief is naar eigentijds Nederlands hertaald en van een inleiding voorzien. De brieven hebben betrekking op onderwerpen zoals poëzie, kunst, architectuur, muziek […]

Lees verder…


Anders gekeken. Het beste en het boeiendste uit de Hollandse schilderkunst van de Gouden Eeuw

De oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel is na zijn pensionering in 2013 bepaald niet stil gaan zitten. Hij begeleidde vele promovendi, deed onderzoek, was lange tijd voor D66 als senator verbonden aan de Eerste Kamer, gaf vele lezingen en is een eloquent spreker. Bij sKBL is hij sinds 2014 actief als […]

Lees verder…


300 Nijenburg. 800 jaar blauw bloed. Familiegeschiedenis in twee kwartierstaten: Jonkvrouwe Elisabeth van Foreest (1920-2007) en Maria van Egmond van de Nijenburg (1682-1742)

Een indrukwekkend boek stelde Marcel Mak samen dat handelt over de genealogieën van de adellijke geslachten Van Foreest en Van Egmond. Dit was een omvangrijke taak en om dit te klaren, raadpleegde de auteur het familiearchief van de Van Foreesten, dat uit ca dertig strekkende meter bestaat en in het Regionaal Archief Alkmaar wordt bewaard. […]

Lees verder…


Bulletin Koninklijk Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) Themanummer Buitenplaats Landschappen (2021-4)

(overgenomen bericht) ‘In deze publicaties worden individuele buitenplaatsen niet alleen bekeken in samenhang met hun directe omgeving (tuin, park, landschap), maar ook op regionale schaal; als landschap-architectonische ensembles van meerdere buitenplaatsen, landgoederen en kastelen in samenhang met hun ruimtelijke context.’‘Als opening presenteert Hans Renes vanuit een historisch­-geografisch perspectief een overzicht van de historische ontwikkeling van […]

Lees verder…


Kastelen & Buitenplaatsen in de gemeente Voorst

Steeds vaker verschijnen boeken over KBL in eigen beheer. Dat deden ook Jan Groenenberg en Milly Westerhuis-Duvoort. Dit kloeke boek verscheen eind 2021 en bevat een beschrijving van alle kastelen en buitenplaatsen in de Gelderse gemeente Voorst, waartoe Twello, Klarenbeek, Terwolde, Voorst en Wilp behoren. Van al deze plaatsen spant Twello met 29 buitens de […]

Lees verder…


‘lang leef ‘t schoon Mariëndaal’. De bewogen geschiedenis van landgoed Mariëndaal op de grens van Arnhem en Oosterbeek

Helemaal juist is de titel van dit boek niet. Beter zou geweest zijn, als het ‘een’ in plaats van ‘de’ bewogen geschiedenis genoemd zou zijn. Weliswaar begint de auteur zijn verhaal bij het pleistoceen en archeologische omstandigheden van dit goed en verklaart hiermee het hier voorkomende heuvelachtige landschap, maar daarna neemt hij de geschiedenis van […]

Lees verder…


Goede namen. Adel en patriciaat in naoorlogs Nederland

Socioloog Kees Bruin schreef dit boek over het nut, de voor- en nadelen van dubbele familienamen en het al dan niet deel uitmaken van een vooraanstaande adellijke of patricische familie na 1945. Hij benadert dit onderwerp vanuit sociologisch perspectief. Uitgebreid staat hij stil bij de wijze waarop deze naamdragers voorrechten (al dan niet) gebruiken en […]

Lees verder…


Utrechtse buitenplaatsen. Lusthoven van adel, geestelijkheid en burgers

In 2015 verscheen het boek De Amsterdamse buitenplaatsen, kort daarop gevolgd door Haagse en Leidse buitenplaatsen (2016), beide van de hand van René Dessing. Twee boeken die een veelzijdige kijk geven op deze bijzondere monumentale huizen en parken. Deze boeken in mijn kast beginnen er langzamerhand tamelijk ‘gebruikt’ uit te zien. Regelmatig sla ik ze […]

Lees verder…


De geschiedenis van kasteel “Hof van den Houte” en zijn bewoners

Laat ik beginnen met een puntje van kritiek over de lay-out van dit boek. Bij het doorbladeren van dit gebonden boek valt direct op dat de vormgever er een wat saaie uitgave van maakte. Dat is best jammer, want Bicknese besteedde veel tijd aan dit onderzoek naar het verdwenen kasteel Hof van den Houte in […]

Lees verder…


Trouw aan Twente

Dit jaar bestaat Stichting Edwina van Heek 75 jaar. Dit jubileum vormt de aanleiding voor deze publicatie over twee prachtige buitenplaatsen die aan de zorg van deze stichting zijn toevertrouwd. Dat zijn Zonnebeek en Singraven. Op Zonnebeek vormden de bouwers/eigenaren Bernard en Edwina van Heek-Burr Ewing een prachtig landschap rond hun fraaie en destijds hoogst […]

Lees verder…


Atlas van Twickel

Bij Wbooks verscheen een prachtig boek over het grootste Nederlandse particuliere landgoed Twickel in Ambt Delden. Een boek dat er nog niet was, want veel van de voorgaande publicaties gaan meestal over de bewoners. Er is enkel een wat inleidende uitgave over Twickel uit 2013, maar dat boekje was in 2019 uitverkocht. Zoals hiervoor opgemerkt […]

Lees verder…


De Jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap

Deze uitgave van de werkgroep Adelsgeschiedenis gaat in zijn geheel over de jacht. De auteurs nemen hierbij geen positie in voor of tegen de jacht, maar gaan vooral in op de historische achtergronden waarop dit gebruik of traditie berust. Het beschrijft en duidt dit fenomeen vanuit een historisch perspectief. Vanuit dit startpunt beschrijven de auteurs talloze aspecten die met de jacht en haar vaak markante beoefenaren […]

Lees verder…


Prinsengracht 849 Amsterdam (1701-2021): huis, interieur en tuin. Een huis dat leeft door zijn historie, bewoners, en relaties

Recent verscheen een boek over een pand aan de Prinsengracht, tussen de Nieuwe Spiegelstraat en de Vijzelstraat. Het betreft een relatief eenvoudig koopmanshuis dat in 1701 werd gebouwd door Jan van Strijen alias Johan Bastiaan Lammen. Deze uit Strijen afkomstige meestertimmerman en houtkoper raakte in goeden doen en kon zich destijds door zijn koopmansvernuft deze nieuwbouw veroorloven. Een van zijn opdrachten betrof timmerwerken aan het Paleis […]

Lees verder…


Billy in het park van de graaf Van De Kadt z’n Ellebogen

Voorleesboek In het keukenkastje van een oude buitenplaats werd een vergeeld schrift gevonden met keukenrecepten én een wonderbaarlijk verhaal, geschreven door ene voorname dame. Dit verhaal is bewerkt tot een hedendaags voorleesboek door Anne Mieke Backer, die in 2017 de Ithakaprijs won met haar boek Er stond een vrouw in de tuin. Billy is een […]

Lees verder…


Haagse huizen van Oranje

Dit is een helder en overzichtelijke uitgave van alle huizen die in en rond Den Haag een band hebben of hadden met de Oranjes en dat waren er nogal wat. Iedereen kent Huis ten Bosch en Paleis Noordeinde, maar de koninklijke familie bezat veel meer woon- en werkplekken in de Residentie. Een deel is verdwenen. […]

Lees verder…


Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl

Eerder dit jaar promoveerde kunsthistorica Rita Radetzky op haar onderzoek naar de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). Roodbaard maakte tuinontwerpen voor meerdere stinzen, borgen en havezaten in Friesland, Groningen en Drenthe. Van dit proefschrift is onlangs een rijk geïllustreerde handelseditie verschenen. Rita Radetzky beschrijft hierin uitgebreid het leven van Lucas Roodbaard en zijn grote netwerk […]

Lees verder…


‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart’: Prentbriefkaarten van de Vechtstreek uit de collectie Lisman, 1900-1925

Bekend zijn al die oblongformaat boekjes met oude ansichtkaarten van dorpen en streken in Nederland. Die omschrijving past dit kloek en zeer verzorgd uitgegeven boek alleszins. Dit boek bevat vele prachtige oude ansichten van dorpen langs de Vecht, waarvan vele nooit eerder zijn gepubliceerd. Met elkaar geven zij een verrassend beeld van deze mooiste streek […]

Lees verder…


De laatste heer. Hoe de bevoorrechte klasse in Nederland plaatsmaakte voor de gewone man

In 2019 ontving Astrid Schutte het Ithakastipendium om een boek te kunnen schrijven over de relatie tussen haar vader Jan Schutte en Werner Helmich, de laatste eigenaar van Huize Baak. De eerste is een zoon uit een lokaal boerengezin die op zeer jonge leeftijd zijn beide ouders verliest en als wees onder het toezicht komt […]

Lees verder…


Baronnen, boeren en buitenlui. Anekdotes van een makelaar

In derde druk verscheen een aardige publicatie van de oud-makelaar Jan Bennink. Hij deelt in dit boekje zijn jarenlange ervaring als makelaar en rentmeester op buitenplaatsen en landgoederen in Oost-Nederland. Aankoop en verkoop van landerijen, erfeniskwesties of -afhandelingen, grondtransacties en eigenaardigheden van eigenaren staan volop centraal. Ook belevenissen met notarissen worden beschreven en zijn ervaringen […]

Lees verder…


Meander duikt in de geschiedenis van Rheden

Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van gemeente Rheden is dit stripboek gemaakt, waarin Meander, een onsterfelijk boswezen met magische krachten, en zijn vriend Xander door de geschiedenis van de gemeente Rheden reizen. Zij hebben een missie. Op zoek naar de vervulling daarvan verplaatsen zij zich op miraculeuze wijze door de tijd. Zij bezoeken vele […]

Lees verder…


Den Aalshorst. Levensverhaal van een landgoed

Enige jaren geleden (2018) won historicus Jan ten Hove de Ithakaprijs voor zijn boek over de historische buitenplaats Arnichem bij Zwolle. Nu is van zijn hand een prachtige studie verschenen van het zeer gaaf bewaarde landgoed Den Aalshorst bij Dalfsen. Het verscheen bij gelegenheid van het 300-jarige bestaan van dit landgoed. Allereerst lof voor Waanders […]

Lees verder…


Voor de Gek! Follies in Nederland

Dwaasbouw, zo vertaalde Trouw in een recensie het woord follies naar het Nederlands en dat is een raak gekozen vertaling. Alhoewel menigeen denkt dat follies specifiek in Engeland thuishoren, bewijst dit boek het tegendeel. Ook in ons land werden ze gebouwd en dat gebeurt ook zelfs in onze tijd nog. Zowel in Engeland als bij […]

Lees verder…


Biljoen. Kasteel, bewoners, landgoed

Onderstaande boekbespreking is met toestemming overgenomen uit Ambt & Heerlijkheid (nummer 210, maart 2021), de periodiek van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en geschreven door Fineke Burgers. Toen in 2006 de 76-jarige Johan Hendrik Willem Lüps overleed, waren er geen erfgenamen die in staat waren het kasteel Biljoen te onderhouden. Deze laatste eigenaar had bepaald dat […]

Lees verder…


Kastelen & Buitens in Overschie

Leuk is dat er in en om Rotterdam momenteel aandacht is voor de geschiedenissen van de kastelen en historische buitenplaatsen die er in die omgeving zijn geweest. Na de interessante publicatie van Robert Ligthelm over de buitenplaatsen in Kralingen, is nu een informatief boekje verschenen over de meestal verdwenen kastelen en buitenplaatsen van Overschie. Tegenwoordig […]

Lees verder…


De voetafdruk van een Amsterdamse familie op een dorpsgemeenschap in de jaren 1640-1763

Bij Verloren verscheen een boek over de relatie tussen de familie Six en Lisse. Het is een welkome aanvulling op de eerder verschenen publicatie van Geert Mak getiteld De levens van Jan Six dat in 2016 bij Uitgeverij Atlas uitkwam. Mijn belangrijkste kritiek toen op dat boek was dat ik het een onevenwichtig verhaal vond, […]

Lees verder…


Carl Linnaeus. De man die de natuur rangschikte

Op deze eind vorig jaar gepubliceerde uitgave wordt in het algemeen wat kritisch gereageerd. Dan weer lees je dat de auteur zich verliest in een veelheid van details, dan meldt een recensent dat de vertaling en/of eindredactie matig is. Dat laatste beaam ik, want hier en daar is het boek in moeizaam Nederlands gesteld en […]

Lees verder…


De Lagchende Vallei. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland

In de serie publicaties van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN) verscheen een derde bundel. Doel van de stichting is het bevorderen van kennis en kunde rond het wetenschappelijk onderzoek naar KBL met het daarbij horende historische groen. Vanwege het 80-jarige bestaan van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) ontstond een samenwerking tussen beide organisaties met als […]

Lees verder…


Landgoed Zijpendaal en de familie Brantsen

Onlangs en in eigen beheer uitgegeven, verscheen een bijzonder boekje over het in Arnhem naast park Sonsbeek gelegen Huis Zijpendaal en zijn bewoners. Nu behoort dit buiten tot bezit van het stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en zetelt hier de directie van die stichting. Ook zijn er enige publiekstoegankelijke stijlkamers in het huis te bezichtigen. […]

Lees verder…


Het Landschap, De Mensen. Nederland 1850-1940

Vlak voor het themajaar 2021 ‘Ode aan het landschap’ aanving, verscheen er een boek van de hand van cultuurhistoricus Auke van der Woud, waarin het ontstaan van het Nederlandse landschap centraal staat. Vooral in een tijd waarin wij op zoek moeten gaan naar een hernieuwde omgang met het ons omringende landschap, is het des te […]

Lees verder…


Landgoed De Braak. Twee eeuwen cultuur en natuurbeleving

Net als rond veel Hollandse steden legde de elite ook in andere delen van ons land buitenplaatsen in het landelijke gebied aan om er langdurig te kunnen verblijven. Zo werden in Eelde-Paterswolde, in de directe omgeving van Groningen-stad, diverse buitenplaatsen gerealiseerd. Hiermee ontstonden bijzondere landschappelijke parken op relatief korte afstand van Groningen, zoals Brinkhoven, Oosterbroek, […]

Lees verder…


Een verloren panorama van Constantinopel in het Huis te Heemstede van Adriaan Pauw

“Liever Turks dan paaps!” is een gevleugelde uitspraak uit een tijd dat de nog jonge Republiek der Verenigde Nederlanden met moeite de dreiging van het (katholieke) Habsburgse Rijk en Frankrijk kon afwenden. In een poging om deze dreiging te weerstaan, ging men naarstig op zoek naar bondgenoten. Die vond men in het begin van de […]

Lees verder…


Huis te Lande, vrouwen in de tuinbouw. Middelbare tuinbouwschool voor meisjes, uniek in Nederland

Huis te Lande, tuinbouwschool voor meisjes. Wie in de ‘groene’ wereld heeft er niet van gehoord? Huis te Lande is in 1907 opgericht door Jacoba Hingst en heeft een lange, indrukwekkende en bijzondere geschiedenis. Tot 1985 was het een tuinbouwschool voor meisjes; vanaf die tijd mochten er ook jongens naar toe. Inmiddels is het door […]

Lees verder…


Van Batestein tot Bredius. Meer om Cieraet als Gebruijck

Dat burgerinitiatieven soms van belang kunnen zijn voor buitenplaatsen bewijst het  verhaal van de redding van Ockenburgh in Den Haag. Dat buiten is voor de poorten van de hel weggesleept en staat er nu puik bij, omringd door een groep liefdevolle buurtbewoners. Ook in Woerden vond een dergelijk proces plaats maar dan in de jaren […]

Lees verder…


Kasteel De Boekhorst. De geschiedenis van een Hollands pronkjuweel

Ooit stonden de Lage Landen vol kastelen, al dan niet zwaar versterkt of verdedigbaar. Veel van die huizen waren nauw verbonden met de graven van Holland omdat er vaak leenheren met hun familie en horigen woonden. In het verre verleden stond bij Noordwijkerhout het kasteel De Boekhorst. De naam is in de naamkunde (onomastiek) niet […]

Lees verder…


De Kralingse Buitenplaatsen van de 16e tot de 21e eeuw. Een vergeten Arcadië

Robert Ligthelm produceerde, met medewerking van Taco Hermans, Anneke van Dijk en Tom Riedijk, een kloek boek over de vele prachtige, meesttijds verdwenen buitenplaatsen in het Rotterdamse Kralingen. Dit is de eerste uitgave over deze groep buitenplaatsen die hij op een verbindende wijze benadert. Ooit lagen in deze arcadische omgeving veertig buitenplaatsen waarvan er in […]

Lees verder…


Van Westerflier tot Grimberg. Op zoek naar kastelen en landhuizen langs de Regge

In dit boek onderzoeken beide auteurs bestaande en verdwenen buitenplaatsen langs het zuidelijk deel van de Overijsselse Regge. Deze stroomt onder andere langs Diepenheim, Goor, Markelo, Enter en Rijssen. Bij dit onderzoek stelden de makers zich de vraag waarom er in het verleden zoveel kastelen en buitenplaatsen langs dit niet erg indrukwekkende stroompje werden gebouwd. […]

Lees verder…


Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht. De ontwikkeling van bisschoppelijke burchten, adellijke huizen en versterkingen in relatie tot het landschap en de samenleving in Noordoost-Nederland tussen 1050 en 1450

Met deze dissertatie levert Diana Spiekhout een belangrijke bijdrage in het verkrijgen van meer kennis over het middeleeuwse kasteellandschap van het noorden. Aan dit onderzoek besteedde zij ruim tien jaar dat uitmondde in een promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar voorwoord schrijft zij dat zij geboren en getogen is in het Groningse Eelde, lang […]

Lees verder…


De love affair van een Hollands huis. High style in the Low Countries

love affaire

Met dit boek eert de auteur eerst en vooral haar in 2018 overleden echtgenoot Ruud Allard. Met hem was zij in 1994 een bijzonder project aangegaan, na de aankoop van een simpel dijkhuisje in Everdingen. Dit vormt het begin van een inspirerende aantal jaren waarin zij samen dit huis omtoverden tot een overtuigend Engels landhuis, dat zo ergens in de 19de eeuw op het Engelse platteland had kunnen staan. Verzorgd, […]

Lees verder…


Simke de Specht en het geheimzinnige landhuis

Er verschijnen nogal eens boeken die een beeld schetsen in vogelvlucht. In dit leuke kinderboek wordt dit heel letterlijk gedaan. De specht Simke overziet het park van Dekema State in het Friese Jelsum vanaf een tak in de lindeboom en gaat op verkenning in het huis met hulp van een bevriende vuurvlieg.   De rijke historische tuin en de […]

Lees verder…


‘Stamhuizen’ in de Vechtstreek door de ogen van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling

Het onderwerp van dit boekje heeft betrekking op een vergelijk tussen twee handgemaakte 18de-eeuwse uitgaves, getiteld Afbeeling van de oude aadelyke stamhuyzen, kastelen, burgen, slooten, geleegen inde Provincie van Uitrecgt met de penne getekend door K. van Alkemade, P. van der Schelling. De auteurs Bunjes & Gunning vergelijken in deze studie twee hen bekende uitgaves, te weten een boek dat in privébezit te Maarssen berust en een tweede, […]

Lees verder…


Het land van de jonker. Uit de tijd van diensten en gunsten

jonker

Met deze goed gekozen titel nemen auteur Paasman en fotograaf Overeem de lezer mee naar een uitgestrekt gebied op de West-Veluwe en de IJsselstreek bij Voorst. Hier rond Putten en Nijkerk en bij Voorst bevonden zich de vele landerijen en bezittingen van de adellijke families Van Weede, Schimmelpenninck van der Oye en Haersma de With. Daar stonden de vele tientallen pachtboerderijen op honderden hectares agrarisch land en uitgestrekte bossen. Een omvangrijk bezit dat door huwelijken […]

Lees verder…


Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem. Stinzenpoorten, toegangshekken, Hynstewaden, Hooibergen, Stookhutten, Koetshuizen, Theekoepels, Huskes, Kippenladders, Varkenshokken, Glazen Poterbewaarplaatsen

fryske

Dit boek raakt de Friese staten en stinsen slechts zijdelings en hier en daar komen zij in dit boek over bijzondere boerenbouwsels aan bod. Rudolf Wielinga was jarenlang actief als rayonarchitect voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Wiebe Hoekstra is historicus/publicist. Beiden raakten gefascineerd door uiteenlopende facilitaire bouwwerken die veelal op de boerderijen te vinden zijn of waren. Na een korte inleiding zijn vele verschijningsvormen en […]

Lees verder…


Bij de boom van Maria. De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch

boom MARIA

Eerder schreef de historicus en milieugeograaf Klaas Bouwer over andere historische buitenplaatsen rond Nijmegen. Die vormden met elkaar een ring rond de stad, die de Ring van Arcadië werd genoemd. Enige jaren geleden dong zijn boek over de buitenplaats Brakkenstein en haar bewoners mee naar de Ithakaprijs. In eerdere boeksignaleringen meldden wij zijn boek over de buitenplaatsen en boerderijen in de  Meerwijk bij Nijmegen. Nu verscheen van […]

Lees verder…


Op en ondergang van landgoed de Eversberg

Eversberg

In Tubbergen, waar de Nederlandse politicus en kerkvorst, monseigneur Herman Schaepman (1844-1903) ter wereld kwam, bevonden zich enige omvangrijke landgoederen. Een daarvan is de door verhalen omgeven Eversberg. Over de geschiedenis van dit landgoed stelde Jan Lohuis een indrukwekkend historisch (archivalisch) overzicht samen. Allereerst krijgen De Eversberg en het geslacht Van Heerd tot Eversberg aandacht, waarna hij uitvoerig in gaat op het bijbehorende landbezit en […]

Lees verder…


Dekema State te Jelsum. Biografie van een landgoed

Na zijn emeritaat is Yme Kuiper bepaald niet stil gaan zitten. Naast de begeleiding van een groep promovendi, werkte hij, samen met zijn echtgenote Astrid, lange tijd aan de uitgave van wat wel het definitieve boek over de Dekema State genoemd kan worden. Het onderzoek werd al eerder ingezet door Sjoerd Cuperus. Cuperus kreeg in 2010 […]

Lees verder…


Hoveniers van Oranje, Functie, werk en positie 1621-1732

Dit is met recht een verrassend boek te noemen omdat het een aspect van de rijke  cultuurhistorie op historische buitenplaatsen benadert vanuit het perspectief van de hoveniers of gardeniers, zoals ze ook wel werden genoemd. Doorgaans zijn het de eigenaren van de paradijselijke tuinen die in de17de en 18de eeuw centraal staan of roem vergaarden […]

Lees verder…


Vreugd en Rust, gastvrije buitenplaats met een park van Zocher

Met een team van enige auteurs, waarbij Kees van der Leer een leeuwendeel voor zijn rekening nam, is de markante geschiedenis van de buitenplaats Vreugd & Rust te Voorburg uit de doeken gedaan. Een grote bijdrage levert Van der Leer, die de bewoningsgeschiedenis onder de loupe neemt en daarbij alle eigenaren in chronologische volgorde beschrijft. Hierna gaat […]

Lees verder…


Huys Geul. Een verdwenen Huys, een blijvend verhaal

Het bijzondere aan dit boek is onder andere dat het de lezer nog eens heel duidelijk maakt, hoe anders de historische ontwikkelingen zich voltrokken in Limburg in vergelijking met andere delen van Nederland. In die provincie was de Duitse, Belgische en Franse invloed oneindig veel groter dan deze ooit in Holland of Gelderland is geweest. […]

Lees verder…


Stinzenplanten in Fryslân. Voorjaarsbloeiers in historisch groen

Stinzenplanten staan ieder voorjaar weer volop in de belangstelling. Dat blijkt ook uit het aantal boeken dat verschijnt over stinzenplanten. Onder redactie van Henk Buith, Stefien Smeding, Heilien Tonckens en Aad van der Burg is een geactualiseerde en uitgebreide herdruk van Stinzenflora in Fryslân uit 2008 verschenen. De nieuwe uitgave getiteld Stinzenplanten in Fryslân. Voorjaarsbloeiers […]

Lees verder…


“Hier wonen wij! Is het niet prachtig?” Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen

In de tweede uitgave van de Stichting Kastelenstudies Nederland gaan verschillende auteurs in op diverse onderwerpen die vooral kastelen aangaan. Alle bijdrages zijn de vruchten van recent onderzoek. Het eerste artikel gaat in op de bouw van 13de-eeuwse kastelen op de grens tussen Brabant en Holland (Bas Aarts en Taco Hermans). Vervolgens gaat Jan van […]

Lees verder…


Een Kleyn Paleis. De geschiedenis van de Haagse Buitenplaats Ockenburgh

Tijdens de 17de eeuw zijn intellectuelen, edellieden, (tuin-)architecten en kunstenaars van belang geweest bij opkomst en ontwikkeling van de eigen Hollandse buitenplaatscultuur. Zo gaf Frederik Hendrik met hulp van zijn hoogbegaafde secretaris Constantijn Huygens een grote impuls aan de realisatie van enige fraaie ensembles in en om Den Haag. Ook de arts Jacob Westerbaen behoorde […]

Lees verder…


Zeeuwse regenten in Parijs. De reis van Johan Steengracht met zijn zoon Nicolaas en Daniel Rademacher naar Parijs in 1772

Veel gevestigde lieden bereisden Frankrijk, Italië en Duitsland tijdens de 18de eeuw en na de opkomst van de Romantiek reisden sommigen zelfs door naar Griekenland en Turkije. Vaak waren de reizigers zonen van Hollandse regenten die, al dan niet vergezeld van een oudere toezichthouder, maanden en soms wel jaren weg waren op een zogenaamde ‘grand […]

Lees verder…


Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jaar De Essenburgh

Nooit geweten dat de h in de naam De Essenburgh een 20ste-eeuwse toevoeging is. De familie Sandberg, lange tijd eigenaar van dit omvangrijke landgoed, zag zich aan het begin van de 20ste eeuw gedwongen, mede door hoge overdrachtsbelastingen, hun familiebezit te verkopen. Nieuwe eigenaresse werd Johanna (Jeanne) Goekoop-de Jongh (1877-1946), weduwe van Eliza Herman Goekoop. […]

Lees verder…


Tussen Noordwijk en Renswoude. Mijn herinneringen aan Henk baron Taets van Amerongen van Renswoude

Op de achterkant van dit aardige boekje is te lezen; “Op 24 augustus 2015 overleed Hendrik (Henk) Maximiliaan baron Taets van Amerongen van Renswoude op 82-jarige leeftijd op zijn geliefde buitenplaats Calorama in Noordwijk. Henk was een van de weinige edellieden in Zuid-Holland die nog op een voorouderlijk landgoed woonde en die nog ongeveer leefde […]

Lees verder…


Nederland’s Patriciaat

Dit 96ste deeltje uit de beroemde serie blauwe boekjes bevat genealogische besprekingen van de families Appeldoorn, Van Beuningen, Cluysenaar, Delprat, Van Goudoever, Onnes (Rost Onnes), Planten (Plante), Rauwenhoff, Stinstra, Strens, Tielens, Tjeenk (Leuveling Tjeenk) en Wilkens. Deze uitgave is de tweede die tot stand komt in een samenwerking tussen Uitgeverij Verloren en Historisch Bureau De […]

Lees verder…


Elsenburg de verdwenen buitenplaats. Het ontstaan van het buitenleven aan de Vecht

Onlangs verscheen een studie over de verdwenen buitenplaats Elsenburg, die ooit langs de Vecht bij Maarssen stond. Op die bewuste plek zijn drie huizen geweest die deze naam hebben gevoerd. Het laatste Elsenburg (III) verdween voorgoed in 1812 en leek eerder op een paleis. Dit monumentale huis werd in opdracht van de Amsterdamse patriciër Jan […]

Lees verder…


De kasteeltuinen van het Muiderslot

Weet u waar de uitdrukking ‘tot in de pruimentijd’ vandaan komt? Dat is een gezegde dat gerelateerd is aan het Muiderslot ten tijde van de bewoning door P.C. Hooft. Hij ontving tijdens de zomermaanden de artistieke fine fleur van de Nederlandse samenleving op feestelijke diners en literaire samenkomsten. Nog altijd oefent het Muiderslot een onweerstaanbare […]

Lees verder…


Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901) en Leon & Juliette

Recent verscheen van de hand van Annejet van der Zijl het boek Leon & Juliette als het jaarlijkse boekenweekgeschenk van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Dit verhaal handelt over koopman Leon Herckenrath en Juliette Louise McCormick de Magnan. Hij was een zoon van een baljuw en bracht zijn jeugd door op de historische […]

Lees verder…


Het Stichtse Landsiraad Kasteel Heemstede bij Houten

In Wassenaar bevindt zich de buitenplaats Ivicke waar een onterechte eigenaar gevoelloos is voor de monumentale waarde van zijn object. Gevolg is zware verwaarlozing, dwangbevelen, rechtszaken en landelijke publieke verontwaardiging. Iets dergelijks komt ook voor  in de geschiedenis van kasteel Heemstede te Houten. Ooit bevond zich hier een van onze mooiste buitenplaatsen, die voorzien was […]

Lees verder…


Tussen Kunst en Kader. Mijn belevenissen op kasteel het Nijenhuis 1974-2002

Het gemak van een boek in eigen beheer uitgeven, is dat elk al dan niet belangwekkend verhaal door iedere auteur voor een breder voetlicht geplaatst kan worden. Albert Steenbergen bezorgde een boek waarbij zijn eigen ervaringen op Museum de Fundatie / Kasteel het Nijenhuis te Heino deelt. Hij treedt samen met zijn echtgenote Vivian in […]

Lees verder…


Basisgids Stinzenplanten

Nu de sneeuwklokjes zijn uitgebloeid, kun je in de recent verschenen Basisgids Stinzenplanten eenvoudig opzoeken welke stinzenplanten eind maart en in april gaan bloeien. Bijvoorbeeld eind maart de holwortel (corydalis cava) of in april de bostulp (tulipa sylvestris) en de weidegeelster (gagea pratensis). Stuk voor stuk prachtige voorjaarsbloeiers die horen bij buitenplaatsen en bij ons […]

Lees verder…


Tuinmansleven op de Ulenpas

Dit inhoudelijk goed geschreven en interessante boek is het werk van een nazaat van tuinbaas Jan Bernard Knake, tuinbaas van de Ulepas te Hummelo. Hij was lang in dienst van de familie Van Schuylenburg, die de Ulepas bezat. Dit huis ging in 1965 door brand jammerlijk ten onder. Delen van het parkbos zijn echter bewaard […]

Lees verder…


Terug naar Cliffrock Castle

Na haar succesvolle debuut verscheen een tweede boek van Josephine Rombouts over haar belevenissen op een Schots kasteel met de fictieve naam Cliffrock Castle. De ervaring is realiteit op een geanonimiseerde omgeving. De eigenaresse, een adellijke Engelse dame, wordt enkel aangeduid met ‘de kasteelvrouw’. Aanvankelijk werkte Rombouts op het kasteel als huishoudster maar door haar […]

Lees verder…


Zwischen Rembrandt und Kaiser Wilhelm. Das glamouröse leben der Catalina von Pannwit

De Hartekamp in Heemstede is om talrijke redenen een belangrijke buitenplaats. Algemeen bekend is dat Linnaeus hier enige jaren heeft gewoond en dat in zijn tijd deze buitenplaats ongewoon rijk aan planten en dieren was. De bewoningsgeschiedenis van deze nu tamelijk gemaltraiteerde buitenplaats kreeg in de 20ste eeuw nog een bijzondere impuls toen Catalina von […]

Lees verder…


Wapenzilver

Twickel, Weldam, Middachten en Amerongen zijn door familierelaties lange tijd met elkaar verbonden. Een boek over de familiewapens op de zilveren voorwerpen van de adellijke bewoners maakt deze relaties inzichtelijk. Dit boek kan worden beschouwd als een standaardwerk voor wie meer wil weten over het leven van de kasteelbewoners tussen 1650 en 1950. De auteur […]

Lees verder…


Hollandse Datsja’s. Hollandse en Utrechtse buitenplaatsen van Amsterdamse kooplieden op Rusland, circa 1600-1800

Aan de mooie publicaties die recentelijk over buitenplaatsen zijn verschenen, voegt Igor Wladimiroff een bijzondere titel toe: Hollandse datsja’s. De auteur koos geen regionale invalshoek, zoals dit vaak bij boeken over KBL het geval is, maar behandelt buitenplaatsen die tot stand zijn gekomen met geld dat kooplieden verdienden in de handel met Rusland. Het woord […]

Lees verder…


Monumentaal Wijlre

Nog maar kort geleden dong Leon Hupperichs met zijn boek over Kasteel Cartils mee naar de sKBL Ithakaprijs. Recent verscheen zijn boek over kasteel Wijlre en andere monumenten in dit mooie Limburgse Geuldorp. Al neemt het kasteel van Wijlre hier een prominente positie in, het is niet het enige monumentale huis. Er zijn tal van […]

Lees verder…


Willem Uppink (1767-1849). Behangsel- en Landschapsschilder

In november 2019 verscheen een aantrekkelijk boek over het leven en werken van de behangsel- en landschapsschilder Willem Uppink. Een eerste exemplaar van deze uitgave werd in het intieme huismuseum Honig Breethuis te Zaandijk overhandigd aan Sanna Munnikendam, cultuurwethouder van de gemeente Zaandijk. De op behangselschilderingen gepromoveerde Richard Harmanni (wiens dissertatie over dit onderwerp helaas […]

Lees verder…


Kassen in Nederland 1650-1950. Studie over de geschiedenis, de ontwikkeling en het behoud van plantenkassen

Van dit boek kan gerust worden gezegd dat het met vereende krachten gemaakt is. Talrijke personen en instellingen verleenden inhoudelijke en financiële medewerking. Maar nu is het boek er dan en het zal weldra een standaardwerk zijn op het gebied van kassen en kassenbouw in Nederland. Gezien de omvang van het boek ontstond in 2005 […]

Lees verder…


De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant

Wies van Leeuwen is als architectuur- en cultuurhistoricus een autoriteit voor wat betreft kennis van monumenten in Noord-Brabant. In die provincie werkte hij onder andere ruim 35 jaar als ‘monumentenman’. In die positie kreeg hij de kans om uitgebreid onderzoek te verrichten naar de bouwhistorische achtergronden van de panden waardoor hij ze grondig leerde kennen. […]

Lees verder…


Landgoed als leerschool. Biografie van Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde (1889-1979)

Kort geleden promoveerde Joke Draaijer op een uitmuntend onderzoek naar het leven van Philip Dirk van Pallandt. Als adellijke jongeling groeide hij op in Den Haag en was met zijn familie geregeld ‘buiten’ op het familielandgoed Duinrell, dat er toen nog in volle glorie bijstond. Hij had een geprivilegieerde, zij het wat eenzame jeugd en […]

Lees verder…


Kaartboeken van Amsterdam 1559-1703

Kaartboeken

Bij Uitgeverij Thoth verschenen eerder atlassen van Amsterdamse kaarten uit de periode 1538-1865 en een uitgave met kaarten van de periode 1865-1912. Weer later verscheen de publicatie Gedetailleerde Kaarten van Amsterdam. Met elkaar biedt de inhoud van deze drie atlassen een puik overzicht van de stedelijke ontwikkeling van de hoofdstad. Nu verscheen een vierde atlas. […]

Lees verder…


Een leven vol rijtuigen. Het Nationaal Rijtuigmuseum in 60 vertellingen

Een leven

Koetsen, rijtuigen, jachtrijtuigen, ponywagens, boerenwagen en andere rijtuigen zijn vervoersmiddelen die decennia lang verzameld zijn door de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij. Binnen dat verband zijn particulieren vanaf 1951 actieve verzamelaars geweest van dit mobiel erfgoed. In de inleiding wordt gezegd dat zij hierdoor de redders zijn geweest van het Nederlandse rijtuig. Dankzij […]

Lees verder…


Boerhaave Botanicus. Zijn tuinen, zaaiboeken en botanische vrienden

Dit boek gelezen hebbende, begrijp ik dat de auteur naar de Jan Wolkersprijs 2019 meedingt. Dat is een initiatief van BNN/VARA, Wereldnatuurfonds en Volkskrant dat een winnende Nederlandstalige natuurpublicatie met € 5.000,- beloont. Bioloog Margreet Wesseling verrichtte onderzoek naar de drie zaaiboeken van Herman Boerhaave. Tussen 1712 en 1729 maakte hij aantekeningen in dergelijke boeken, […]

Lees verder…


Zie hier mijn karakter. Dagboek van Margaretha Isabella van Ittersum (1783-1809)

Zie hier mijn karakter

”Ik ben hartstochtelijk van aard, laat me snel meeslepen in woede, alles irriteert me dan. Ik ben ongeduldig, onbeheerst, extreem in vreugde en verdriet.” Dat noteerde de uit een Overijsselse adellijke familie stammende Belle van Ittersum (1783-1809) over zichzelf in haar “journal intime”, een in het Frans geschreven egodocument dat ergens het midden houdt tussen […]

Lees verder…


Van macht naar folklore. Heerlijkheden in Zuid-Holland na de Franse Tijd

Van Macht naar Folklore

Veel mensen raken na hun pensionering geïnteresseerd in hun familieherkomst en zijn dan niet meer weg te slaan uit archieven. Zoiets geldt ook voor Peter de Jong. Vanwege zijn genealogisch interesses schreef hij over het dorp Spijk en een over de verdwenen heerlijkheden rond Gorinchem. Dit laatste onderzoek vormde de basis voor dit boek waarin […]

Lees verder…


Muiderslot. Het stoerste rijksmuseum van Nederland

Op de flaptekst van dit boekje staat: ”Stoer en eigenwijs. Dát is het Muiderslot. Het oudste en best bewaarde kasteel van Nederland, onder de rook van Amsterdam. Een magisch plek, omringt door groen en water. Het kasteel is gebouwd door graaf Floris V in 1285 en kent een lange geschiedenis waarin het afwisselend wordt gebruikt, […]

Lees verder…


Meerwijk. Buitenleven aan de Dieskant

Aan de Dieze nabij Den Bosch ligt het gehucht Meerwijk dat in 1971 met die stad werd samengevoegd. Over de rivier ligt het dorp Engelen dat nu ook bij Den Bosch hoort. Een ouder huis Meerwijk ging hier rond 1850 ten onder en zette Hendrik Anton van Thije Hannes er een nieuw huis in Tudorstijl […]

Lees verder…


De mooiste landgoedwandelingen in de Achterhoek. 12 rondwandelingen van 10-15 KM

Wandelgids

Bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig verscheen onlangs weer een wandelgids die wandelaars langs KBL leidt. Ditmaal stelde fotograaf Marycke Naber twaalf wandelingen samen in de wonderschone Achterhoek waar ook deze recensent tegenwoordig woont. Terecht merkt de auteur op hoe afwisselend het landschap in deze streek is; bossen, heidevelden, weilanden en waterwegen wisselen elkaar af en hier […]

Lees verder…


Jean Baptiste Discart. Oriëntalistische schilderijen en Nederlandse portretten

Inleidend meldt portretspecialist Rudi Ekkart dat van vele Nederlandse of in ons land werkende buitenlandse portretschilders, lang niet altijd aanvullend kunsthistorisch onderzoek is verricht. Dit constateerde hij niet lang geleden ook vast ten aanzien van de Italiaanse schilder Jean Baptiste Discart (1855-1940). Die werkte ruim dertig jaar in ons land waar hij vooral adellijke opdrachtgevers […]

Lees verder…


Een hof tot ons gerief. De geschiedenis van zeven buitenplaatsen en hun bewoners

Caspar Visser 't Hooft - Een hof tot ons gerief

Aan deze titel had kunnen worden toegevoegd ‘die als bezit aan de zorg van mijn familie waren toevertrouwd’. De in Frankrijk wonende auteur schreef dit interessante boek over bestaande en verdwenen buitenplaatsen en lardeert talrijke familie-anekdotes aan deze huizen. De buitenplaatsen zijn Bellevue, Schoonenburg, Vreugd en Rust, het Slot van Rossum, Vredelust, De Eversberg en […]

Lees verder…


Kasteel Keukenhof: cultureel erfgoed in en om het kasteel

Kasteel Keukenhof

Met waardering en bewondering meld ik hier dat bij Uitgeverij Verloren het negende  jaarboek van Kasteel Keukenhof is verschenen. Het is in ons land heel bijzonder dat een landgoed bereid is om een dergelijke financiële inspanning te leveren om zo haar geschiedenis in een serie uitgaves met het publiek te delen. Deze uitgave bevat uiteenlopende […]

Lees verder…


Groene Parels in Overijssel. Wandelen door lommerrijke landschapsparken

Dit boek stelt historisch groenerfgoed in Overijssel uit de periode 1780-1830 op een verbindende manier centraal. Die tijdsafbakening is op zichzelf al bijzonder omdat die jaren in ons land worden gekenmerkt zijn door economische teruggang, sociale onrust en de Napoleontische aanwezigheid. Na diens vertrek liet hij het jonge Koninkrijk der Nederlanden in deplorabele financiële toestand […]

Lees verder…


De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied ca. 1075-1400

De Herlaars

Veel mensen raken bij het zien van kasteel Ammersoyen te Ammerzoden gemakkelijk onder de indruk van haar monumentaliteit en stoerheid. Nu toevertrouwd aan de zorg van de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen kent dit complex een eeuwenoude geschiedenis, die een aanvang neemt in 1325. In dat jaar geeft een lid van het geslacht Herlaar opdracht […]

Lees verder…


Ridders van Gelre. Ons Verloren Hertogdom. Geschiedenis van Gelderland

We hebben het allemaal wel eens geprobeerd -of overwogen- om geschiedenis te leren door te gaan slapen met het boek onder het hoofdkussen. Want wat zou het makkelijk zijn als het zo werkte. Arendsen en Oreel hebben hier een mooi antwoord op bedacht; een stripboek waarin het verhaal van de geschiedenis van Gelre wordt verteld. […]

Lees verder…


Voorpublicatie Terug naar Cliffrock Castle. Belevenissen op een Schots kasteel

Josephine Rombouts woonde vijf jaar met haar gezin in Schotland en werkte daar op een kasteel. Zij beschrijft in haar boek ‘Cliffrock Castle’ hoe ze opklom van huishoudster tot persoonlijke assistent van de kasteelvrouw. In september verschijnt het vervolg ‘Terug naar Cliffrock Castle’ waarin ze schetst hoe ze meer en meer betrokken wordt bij allerlei […]

Lees verder…


Kasteel Wisch, Terborg: Schuilenburg en Ulenpas

Boekomslag Kasteel Wisch

Met het oog op een artikel voor een lokale monumentenkrant nam Aggie Daniëls enige jaren geleden jonkvrouw Olga Vegelin van Claerbergen-van Schuylenburg een invterview af. De geïnterviewde bewoont met haar familie kasteel Wisch in de Gelderse gemeente Oude IJsselstreek. Dit gesprek zou uiteindelijk leiden tot dit boek over kasteel Wisch en haar bewoners. Olga Vegelin […]

Lees verder…


Gids Slavernijverleden Nederland. The Netherlands Slavery Heritage Guide

Gids Slavernij verleden Nederland

Dat onze vaderlandse geschiedenis niet enkel rozengeur en zonneschijn is, is bekend. Zo dreven de VOC en WIC hun handel vaak over de rug van vele mensen en naties, waarbij slavernij, slavenhandel en uitbuiting maar al te vaak voorkwamen. Ze werden toegestaan vanuit de overtuiging dat het Westen de bakermat van de beschaving was en […]

Lees verder…


200 soorten groen. Botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer

Soms ontvangen wij boeken die ik direct lees vanwege het onderwerp of mij iets bijbrengen wat ik niet wist. Dit is zo’n boek; een publicatie bij een reeds gesloten aquarellenexpositie in het Haarlemse Teylers Museum met werken van de voor mij tot voor kort onbekende kunstenaars Frans en Ferdinand Bauer. In een eerste deel behandelt […]

Lees verder…


Verhalen rondom Huize Baak

Huize Baak

Baak ligt bij Vorden en in de buurt van Zutphen. Hier bevindt zich de historische buitenplaats Huis Baak. Het huis zoals wij het nu kennen, kreeg zijn vorm tijdens de 18de eeuw door toedoen van de adellijke familie Van der Heijden, die tussen 1691 en 1868 eigenaar van het huis was met daarbij circa 2.000 […]

Lees verder…


Pastoors Kasteelheren Maasboeren. 650 jaar parochieleven in Bokhoven

Pastoors-Kasteelheren-Maasboeren

Tot aan de Reformatie was landbezit vaak een adellijk en kerkelijk gebeuren. Tijdens de 17de eeuw komen daar in Holland nog rijke kooplieden bij. De 80-jarige Oorlog schudde de verhoudingen in het nationaal grondbezit flink door elkaar, al bleef dit na de alteratie en in grote delen van ons land vaak een belangenspel van kerkelijke […]

Lees verder…


Het landschap bewaard. Natuur en erfgoed bij Natuurmonumenten.

Het landschap bewaard
(image) Een boek en proefschrift van Michiel Purmer Vereniging Natuurmonumenten is bij het grote publiek vooral bekend als natuurbeheerder. Veel minder bekend is dat de vereniging een van de grootste erfgoedbeheerders van Nederland is. In de gebieden van Natuurmonumenten bevindt zich een staalkaart aan typisch Nederlandse landschappen. Ook beheert de vereniging ve

lees meer


Holländische Landsitze. Bürgerträume einer goldenen Zeit

(image) Veel Duitse toeristen die naar Nederland komen kennen vooral de Noordzee en de grote steden, met name Amsterdam. Dat er buiten de steden en de toeristische trekpleisters zo veel meer te beleven valt, is vaak niet bekend. In Duitsland associeert men Nederland minder snel met mooie kastelen. Dit boek is samengesteld om geïnteresseerde Duitstaligen wegwijs t

lees meer


Buitenplaatsen in het Westland. Met smaak en tot voordeel aangelegd

(image) Het Westland kennen we tegenwoordig als het grote glastuinbouwgebied van Nederland. Minder bekend is dat hier in de 17de, 18de en 19de eeuw talrijke buitenplaatsen werden aangelegd door vermogende stedelingen uit Den Haag en Delft met een hang naar het buitenleven. Van de meer dan 100 buitenplaatsen in dit gebied is vrijwel niets bewaard gebleven. Dit boe

lees meer


Dineren aan de gracht. Aan tafel bij Van Loon

Dineren aan de gracht
(image) Bij gelegenheid van de expositie Dineren aan de gracht in Museum van Loon die in januari 2019 werd afgesloten, verscheen een bijzonder aantrekkelijk boek dat bedoeld is achtergronden te geven bij die tentoonstelling. Feitelijk is dit boek veel meer dan dat. De inhoud geeft een uitstekend verhaal over de opkomst van de Loonse later Amsterdamse koopmanfamili

lees meer


Fogelsanghstate. Van kloostertuin tot landschapspark

Fogelsanghstate
(image) Fogelsanghstate ligt in noordoost Friesland in het brinkdorp Veenklooster (Feankleaster). Het is een buitenplaats (state) uit de 17de eeuw. Het huis, dat regelmatig is opengesteld, bezit een fraai interieur en dito park. Daar kan men tegen een luttele vergoeding heerlijke wandelingen maken. Bijzonder is dat deze buitenplaats altijd in particuliere handen is gew

lees meer


John Bergmans 1892-1980. Tuinarchitect en plantenkenner

(image) In de reeks bibliografieën en oeuvrelijsten van Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen (BONAS) verscheen kort geleden een boek over de van oorsprong Antwerpse tuinarchitect John Bergmans. Hij kwam in 1914 samen met honderdduizenden andere Belgen naar Nederland op de vlucht voor de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, die in België gruwelijk ware

lees meer


De Cloese. Havezate aan de Berkel

(image) Ieder jaar zien nieuwe monografieën over buitenplaatsen het licht en nog altijd zijn er buitens die een eigen publicatie ontberen. Dat kan men op De Cloese bij Lochem nu niet meer zeggen want vorig jaar verscheen een mooie uitgave over deze van oorsprong havezate aan de Berkel, uit de 14de eeuw. De Cloese wordt dan vermeld in een leenakte van het vorstendom Ge

lees meer


Bosch en Vaart. Schoonheid aan het water

Bosch en Vaart
(image) De wereld van buitenplaatsen kent talrijke gepassioneerde mensen. Die energie is ook onontbeerlijk als iemand voor een kasteel, buitenplaats of landgoed ‘valt’. Op Bosch en Vaart aan het Noord-Willemskanaal in Vries, in het grensgebied tussen Groningen en Drenthe, is vanaf 1984 met passie veel werk verzet om de verdwenen grandeur van dit uit 1881 daterend

lees meer


Tuinieren met stinzenplanten. Vreugde van een vroege lente

(image) Het is zover! Ik ben verheugd te kunnen vertellen dat de herdruk van Tuinieren met stinzenplanten in september 2018 verschenen is. Het eerste deel uit 2008 was al jaren uitverkocht. De vraag naar het boek bleef. In mijn eerste boek vertelde ik hoe het lang geleden allemaal begon op De Warande. Op oude buitenplaatsen raakte ik voor het eerst betoverd door de

lees meer


Boek over historische buitenplaatsen in het Duits

In het voorjaar van 2019 verschijnt voor het eerst een boek over Hollandse buitenplaatsen in het Duits. Auteur René W.Chr. Dessing heeft in Nederland al twee boeken gepubliceerd over dit onderwerp: De Amsterdamse buitenplaatsen en Haagse en Leidse buitenplaatsen. Met de verschijning van Holländische Landsitze worden ook voor de Duitse bezoeker deze rijke lustoorden van

lees meer


Boek Huygens’ Hofwijck krijgt Engelse vertaling

In 2016 reikte sKBL de Ithakaprijs uit aan Kees van der Leer en Henk Boers voor het boek Huygens’ Hofwijck. De buitenplaats van Constantijn en Christiaan. De winnaars hebben het gewonnen geldbedrag beschikbaar gesteld als aanzet tot een Engelse vertaling van het boek. Afgelopen zomer (2018) doneerden Van der Feltz Advocaten te Den Haag een bedrag voor zo’n editie. Onlangs

lees meer


Interieurs van het Binnenhof. Verscholen Erfgoed in beeld

Paula van der Heiden, Interieurs van het Binnenhof. Verscholen Erfgoed in beeld, Amsterdam 2018. (image) Recent las ik zeer geboeid het (magistrale) boek Thorbecke wil het…. Van Remieg Aerts, een van de kandidaten voor de Libris Geschiedenisprijs. Zijn dikke boek is niet alleen een biografie van deze beroemde Nederlandse politicus uit Zwolle, het is tegelijk het verhaal

lees meer


Den Treek Henschoten. Een familielandgoed ontsluierd

Marco Willemse & Rob Gerritsen, Den Treek Henschoten. Een familielandgoed ontsluierd, Stichting Regionaal Spitwerk 2018 (image) Waar je ook woont in Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Maarn, Driebergen of Zeist, voor je het weet zit je midden in de uitgestrekte bossen van landgoed Den Treek-Henschoten. In een unieke samenwerking tussen de Stichting Regionaal Spitwerk en

lees meer


Gebouwd in het groen

Marcel van Ool, Gebouwd in het groen. Monumenten van Staatsbosbeheer, Doetinchem 2018 (image) Nederland telt meer dan zestigduizend rijksmonumenten. Naast de beschermde natuur geven zij ons land zijn mooiste gezicht. En vaak gaan monumenten en groen samen en staan de gebouwen nog altijd in hun oorspronkelijke omgeving; de schaapskooi in het open veld, de molen in een weid

lees meer


National Trust. Hollandse meesters uit Britse landhuizen

Quentin Buvelot, National Trust. Hollandse meesters uit Britse landhuizen, Zwolle 2018. (image) Bij gelegenheid van een kleine maar zeer charmante expositie in het Mauritshuis te Den Haag verscheen bij Waanders & De Kunst een publicatie waarin de tweeëntwintig op deze expositie getoonde werken, alle nader worden geïntroduceerd met de veelal adellijke Engelse huizen

lees meer


De 500 Rijksten van de Republiek

Kees Zandvliet, De 500 Rijksten van de Republiek. Rijkdom, geloof, macht en cultuur, Zutphen 2018. (image) Met dit fraai uitgegeven boek kunt u kennismaken met de allerrijksten van de Republiek der Verenigde Nederlanden. U kunt meer te weten komen over de edelman, hoveling en diplomaat Hans Willem Bentinck of Abraham Velters die koopman en assuradeur was. Interessant is o

lees meer


Martenastate. Proeftuin van het paradijs?

Tjitte Kamminga en Henk Popma e.a., Martenastate. Proeftuin van het paradijs?, Leeuwarden 2018 (image) Inleidend schrijft Henk Buith, bestuursvoorzitter van Stichting Martenastate: “Het in stand houden van de aan haar toevertrouwde rijksmonumenten is de belangrijkste opdracht voor het bestuur van de stichting Martenastate. Het landschapspark, de state, de overige gebouw

lees meer


De Vliet langs Leidschendam en Voorburg

Kees van der Leer e.a., De Vliet langs Leidschendam en Voorburg. Van de Vlietlanden tot de Hoornbrug, Den Haag/Voorburg 2018 (image) In de laatste jaren zijn tal van boeken verschenen die ingaan op de geschiedenis van Voorburg en de Vliet. In 2016 won het boek Huygens’ Hofwijck van Kees van der Leer en Henk Boers nog de Ithakaprijs.  Recent verscheen weer een kloek

lees meer


Wijnkronieken. Twintig eeuwen Nederlanders en wijn

M. Beukers, Wijnkronieken. Twintig eeuwen Nederlanders en wijn, Vleuten 2018 (image) Nederland en Nederlanders maken deel uit van een lange geschiedenis rond wijndrinken en wijnhandel. Daarnaast waren in het verleden met name de kloosters en de elite actief als telers van druiven, waarvan zij wijn lieten maken. Over dit onderwerp schreef historica en vinoloog Mariëlla Be

lees meer


Nobel Streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode

Frits van Oostrom, Nobel Streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode, Amsterdam 2017 (image) Niet zelden zijn boeken over de middeleeuwen door een gebrek aan eenduidige bronnen aannemelijke verhalen. Een reden is, zoals Frits van Oostrom zelf schrijft, dat men vaak met te weinig ingrediënten een ‘taart’ moet zien te bakken. H

lees meer


Verborgen verhalen van Gelderse kastelen en buitenplaatsen

  Kinderboek Schrijvers van de Ronde Tafel, Verborgen verhalen van Gelderse kastelen en buitenplaatsen, Zutphen / Wijk bij Duurstede 2018 (image) Ter gelegenheid van de Dag van het Kasteel 2018 heeft de Nederlandse Kastelenstichting een kinderboek laten samenstellen door het schrijverscollectief Schrijvers van de Ronde Tafel. Verhalen die de werkelijkheid van het l

lees meer


Limburgse Kasteellandschappen in verandering

  Katrien de Vos-Reesink (eindred), Limburgse Kasteellandschappen in verandering, Utrecht 2018 (image) Bij Uitgeverij Matrijs verscheen een boek over Limburgse kastelen en de vele veranderingen in het landschap waarmee zij te maken kregen. Of er sprake is van een serie laat ik even in het midden, maar de Stichting Limburgse Kastelen publiceerde in 2005 een boek over

lees meer


Lief & Leed

  Rudi Ekkart, Claire van den Donk, Lief & Leed. Realisme en fantasie in Nederlandse familiegroepen uit de zeventiende en achttiende eeuw, Zwolle 2018 (image) Onlangs opende in Museum Rijksmuseum Twenthe de expositie Lief & Leed, met vele fraaie Nederlandse familieportretten uit de 17de en 18de eeuw. Het zijn doorgaans rijke burgers maar er zijn ook portrett

lees meer


Adellijke affaires

  Dolph Boddaert, Adellijke Affaires. Ervaringen met het adelsrecht, Zutphen 2018 (image) In de huidige egalitaire samenleving heeft de adel zijn betekenis vrijwel geheel verloren. Maar de belangstelling voor adel en adelsgeschiedenis is er nog steeds en groeit zelfs. Het rijke historische verleden vol tradities en voorrechten spreekt velen nog altijd tot de verbeel

lees meer


Nijenrode, inspiratiebron voor kunst

  Bert Boer, Juliëtte Jonker-Duynstee, Pol Schevernels. Nijenrode, inspiratiebron voor kunst – Geschiedenis van vijf eeuwen en meer, Breukelen 2018 (image) Op 6 september j.l. werd in de Ridderzaal van Nijenrode het eerste exemplaar van het boek Nijenrode – inspiratiebron voor kunst, vijf eeuwen en meer, uitgereikt aan Yvonne van Mastrigt, burgemeester van Stichtse

lees meer


Praktijkboek Bosbeheer

  Patrick Janssen e.a. (red), Praktijkboek Bosbeheer, Wageningen 2018 (image) Kennis van zaken en vakkennis is essentieel in het beheer van bossen. Iedere (ondeskundige) ingreep in een bos kan langdurig gevolgen opleveren. Met dit boek leveren Probos en het Vlaamse Inverde een bijdrage in de verbetering van de vakkennis die noodzakelijk is voor duurzaam bosbeheer. I

lees meer


Huizen in Nederland

  Coert Peter Krabbe, Dolf Broekhuizen en Niek Smit e.a., Huizen in Nederland. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser. De Negentiende en Twintigste eeuw, Zwolle 2018. (image) Dit jaar viert Vereniging Hendrick de Keyser haar 100-jarig bestaan. Al die tijd spant deze organisatie zich in om talrijke panden met

lees meer


De geschiedenis van kasteel Cartils

  Leon Hupperichs, De geschiedenis van kasteel Cartils, Maastricht 2018 (image) Dit boek bevat een volledig overzicht van de geschiedenis van kasteel Cartils, dat in een gelijknamig buurtschap ligt tussen de dorpen Wylre en Wittem in Zuid-Limburg. Cartils bestaat uit een kasteel, de kasteelhoeve en een hofstede. Deze bevindt zich op de plek waar ooit een voorburcht

lees meer


Hôtel D’Ursel. Biografie van een Brusselse stadsresidentie

  Koen de Vlieger-De Wilde & Serge Migom, Hôtel D’Ursel. Biografie van een Brusselse stadsresidentie, Brussel 2018 (image) In Europa beleefden de adel en vele rijke burgers de zomer buiten de stad en de winter in hun stadswoningen. Dit leefpatroon herhaalt zich eeuwenlang met een ijzeren regelmaat. De adellijke familie D’Ursel hield er een zomerverblijf op

lees meer


Schot in de leegte. Een familiegeschiedenis van Bloemendaalse tuinbazen

Peter van der Werff, Schot in de leegte. Een familiegeschiedenis van Bloemendaalse tuinbazen, Amsterdam 2017 (image) De auteur van dit boek ging na zijn pensionering als cultureel antropoloog, waarin hij op meerdere internationale werkvelden werkte, actief aan de slag met zijn eigen herkomst en dus met zijn (vaders) familiegeschiedenis. Jaren geleden had zijn inmiddels ov

lees meer


Arnichem, buitenplaats aan de Vecht. Historie van huis en Haersterveer

  Jan ten Hove, Arnichem, buitenplaats aan de Vecht. Historie van huis en Haersterveer, Zwolle 2018 (image) Dit boek over Arnichem verscheen bij uitgeverij Waanders & de Kunst. In de lange geschiedenis van dit goed, dat een aanvang neemt rond 1400, is het een komen en gaan van eigenaren en bewoners. Na 1657 krijgt het huis meer allure als de uit Duitsland afkoms

lees meer


Tuinen van Paleis Het Loo, traditie en vakmanschap

  Karlien Dijkstra, Renske Ek, Willem Zieleman, Tuinen van Paleis Het Loo, traditie en vakmanschap, Zwolle 2018 (image) Het buitenleven is altijd door de seizoenen bepaald, ongeacht of men een kasteel, buitenplaats of paleis bewoont. Vanuit deze observatie gaan de drie auteurs in op de prachtige tuinen van Het Loo. Ieder doet dit vanuit haar of zijn eigen achtergron

lees meer


Brakkenstein. Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners

  K. Bouwer, Brakkenstein. Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners, Nijmegen 2018 (image) Destijds stonden rond Nijmegen talrijke buitenplaatsen. Feitelijk omsloot dat geheel aan buitens door een ring of gordel de oude stad. Deze werd wel de ring van Arcadië genoemd. Het bijkans vierhonderd jaar oude en nu twaalf hectare tellende Brakkenstein behoorde hier ook

lees meer


Boek Haagse en Leidse Buitenplaatsen genomineerd voor Die Haghe Prijs

Het in 2017 verschenen boek Haagse en Leidse buitenplaatsen: over landelijke genoegens van adel en burgerij van René W.Chr.Dessing is genomineerd voor Die Haghe Prijs van 2018.  De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe reikt de prijs sinds 1970 om het jaar uit. De vakjury wordt gevormd door gemeentearchivaris van Den Haag, drs. Ellen van der Waerden MA, prof. dr. Jan

lees meer


Geloven in Vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in ’s-Hertogenbosch

Jan van Oudheusden, Geloven in Vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in ’s-Hertogenbosch, Zwolle 2018 (image) Veel mensen dichten Engeland en Duitsland eerder eeuwenoude tradities, genootschappen en gemeenschappen toe terwijl die in ons land ook volop voorkomen. Neem bijvoorbeeld de publiekrechtelijke organisaties zoals de hoogheemraadschappen, waarvan oprichting van die

lees meer


Van Kamer tot Kamer

Ruud Spruit, Van kamer tot kamer, Zwolle 2018 (image) Vaak zijn in de digitale nieuwsbrieven van sKBL opmerkingen gemaakt over het belang van het behoud van historische interieurs. Op vele kastelen en historische buitenplaatsen houdt men historische ensembles in goede staat en langzaam maar zeker zijn deze monumentale huizen samen met historische woonhuismusea de enige pl

lees meer


Van Punt tot Mijl

Gerrit Berends, Van Punt tot Mijl, Zeist 2017 (image) Boeken van auteurs met een (soms levenslange) fascinatie voor een bepaald onderwerp roepen bij mij altijd grote bewondering op. Van punt tot mijl is zo’n boek. Deze publicatie bevat een breed overzicht van alle maten die in gebruik waren in de voorafgaande eeuwen voor de invoering van de standaardmaat de meter in 182

lees meer


Kasteel en Landschap

Jaap Evert Abrahams, Henk Baas, Sonja Barends e.a. Kasteel en Landschap, (jaargang 2, nr. 4 uit de serie Tijdschrift voor historische Geografie,2017). (image) Alhoewel hier meestal boeken worden gesignaleerd of besproken, maak ik met plezier een uitzondering voor een tijdschrift dat pas sinds korte tijd verschijnt. Dit tijdschrift heet Tijdschrift voor Historische Geograf

lees meer


Polders in Kaart

Willem van Ham & Karel Leenders, Polders in Kaart. Noord-West Brabant 1565-1590, Zwolle 2018 (image) Liefhebbers van kastelen en historische buitenplaatsen zijn vaak blij met de uitgaven van historische atlassen. Vaak bevatten die boeken locaties en informatie over aanwezige heerlijkheden, kastelen en herenhuizen (steenhuizen) in een gebied. In dit boek komt men ook m

lees meer


Stinzen, Staten en Buitenplaatsen in Friesland

R.Radetzky, Stinzen, Staten en Buitenplaatsen in Friesland. ‘Plaatsen van verdediginge als wel tot aangename en gemaklijke wooningen gebouwd’. Leeuwarden 2018 (image) Dit boek verscheen aan het begin van 2018 en het stelt de Friese stinzen, staten en historische buitenplaatsen centraal. Dat deze publicatie zo vroeg in het jaar verscheen, heeft natuurlijk ook te maken

lees meer


Zij waren van groote en zware steenen

  Rob Grubben, Taco Hermans (eindredactie), ‘Zij waren van groote en zware steenen”. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Wijk bij Duurstede 2017 (image) De geschiedenis van kastelen en historische buitenplaatsen levert altijd weer nieuwe artikelen en informatie op. Dat bewijst ook deze publicatie, dat de eerste uitgave is

lees meer


Buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug

Anne van Rooij-van Wijngaarden, Buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug, Utrecht 2017 (image) Anne van Rooij werkt sinds een geruim aantal jaren als adviserend cultuur- en monumentenambtenaar bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In die functie komt zij op vele bijzondere plekken en dus ook op de vierenveertig historische buitenplaatsen die binnen de gemeentelijke grenzen

lees meer


Interieurportretten, drie delen

Barbara Laan, Het Gooi. Interieurportretten van villa’s en landhuizen 1875-1945, Amsterdam 2017 Barbara Laan, Esther de Haan en Alexander Westra, Amsterdam. Interieurportretten van grachtenhuizen 1875-1945, Amsterdam 2017 Barbara Laan, Esther de Haan en Alexander Westra, Zuid-Kennemerland. Interieurportretten van stadhuizen en villa’s 1875-1945, Amsterdam 2017 (imag

lees meer


‘Pleisierig vinke’ en ‘lecker drinke’

Gert Bayens, ‘Pleisierig vinke’ en ‘lecker drinke’. De vinkenbanen van Bloemendaal, Bloemendaal 2017 (image) Traditioneel was de jacht op vinken in de duinen populair. Op Huis te Manpad te Heemstede werd om die reden door de familie Van Lennep zelfs een windwijzer aangebracht in de zaal die zij rond 1770 lieten aanbouwen. Zo konden zij tijdens de maaltijd zien uit

lees meer


Sporen van de slavernij in Leiden

Gert Oostindie & Karwan Fatah-Black, Sporen van de slavernij in Leiden, Leiden 2017 (image) De Leidse Universiteitspers publiceerde pas een gids over de rol die Leidenaren hebben gespeeld in de slavernij (plantages) en slavenhandel. Toen ikzelf werkte aan mijn publicaties over de Haagse en Amsterdamse buitenplaatsen, stuitte ik geregeld op verhalen die dit onderwerp r

lees meer


Het landschap van de Friese klei, 800-1800

Philippus Breuker, Het landschap van de Friese klei, 800-1800, Leeuwarden 2017 (image) Dit veelomvattende boek tracht een overzicht te zijn van de ontwikkeling van het Friese kleilandschap tussen de jaren 800 en 1800. De auteur studeerde Nederlands en Fries en was als bijzonder en gewoon hoogleraar verbonden aan de Leidse universiteit en de VU te Amsterdam alsmede aa

lees meer


De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren

C.J. van Rossum, ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’. Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832), Beneden-Leeuwen 2017 (image) Bekend is dat de Rijksuniversiteit Groningen een leerstoel heeft voor de bestudering van historische buitenplaatsen en landgoederen. Yme Kuiper en Elyze Storm-Smeets vormden i

lees meer


De Leemcule

R.H.M. van Immerseel, De Leemcule, Dalfsen/Arnhem 2017 (image) Na daartoe van de eigenaar van De Leemcule te Dalfsen (Overijssel) een verzoek te hebben ontvangen, schreef auteur/onderzoeker Ronald van Immerseel een korte geschiedenis over deze zeer verzorgde historische buitenplaats. De inhoud behandelt de ontwikkelingen op en rond De Leemcule in een chronologische volgor

lees meer


Een plezierreis in de zomer van 1718

J. ter Molen, Een plezierreis in de zomer van 1718. De familie Von Uffenbach in de Nederlanden, Zwolle 2017 (image) In Frankfurt behoorde de familie Von Uffenbach tot de invloedrijke bovenlaag. Keizer Ferdinand II verhief hen in de adelstand waarna diverse familieleden posities aan het hof kregen. Ook waren zij actief in het stadsbestuur van Frankfurt. Na het tot aanzien

lees meer


Aan de Stichtse Lustwarande deel 2

(image) Annet Werkhoven, Aan de Stichtse Lustwarande, deel 2. Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villa’s, Nijkerk 2017 Na verschijning van het eerste deel van Aan de Stichtse Lustwarande in juni 2017 is nu het tweede deel verschenen. Het derde deel is inmiddels ook in de maak,  mede dankzij het Ithakastipendium dat Annet Werkhoven in oktober 2017 op K

lees meer


Huis en Habitus

Conrad Gietman e.a. (red), Huis en Habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen. Opstellen voor prof. dr. Yme Kuiper, aangeboden bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen, Hilversum 2017 (image) Recentelijk nam Yme Kuiper in Groningen afscheid als bijzonder hoogleraar histori

lees meer


Kasteel in zicht!

Ida Schuurman en Irene Goede (illustraties), Kasteel in zicht, Hilversum 2017 (image) Kinderboek (vanaf 8 jaar), gelezen door voorlees-oma Lydia Scheen en haar kleinzoons.  Dit boek is een interessant ‘weetjes-boek’ en leuk om door te bladeren. De tekeningen maken nieuwsgierig naar de verhalen erachter en zo kom je via de vele tekstblokjes heel veel te weten ov

lees meer


Heerlijkheden in Holland

Frans Willem Lantink & Japp Temminck (red.), Heerlijkheden in Holland, Hilversum 2017 (image) Tot aan het begin van de 19de eeuw werd het platteland meestal bestuurd op grond van een heerlijkheidsstatus. Deze bestuursvorm, waartoe ook rechtspraak behoorde, wortelde in de late middeleeuwen. Lange tijd was ons land ingedeeld in hoge, middelbare en lage heerlijkheden. Da

lees meer


Vrije Wandeling

Wybren Verstegen, Vrije Wandeling. Het parlement, de fiscus en de bescherming van het particuliere Nederlandse natuurschoon. De Natuurschoonwet tussen 1924 en 1995, Historia Agruculturae 47 (2017) (image) Kort geleden organiseerde sKBL met de Vrije Universiteit Amsterdam op Huygens’ Hofwijck te Voorburg een boekpresentatie van het onderzoek door Vu-medewerker Wybren Ver

lees meer


Mien Ruys, tuinarchitect. Zoeken naar de heldere lijn.

Leo den Dulk, Mien Ruys, tuinarchitect. Zoeken naar de heldere lijn. De complete biografie, Rotterdam 2017 (image) Mien Ruys verwierf landelijke roem door het toepassen gedurende een periode van spoorbielzen in haar tuinontwerpen. Het bezorgde haar de bijnaam bielzen Mien. Los van dit feit, heeft Ruys lange tijd een bepalende invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederl

lees meer


No man’s land

Henk van Rensbergen. No man’s land, Tielt 2017 (image) Dit fascinerende boek van de fotograaf Henk van Rensbergen bevat een inleiding van de beroemde zoöloog Desmond Morris en sluit af met een nawoord van schrijver Peter Verhelst. Het boek draait om de gedachte hoe de wereld er uit zou zien als de mens is verdwenen en dieren de overlevenden zijn in een wereld die door

lees meer


De mug en de kaars

Sophie Reinders, De mug en de kaars. Vriendenboekjes van adellijke vrouwen 1575-1640, Nijmegen 2017 (image) Dit jaar promoveerde Sophie Reinders op een onderzoek naar omgangsvormen aan de hand van vriendenboekjes van adellijke jongedames in de late 16de eeuw tot aan 1640. Het digitale platform Adel in Nederland interviewde de auteur. Daarin zegt zij dat het onderwerp haar

lees meer


Petersburg, Roem der Hoven

Fred Vogelzang (red), Petersburg, Roem der Hoven. De verdwenen lusthof van Peter de Grotes agent Christoffel Brants, Amsterdam/Wijk bij Duurstede 2017 (image) Rusland vormde, net als de Scandinavische landen, een groot handelsbelang voor menig Amsterdamse koopman. De handel op Zweden werd zelfs de ‘moeder der negotie’ genoemd. Vele Amsterdammers verwierven daar immens

lees meer


Aan de Stichtse Lustwarande. Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villa’s

Annet Werkhoven, Aan de Stichtse Lustwarande. Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villa’s, Nijkerk 2017 (image) Kort geleden nam Diederik Six, eigenaar van de kleine buitenplaats Doornveld te Doorn alwaar zijn architectenbureau is gevestigd, het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst. Historica Annet Werkhoven schreef het en deze uitgave vormt een samen

lees meer


Muiderslot, de geheime sleutel van Amsterdam

Redactie: Yvonne Molenaar, Imre Bésanger en Ida Schuurman. Tekeningen: Georgien Overwater. Muiderslot, de geheime sleutel van Amsterdam. Muiden 2017 (image) Op het Muiderslot is tot en met 31 oktober 2017 een bijzondere tentoonstelling te zien: De geheime sleutel van Amsterdam Bij deze tentoonstelling is een prentenboek verschenen met tekeningen van Georgien Overwater d

lees meer


Een buitenplaats in detail. VreedenHoff aan de Vecht

Anthony Lisman & Jeroen van de Water (foto’s), Een buitenplaats in detail. VreedenHoff aan de Vecht, Amsterdam 2017 (image) Dit is binnen de Nederlandse buitenplaatsenliteratuur werkelijk een uniek boek! Het is de meest gedetailleerde bouwkundige beschrijving van een buitenplaats die ik ooit in handen had. Het betreft een boek over de aan de Vecht gelegen buitenplaa

lees meer


Heerlijk in de Slangenburg. Leven, eten en gastvrijheid op het Achterhoekse platteland

Thelma Egberts & Otto Kalkhoven, Heerlijk in de Slangenburg. Leven, eten en gastvrijheid op het Achterhoekse platteland, Wehl 2017 (image) De Slangenburg is een van de buitenplaatsen die onderdeel uitmaakt van de buitenplaatsen en landgoederen die tot het bezit van Staatsbosbeheer behoren naast onder andere Elswout te Overveen en Kasteel Groeneveld te Baarn. De Slange

lees meer


De mooiste landgoedwandelingen in Salland. 12 rondwandelingen van 10 – 15 km

Marycke Naber, De mooiste landgoedwandelingen in Salland. 12 rondwandelingen van 10 – 15 km, Houten 2017 (image) Op de achterflap van dit aardige wandelgidsje is terecht te lezen dat landgoederen onovertroffen wandelparadijzen zijn, die bovendien in ieder jaargetijde te bezoeken zijn, waar altijd wat te beleven valt en waar eeuwenoude monumentale gebouwen en uiteenlopende

lees meer


Thérèse Schwartze Painting for a living

Cora Hollema & Pieternel Kouwenhoven, Thérèse Schwartze Painting for a living, Amsterdam 2015 (image) Alhoewel dit boek al verscheen in 2015, meld ik het hier omdat het onderwerp indirect gerelateerd is aan historische buitenplaatsen. De schilderes Thérèse Schwartze werd in Amsterdam geboren. Haar beide ouders waren Duits. Zij leerde het vak van haar vader die ook

lees meer


Van Heemstra Friese adel

Ko van Geemert, Van Heemstra Friese adel, Gorredijk 2017 (image) Aanvankelijk kwam ik niet zo op gang in dit boek dat wat wijd- en uiteenlopend ingaat op de adellijke Friese families Van Heemstra en Sixma van Heemstra. Het kostte mij moeite om de verhaallijn te vinden. Doorlezende kwam dit wel en vond ik het boek steeds informatiever en geestiger worden. Vooral de laatste

lees meer


Oorlog op de Wiersse

Robert Ellenkamp, Oorlog op de Wiersse, Doetinchem 2017 (image) Op vele buitenplaatsen hebben zich tijdens de laatste Wereldoorlog schrikbarende voorvallen en omstandigheden voorgedaan. Al in mei 1940 confisqueerden de Duitsers veel buitenplaatsen vanwege hun afgezonderde, vrije ligging. Dit maakte deze plekken ideaal als opleidingsinstituut of om spionageactiviteiten te

lees meer


Jachthuis Sint Hubertus – En andere monumentale objecten in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Hein van Beek & Menno Haanstra (red) Jachthuis Sint Hubertus – En andere monumentale objecten in Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Zwolle 2017 (image) Dit net bij WBooks verschenen boekje is bijna te gebruiken als een soort rondleiding door Jachthuis St. Hubertus. Het gaat in op de redenen en achtergronden die met de bouw van dit buitenhuis van Helene en Anton Kröll

lees meer


Oorlogsouders. Een familiekroniek over goed en fout in twee adellijke families

Isabel van Boetzelaer, Oorlogsouders. Een familiekroniek over goed en fout in twee adellijke families, Meppel 2017 (image) Het verhaal van Isabel van Boetzelaer speelt zich ten dele af in een décor van Duitse en Nederlandse kastelen en buitenplaatsen. Zij zijn tegelijk een vanzelfsprekende als onbenoemde ambiance van nare en vaak gruwelijke oorlogsverhalen. Van Boetzela

lees meer


Tin-Glazed Earthenware from the Netherlands, France & Germany 1600-1800

Ullla Houkjaer, Tin-Glazed Earthenware from the Netherlands, France & Germany 1600-1800. Catalogue of the collection Designmuseum Danmark 2016, Kopenhagen 2016 (image) Alhoewel het onderwerp van dit boek kastelen en buitenplaatsen minder raakt, besteed ik toch aandacht aan de publicatie van de collectiecatalogus van het Designmuseum Kopenhagen. Het is niet zonder bela

lees meer


De Hollandse porseleinroute

D.H. Van Wegen (red), De Hollandse porseleinroute, Loosdrecht 2017 (image) Stichting Hollands Porselein publiceerde recent een bewerkte en aangevulde herdruk van een artikel uit 2004 over de opkomst en verspreiding van Europees porselein. In ons land is slechts een korte periode porselein geproduceerd en wel tussen 1760 en 1810. De hier gemaakte objecten waren van ho

lees meer


Buitenplaatsenkrant

(image) Op 1 mei 2017 verschijnt de eerste Buitenplaatsenkrant. Een informatief magazine voor een breed publiek met uiteenlopende artikelen en een overzicht van kasteel-  en buitenplaatsmusea. Deze krant is een initiatief van sKBL in samenwerking met Uphill Battle uitgevers. Met deze krant wordt de lezer geïnformeerd over het rijke aanbod en de diversiteit van Nederland

lees meer


Verborgen Landschap. Vergezichten voor een landschapspark in wording – kunstenaars verkennen een vergeten vliegveld

André Dekker e.a. Verborgen Landschap. Vergezichten voor een landschapspark in wording – kunstenaars verkennen een vergeten vliegveld, Heijningen/Arnhem 2017 (image) Aan de noordrand van Arnhem ligt een onontsloten gebied met een intrigerende geschiedenis waarin de Tweede Wereldoorlog een grote rol heeft gespeeld. Dit boekje gaat over een project waarin Nederlandse kun

lees meer


De eerste wandelaar. In de voetsporen van een wandelende dominee

Flip van Doorn, De eerste wandelaar. In de voetsporen van een wandelende dominee, Amsterdam 2017 (image) Uitgeverij Thomas Rap meldt bij deze uitgave dat auteur Flip van Doorn er in 2012 (het Themajaar van de historische Buitenplaatsen) achter kwam dat hij verwant is aan de 19de-eeuwse wandelende dominee Jacobus Craandijk. Dit gegeven leidt tot een verdieping en onderzoek

lees meer


Verdreven voor de Atlantikwall. Ontruiming en afbraak van de Nederlandse kuststreek, 1942-1945

Geert-Jan Mellink, Peter Saal en Steven van Schuppen, Verdreven voor de Atlantikwall. Ontruiming en afbraak van de Nederlandse kuststreek, 1942-1945, Zwolle 2016 (image) Bij het schrijven van mijn boek over de Haagse & Leidse buitenplaatsen werd mij meer duidelijk welke enorme gevolgen de Tweede Wereldoorlog had voor Zeeland, Noord- en Zuid-Holland. Vanwege een angst

lees meer


Kookboek…In de koecken gelevert

Hein Vera, kook-boek…In de koecken gelevert …, Woudrichem 2015 (image) Over de gang van zaken in de keuken van kasteel Stapelen zo’n 450 jaar geleden, is het nodige bekend. Na de dood in 1564 van de kasteelvrouwe, baronesse van Boxtel, werd de keuken door een rentmeester van Jan van Horne geleid. Van Horne was baron van Boxtel, heer van Liempde, Kessel en Lokeren. I

lees meer


Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame in revolutietijd.

Els Kloek & Maarten Hell, Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame in revolutietijd. Nijmegen 2017 (image) Alhoewel ik dit mooi verzorgde boek met interesse las, ook vanwege de heldere schrijfstijl, komt de lezer helaas niet echt heel veel aan de weet over de puissant rijke, doopsgezinde Haarlemse Keetje Hodshon, die leefde in de onrustige patriottentijd met veel ve

lees meer


Marianne, een vrijgevige en kunstzinnige prinses in Voorburg, Reinhartshausen en Camenz

Kees van der Leer, Marianne, een vrijgevige en kunstzinnige prinses in Voorburg, Reinhartshausen en Camenz, Alblasserdam/Voorburg 2017 (image) Prinses Marianne, die net als haar broers ook in Berlijn werd geboren en wel op 9 mei 1810, was het jongste kind van koning Willem I en Wilhelmina van Pruisen. Naar het leven van Marianne is nog altijd weinig onderzoek verricht.

lees meer


Dou. Landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600-1680

Diederik Aten e.a. Dou. Landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600-1680, Leiden/Heerhugowaard 2016 (image) Bij de bestudering van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen vormen landwinning, grensbepalingen en afbakeningen, het in cultuur brengen, maar ook de cartografie belangrijke onderwerpen. Dit speelde in de 17de eeuw volop toen in het gewes

lees meer


Speurneuzen in Park Vijversburg

Kinderboek Astrid Kuiper, Speurneuzen in Park Vijversburg, Gorredijk 2016 (image) Ook voor kinderen is veel te beleven op buitenplaatsen. Zo ook in Park Vijversburg te Tytsjerk. In het onlangs verschenen kinderboek Speurneuzen in Park Vijversburg horen broer en zus Kick en Saar vreemde geluiden en gaan stiekem op onderzoek uit. Hoewel het park ’s avonds eigenlijk gesl

lees meer


Overijsselse Historische Bijdragen, deel 131

Overijsselse Historische Bijdragen, jaargang 2016, deel 131  (image) De Vereeniging der beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis geeft al sinds jaar en dag een jaarboek uit. De uitgave van 2016 staat vooral in het teken van de 18de en 19de eeuw. In de bundel treft de lezer zeven artikelen aan. Wij signaleerden dat drie van die artikelen betrekking hebben op

lees meer


Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen. Een eeuw herbestemming

Fred Vogelzang, Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen. Een eeuw herbestemming, (NKS) Wijk bij Duurstede 2016 (image) Door tijdsomstandigheden, veranderend elitegedrag, economische ontwikkelingen en infrastructurele ingrepen hebben talrijke kastelen en buitenplaatsen hun oorspronkelijke functie allang verloren. Onze stichting deelt de wereld van direct betrokkene

lees meer


Atlas van de Schie – 2500 jaar werken aan land en water

Jaap Evert Abrahamse, Menne Kosian en Ad van der Zee (Red.), Atlas van de Schie – 2500 jaar werken aan land en water, Bussum 2016 (image) Water en buitenplaatsen horen bij elkaar. Zonder water hadden de buitenplaatsen onmogelijk aangelegd kunnen worden en na hun verschijnen reisden veel eigenaren over water, althans in de huidige Randstad, om hun buitenplaatsen vanuit de

lees meer


Een koninklijk paradijs. Aert Schouman en de verbeelding van de natuur

Emile Havers, e.a. Een koninklijk paradijs. Aert Schouman en de verbeelding van de natuur, Zwolle 2017 (image) Met verlangen keek ik uit naar het verschijnen van dit boek, dat handelt over de Dordtse schilder Aert Schouman (1710-1792). Terecht noemt Peter Schoon, directeur van het Dordrechts Museum, hem een meervoudig getalenteerde kunstenaar. Hij overleed dit jaar precie

lees meer


Villa Alewijn

Laura Jonkhoff, Villa Alewijn, Hoorn 2016 (image) Alhoewel dit boek vooral ingaat op de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de Hoornse Villa Alewijn, schenken wij in deze boeksignaleringen toch aandacht aan dit boek vanwege de verbintenis die heeft bestaan tussen deze stadswoning en de beroemde buitenplaats Vredenburgh in de Beemster. Dit was destijds het bezit van de 17de

lees meer


“…dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen”

Hein Vera, “…dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen” Gemene gronden in de Meijerij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000, Woudrichem 2014 (image) De bestudering van grondbezit levert ook essentiële kennis op voor het onderzoek rond kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. De verwerving, vergroting of afstoting van landbezit is

lees meer


Anna Paulowna

Paul Rem, Anna Paulowna. Een kleurrijke Romanov aan het Nederlandse hof, Zwolle 2016 (image) Na de huwelijksvoltrekking in Rusland arriveert Anna Paulowna met Prins Willem van Oranje (koning Willem II) in ons land waar zij in 1840 koningin der Nederlanden wordt. Door het voortijdige overlijden van Willem II treedt zij al na negen jaar terug om de rest van haar leven de na

lees meer


Statig Beetsterzwaag

Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff, Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp, Utrecht 2016 (image) In een inleidend woord bericht prof. dr. Yme Kuiper dat dit boek over de buitens in en rond Beetsterzwaag een bijdrage wil leveren aan de verspreiding van kennis en daarmee bij te dragen aan het beheer en de instandhouding van deze Friese erfgoederen. Dat

lees meer


Het groene goud

J’ørn en Lia Copijn, Het groene goud. 50 jaar boomverzorging in Nederland, Groenekan 2016 (image) Toen dit boek enige weken geleden verscheen, werd het gepresenteerd op een drukbezochte receptie in een grote tent nabij een zogenaamde 1000-jarige linde in het gehucht Achterberg in de gemeente Rhenen. De term 1000-jarige moet u niet al te letterlijk nemen. Het geeft enke

lees meer


Kasteel Geldrop. Een edel verleden.

Eugène Franken, Bart Klomp en Saskia Minjon, Kasteel Geldrop. Een edel verleden, Utrecht 2016 (image) Het Noord-Brabantse Geldrop verloor in de Tachtigjarige Oorlog zijn kasteel. In 1616 kwam ‘nieuwbouw’ gereed in opdracht van Amandus van Horne, die kort daarop stierf. Het nieuwe huis werd op en naast restanten van het oude kasteel gebouwd. Dat verwoeste kasteel beza

lees meer


Kasteel de Keverberg. Scherven uit het verleden

Edwin Meyer Viol en William McMahon, Kasteel de Keverberg. Scherven uit het verleden. Uitgave in twee delen (één band): deel 1: De context en geschiedenis. Deel; 2: Het nieuwe project, Kerkrade 2016 (image) Elders in deze boekrecensies en –signaleringen is opgemerkt dat tijdens de Tweede Wereldoorlog overal schade is veroorzaakt aan historische buitenplaatsen en kas

lees meer


The story of a House. Fables and feasts from la Creuzette

Louis Jansen van Vuuren & Hardy Olivier, The story of a House. Fables and feasts from la Creuzette, Rondebosch (Zuid-Afrika) 2016 (image) Vanwege de kersttijd waarin velen elkaar cadeaus geven, een signalering van een boek dat normalerwijze niet snel in deze boekbesprekingen voorkomt. Deze mooi verzorgde uitgave met een culinair verleidelijke inhoud deed zijn werk! On

lees meer


Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916

Jannes A. de Haan, Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916, Delft 2016 (image) Dit net verschenen boek behandelt de villa- en landhuizenbouw van de elite en welgestelden tussen 1840 en 1916. In die periode werden nog altijd buitenplaatsen in ons land aangelegd, vaak voorzien van prachtige landhuizen. Veel opdrachtgevers waren gerepatrieerde oud-kolonialen

lees meer


Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst

Kees van der Leer, Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst. Uit de collectie van Gerard Duijvestein, Voorburg 2016 (image) Een bijzondere aspect van historische buitenplaatsen zijn hun veelal bijzondere eigenaren en bewoners. Veel bekende historische figuren uit onze vaderlandse geschiedenis zijn op historische buitenplaatsen en landgoederen te vinden. Hier lukt h

lees meer


Unico. Complete muziekwerken van Unico van Wassenaer 1692-1766

Aafke Brunt en Jan Haverkate, Unico. Complete muziekwerken van Unico van Wassenaer 1692-1766, Ambt Delden 2016 (image) Bij gelegenheid van de 250ste sterfdag (9 november 1766) van Unico Wilhelm van Wassenaer-Obdam heeft Stichting Twickel diens complete muziekwerken uitgegeven. Bij die uitgave verscheen ook een boek met een biografische schets van het leven van deze vooraa

lees meer


Toegewijd aan de verrezen Heer. Priorij Emmaus op landgoed Doornburgh.

Bouwine Bergsma, Toegewijd aan de verrezen Heer. Priorij Emmaus op landgoed Doornburg, Amsterdam 2016 (image) Recent verkochten de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf hun Doornburgh te Maarssen aan Maya en Ton Meijer-Bergmans. De laatstgenoemden ontwikkelden onder andere de Amsterdamse Westergasfabriek en zijn een van de partijen bij de op handen zijnde herbeste

lees meer


De Gala-berline in Nederland

Willem te Slaa, De Gala-berline in Nederland, Zwolle 2016 (image) Na het gereedkomen van de restauratie van de gala-berline uit het bezit van de familie Van Loon, is in het koetshuis van Museum van Loon in de winter 2016/2017 een expositie ingericht waar dit prachtige rijtuig te bezichtigen is. Vele Nederlandse buitenplaatsen bezitten koetshuizen en stallen. Hier stonden

lees meer


Het zinderend oppervlak

Koen Mulder, Het Zinderend Oppervlak. Metselverband als patroonkunst en compositiegereedschap, Delft 2016 (image) Boeken van personen met minder gangbare hobby’s of liefhebberijen interesseren mij meestal. Dit boek van architect Koen Mulder (1971) is die aandacht zeker waard.  Mulder deed de TU Delft, werkte lang als architect en is sinds 2012 docent van de leerstoel

lees meer


De levens van Jan Six

Geert Mak, De levens van Jan Six. Een familiegeschiedenis, Amsterdam/Antwerpen 2016 (image) De geschiedenis van de familie Six kreeg dit jaar aandacht door twee publicaties. Zo signaleerde wij dit voorjaar in een eerdere nieuwsbrief het boek van Jacob Six getiteld, De genen van de kunstverzamelaar. 50 collecties in de familie Six dat verscheen bij Uitgeverij Waanders. Daa

lees meer


Haagse en Leidse buitenplaatsen

René W.Chr. Dessing, Haagse en Leidse Buitenplaatsen, over landelijke genoegens van adel en burgerij. Heemstede 2016 (image) Na het laatste boek van René Dessing over Amsterdamse buitenplaatsen (2015) , verscheen er vrij snel alweer een nieuw boek van zijn hand. Deze handelt over de historische buitenplaatsen in Zuid-Holland, met name het gebied Den Haag-Wassenaar- Leid

lees meer


Haagse en Leidse buitenplaatsen

(image) Op maandag 7 november 2016 verscheen het boek Haagse en Leidse buitenplaatsen. Over landelijke genoegens van adel en burgerij, geschreven door kunsthistoricus René W.Chr.Dessing. Het eerste exemplaar van het boek werd tijdens een feestelijke bijeenkomst op De Paauw in Wassenaar overhandigd aan gedeputeerde Rick Janssens. (image) De buitenplaatsen in de wijde omg

lees meer


Wandelen en verkennen van heden en verleden

Bea Groen, Wandelen en verkennen van heden en verleden, Utrecht 2015 (image) Dat KBL soms tot een levenslange fascinatie leiden is bekend. Sociaal geograaf Bea Groen is iemand die tot die groep mensen behoort. Met veel liefde en diepgang heeft zij een toegankelijk portret geschreven van de de historische buitenplaatsen Amelisweerd en Rhijnauwen. Opmerkelijk is d

lees meer


Tulpenburgh Buitenplaats aan de Amstel

Tim Kooijmans, Tulpenburgh Buitenplaats aan de Amstel, Utrecht 2016 (image) Op 3 september 2016 verschijnt een aardige boekje over de historische en nieuwe buitenplaats Tulpenburgh. Aanleiding vormt de bouw van een nieuw Tulpenburgh op het terrein langs de Amstel waar zich ooit een imposante en belangrijke voorganger bevond. Destijds stonden langs deze rivier een kleine z

lees meer


Het Overvelde, een Sallands landgoed en zijn bewoners

Margreet Gründemann & Jan van de Lagemaat, Het Overvelde, een Sallands landgoed en zijn bewoners, Diepenveen 2016 (image) In 2016 vierde landgoed Het Overvelde het 60-jarig jubileum. Bij die gelegenheid besloot de Stichting Landgoed Het Overvelde een jubileumboek uit te geven. Centraal thema in dit boek vormen herinneringen aan de oprichter van de stichting

lees meer


De barones en de dominee. Een verboden liefde in de negentiende eeuw

Wim Coster, De barones en de dominee. Een verboden liefde in de negentiende eeuw, Amsterdam 2016 (image) Dit onlangs verschenen boek schetst de geschiedenis van een sociaal ongelijke relatie uit de tweede helft van de 19de eeuw tussen de jonge, net weduwe geworden barones Jeanette van Dedem en dominee Johannes G. van Rijn. De jeugdjaren van de barones verlopen zonder

lees meer


Kasteel Geldrop en zijn bewoners/eigenaren van 1350-1972

Andre Josiassen, Kasteel Geldrop en zijn bewoners/eigenaren van 1350-1972, Geldrop 2016. (image) Vier jaar lang onderzocht André Josiassen de geschiedenis van Kasteel Geldrop. Het boek is opgedragen aan Leonie Josiassen en geldt als een bekroning van haar 12,5 jubileum als vrijwilliger op dit kasteel.  Door de eeuwen heen bewoonden drie families dit kasteel te weten

lees meer


‘Het pryeel van Zeeland’ Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820

Martin van den Broeke,  ‘Het pryeel van Zeeland’ Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820, Hilversum 2016 (image) In het welvarende Zeeland en vooral op Walcheren bestond een omvangrijke buitenplaatscultuur. Op de Manteling, noordwestelijk van Middelburg, bevindt zich nog altijd een buitenplaatsenzone met bossen, duinen, lanen en slingerpaadjes. Hier woonde de Zeeuw

lees meer


Nieuw boek over Huis te Manpad

(image) De Stichting Huis te Manpad presenteerde op vrijdag 8 juli 2016 de derde druk van het boek over haar buitenplaats: Huis te Manpad huis, park en bewoners door de eeuwen heen In 2003 verscheen het boek Het Huis te Manpad van Barbara Joustra waaraan Henrick van Lennep en Mieke Wilmink-van Harmelen ook meewerkten. De kort daarop verschenen herdruk is al geruime tijd

lees meer


Tuinhuizen in Fryslân. Theekoepels en priëlen.

Rudolf J. Wielinga, Tuinhuizen in Fryslân. Theekoepels en priëlen, Tiel 2016 (image) Over het fenomeen van de thee- en tuinkoepels is niet veel literatuur voorhanden. Veel meer dan het boek van Wim Meulenkamp over Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek. Overvloed & Welbehagen (Weesp, 1995) zijn er in het Nederlands taalgebied niet veel boeken over dit onderwerp

lees meer


Te gek om los te lopen. 11 waanzinnige wandelingen in de buurt van psychiatrische klinieken

Ruud van der Loo & Rutger Burgers, Te gek om los te lopen. 11 waanzinnige wandelingen in de buurt van psychiatrische klinieken, Houten 2015 (image) Deze gids verscheen weliswaar in 2015 maar toen is de uitgave aan onze aandacht ontsnapt. Het onderwerp raakt veel KBL. Daarom signaleren wij deze wandelgids alsnog. Het is een uitgave van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelma

lees meer


De oudste tuin van Nederland. De groene geschiedenis van Huis Bergh

Melina Reintjens e.a., De oudste tuin van Nederland. De groene geschiedenis van Huis Bergh, ‘s-Heerenbergh 2016 (image) Deze zomer staat de tuin op het eeuwenoude Huis Bergh te ’s-Heerenberg centraal. De aanduiding De oudste tuin van Nederland lijkt door archiefonderzoek bewezen en terecht te zijn. Dit onderzoek werd tegelijkertijd uitgevoerd rond de herinrichting van d

lees meer


De genen van de kunstverzamelaar: 50 collecties in de familie

Jacob Six, De genen van de kunstverzamelaar: 50 collecties in de familie, Zwolle 2016 (image) Buitenplaatsen waren en zijn nog altijd rijk voorzien van kunstvoorwerpen die vaak zijn opgesteld (en soms te bezichtigen) in fraaie historische interieurs. Behalve op de 55 kasteelmusea in ons land, koesteren ook talrijke particulieren op kastelen en buitenplaatsen hun familieve

lees meer


Zolang deze heuvels van aarde zijn

Willem van Toorn, Zolang deze heuvels van aarde zijn, Amsterdam 2016 (image) Natuur, landschap en (behoud van) onze groene ruimte zijn onderwerpen die schrijver, dichter en vertaler Willem van Toorn zeer aan het hart gaan. Hiervoor werd hij in 2010 door het toen zo geheten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gewaardeerd met de toekenning in 2010 van de Gro

lees meer


Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart

Martin Bunnik, Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart, Heemstede 2016 (image) Over het eeuwenoude Huis te Vogelenzang, met een ouder grafelijk huis dat in de 13de eeuw wortelt, is weinig gepubliceerd. Het huidige huis werd in de 17de eeuw Amsterdams grondbezit en is door Jan van Marselis na 1750 verfraaid. Hij voegt ook het eeuwenoude Teylingerbosch met dit bezit same

lees meer


Sterke vrouwen op Kasteel Amerongen

(image) Voor het eerst in de geschiedenis staat Kasteel Amerongen in het teken van  sterke vrouwen. Van 9 juni tot en met 2 oktober 2016, presenteert Kasteel  Amerongen ‘Sterke Vrouwen op Kasteel Amerongen’, een fascinerend  verhaal waarin vijf kasteelvrouwen de hoofdrol spelen. Deze vrouwen hebben zich sinds 1286 op onnavolgbare wijze onderscheiden in het onderhou

lees meer


Het geheim van de Wijenburg

(image)   De Vrienden van de Wijenburg bezorgden een aardig boekje over dit kasteel met de titel Het geheim van de Wijenburg. Dit boekje is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Geertrudis van Dijk en Hans van Wijhe. Van Dijk werkte als hovenier in de fruitboomgaarden rond het kasteel waar hij door voorbijganger zeer geregeld vragen kreeg over het verleden v

lees meer


100% Drenthe

(image) Het Drentse Landschap gaf in 2016 de gids 100% Drenthe uit. Het bevat tips van bewoners, heeft een uitneembare wegenkaart, bevat stads- en natuurwandelingen en adviseert hoe te rijden met de auto. Handig ingedeeld verdeelt het boek de provincie in de hoofdstukken Noord-Drenthe, zuidoost-Drenthe en Zuidwest Drenthe. Dit gidsje biedt een schat aan nuttige informatie

lees meer


Singraven Historisch Landgoed met toekomst

(image) Op Singraven verscheen onlangs het boekje: Singraven Historisch Landgoed met toekomst. Deze rijk geïllustreerde gids verscheen als herinnering aan het 600-jarig jubileum van Huis Singraven dat in 2015 werd herdacht. Het boekje begint met een kort artikel over de geschiedenis van het landgoed en haar bewoners. Hierna volgen talrijke foto’s van de vele vertrekken

lees meer


Virtus Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 2015

(image) Bij Uitgeverij Verloren verscheen de 22ste uitgave van het Virtus Jaarboek voor Adelsgeschiedenis. Het stelt de geschiedenis van aan adel gerelateerde onderwerpen centraal zoals genealogie, heraldiek en kastelen. Deze  omvangrijke uitgave telt 256 pagina’s en bevat meerdere artikelen die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van kastelen, historische buitenpl

lees meer


Tijdschrift voor Historische Geografie (THG)

(image) Recent verscheen bij Uitgeverij Verloren het eerste nummer van het Tijdschrift voor Historische Geografie. Dit magazine draagt als ondertitel Landschap – Stad – Geschiedenis. In het inleidend woord bericht de redactie dat dit hét tijdschrift is over het Nederlands cultuurlandschap waartoe men ook steden en stedelijke gebieden rekent. Het tijdschrift biedt ervaren

lees meer


Mode bij Van Loon

(image) Rosalie Sloof, Valentine Rijsterborgh, Wendy van Lith, Mode bij Van Loon, Zwolle  2016 Museum Van Loon te Amsterdam organiseert tot 30 mei 2016 de expositie Mode bij Van Loon. Daarmee werpt het museum licht op de mode van de Europese High Society uit de periode van circa 1850 tot heden. Men toont portretten, fotografie, originele kledingstukken en accessoires

lees meer


Leven naar staatsgelegenheid

(image) J.C. Streng, Leven naar staatsgelegenheid. Gelderse en Overijsselse adellijke vrouwen(1600-1850), Epe 2016 Adeldom is een sociaalhistorische constructie, die door en voor mannen is bedacht en uitgevoerd. Met adel hangt het begrip virtus samen. Hiermee duidt men op het innerlijke besef van mannelijke autonomie. Die kwaliteit werd door vele mannelijke edelen begeerd

lees meer


Er stond een vrouw in de tuin

(image) Anne Mieke Backer, Er stond een vrouw in de tuin. Over de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap, Rotterdam, 2016 In de geschiedenis van Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen is de rol van vrouwen onderbelicht. Dat is opmerkelijk, temeer daar talrijke vrouwen zich altijd en overal hebben ingespannen voor de aanleg, het behoud of de restauratie v

lees meer


Oranjeman Suideras 1743-1811

(image) Bert Koene, Oranjeman Suideras 1743-1811. Een leven zonder toegeeflijkheid, Hilversum 2016. Aan het einde van de 18de eeuw ontstaan grote spanningen in ons land tussen de gevestigde aanhangers van de stadhouder Willem V en partijen die veranderingen voorstaan. Deze laatsten stellen hun hoop op Napoléon en juichen de komst van de Fransen toe. Deze tijd maakt een e

lees meer


De wolven namen alles mee

(image) Simon Goodman, De wolven namen alles mee. Op zoek naar de door de nazi’s geroofde kunstverzameling van mijn familie, Amsterdam 2015 Tijdens W.O. II is de Heemsteedse buitenplaats Bosbeek het décor van een gruwelijke kunstroof. Dit betreft het verhaal van de Duits-Joodse familie Gutmann. Deze oorspronkelijk uit Bohemen afkomstige familie, dat dan deel uitmaakt v

lees meer


Buitenplaatsen in de Purmer

C. Boschma-Aarnoudse, Buitenplaatsen in de Purmer. Investeren en buiten leven in een Noord-Hollandse polder, Wormer 2016 (image) Amsterdam bloeide in de 17de eeuw waardoor veel kooplieden hun verdiensten omzetten in grondbezit. Dit is begrijpelijk want er waren niet veel betrouwbare investeringsmogelijkheden. Men kocht huizen, kunst en rariteiten, bont, goud en juwelen, v

lees meer


Promotieonderzoek: Legenda van de landschapsstijl

Aan de TU Delft is op 11 februari 2016 de go/no-go presentatie van Els van der Laan (N0.0RDPEIL landschap.erfgoed) positief beoordeeld om voort te zetten binnen het onderzoeksprogramma Design & History van de Faculteit Bouwkunde. Binnen dit programma wordt onderzoek gedaan naar groen erfgoed. Er lopen meerdere onderzoeken naar buitenplaatsen en landgoederen binnen en b

lees meer


Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen

Thomas Van Driessche en Paul Van den Bremt (red.), Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen, Brussel 2015 (image) In de jaren 2013 en 2014 werd door de afdeling Onderzoek en Bescherming van het Agentschap Onroerend Erfgoed in Vlaanderen (de Vlaamse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een waardevol onderzoek verricht naar het beheer v

lees meer


De adel in Noord-Brabant 1814 – 1918

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant 1814 – 1918, Hilversum 2015 (image) De ridderschap is relatief gezien een jong verschijnsel in de provincie Noord-Brabant. Met de benoeming van de eerste adellijke leden in de ridderschap in 1814 deden zij hun maatschappelijke intrede in dit gewest, dat na de Tachtigjarige Oorlog als gevolg van de overwegend katholieke bevolking e

lees meer


De man & het hout

Lars Mytting, De man & het hout, Amsterdam 2015 (image) Houtkap, houtwinning en houtproducten zijn onlosmakelijk verbonden met KBL. Met name tal van landgoederen doen aan bosbouw en houtproductie waarbij de verkoop van boomstammen een bijdrage oplevert in de financiële exploitatie van het geheel. Daarom is dit boekje van de Noorse auteur Las Mytting een essentieel en

lees meer


Denken in steen, bouwen op papier

Jeroen Goudeau, Denken in steen, bouwen op papier. Een kleine geschiedenis van het architectuurboek, Nijmegen 2016 (image) In de ontwikkeling van de bouwkunst spelen architectuurboeken een belangrijke rol. Ook aan de bouwkundige vormgeving en ontwikkeling van villa’s, kastelen en buitenplaatsen (en tuinen) hebben zulke boeken een bijdrage geleverd. Vanaf de 15de eeuw ga

lees meer


De Vondellaan is eeuwig. Vondellaan Aerdenhout 1914-2014

Hittjo Kruyswijk, De Vondellaan is eeuwig. Vondellaan Aerdenhout 1914-2014, Aerdenhout 2015. (image) Het is een bekend gegeven dat vele historische buitenplaatsen in ons land ten prooi zijn gevallen aan sloop om het park of bos te kunnen herontwikkelen voor een stadsuitbreiding, de aanleg van een begraafplaats of villawijk. Ik vermoed dat het aantal KBL die dit lot overko

lees meer


De familie Von Westenholz

Caroline de Westenholz, De familie Von Westenholz van kastelen tot casino’s, Hilversum 2015 (image) Dit fraai verzorgde boek past in een traditie die Alexander Münninghoff met zijn in 2014 verschenen boek De Stamhouder een buitengewoon succesvolle impuls heeft gegeven. In dit boek van kunsthistoricus Caroline de Westenholz (er zijn ook familieleden die zich Von Westenh

lees meer


Tussen ganzenveer en telefoon

Joke Linders, Tussen ganzenveer en telefoon. Drie voormoeders uit Amsterdam, Bloemendaal 2015 (image) In deze fictieve biografieën construeert Joke Linders de levens van drie vrouwen uit het voorgeslacht van haar echtgenoot. Alle vrouwen waren met leden van de familie Van Wayenburg getrouwd die handelden in koffie, specerijen en huizen en met geldzaken winsten maakten. H

lees meer


Ondernemen met Natuur

Hans Kamerbeek, Ondernemen met Natuur. Tips voor grondeigenaren, Utrecht 2015 (image) Dat de overheid zich minder bemoeit met instandhouding en financiële facilitering van KBL is onder andere af te leiden uit de vaak georganiseerde bijeenkomsten voor direct betrokkenen bij de instandhouding van KBL. Er zijn dit jaar talloze vergaderingen geweest rond vragen zoals hoe men

lees meer


111 plekken in De gooi- en Vechtstreek die je gezien moet hebben

Theo van Oeffelt, 111 plekken in De gooi- en Vechtstreek die je gezien moet hebben, Bussum 2015 (image) Uitgeverij THOTH geeft een serie uit genaamd 111 plekken. Het zijn gidsen waarmee de uitgever lezers tracht te verleiden op pad te gaan, bij voorkeur met een gids van de uitgeverij binnen bereik. Eerder verschenen gidsen over de 111 leukste winkels in Amsterdam, de 111

lees meer


Nederland dineert

Jet Pijzel-Domisse (red), Nederland dineert. Vier eeuwen tafelcultuur, Zwolle 2015 (image) In het voorwoord schrijft museumdirecteur Benno Tempel dat de gelijknamige expositie Nederland dineert in het Haags Gemeentemuseum en deze publicatie nooit mogelijk zouden zijn geweest zonder de grote stuwkracht, het enthousiasme en de grote kennis van Jet Pijzel. Als conservator vo

lees meer


Te gast op Middachten

Olivier Mertens, Te gast op Middachten, Zwolle 2015 (image) Middachten is er trots op dat het in haar 800-jarige bestaan nooit is verkocht en altijd van generatie op generatie binnen de familie is overgegaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het bij Voorschoten gelegen kasteel Duivenvoorde. Middachten beroemt zich er op een gastvrij huis te zijn en bij gastvrijheid horen d

lees meer


Wilhelm II in Nederland 1918-1941

Sigurd von Ilsemann, Wilhelm II in Nederland 1918-1941. Dagboekfragmenten bezorgd door Jacco Pekelder en Wendy Landewé, Soesterberg/Doorn 2015 (image) Na het verlies van W.O. I verdwijnt keizer Wilhelm II van het Duitse toneel en vraagt politiek asiel aan in Nederland. Tot zijn entourage behoren enige Duitse edelen waaronder vleugeladjudant Sigurd von Ilsemann. Hij zal t

lees meer


Der Kaiser!

Jan J.B. Kuipers, Der Kaiser! Glorie & ondergang van keizer Wilhelm II, Zutphen 2015. (image) Wilhelm II van het huis Hohenzollern was de laatste keizer die Duitsland vanaf 1888 regeerde tot hij 1918 naar het neutraal gebleven Nederland verdwijnt nadat Duitsland de oorlog tegen Frankrijk, Engeland en Rusland (Triple Entente) had verloren en zijn aftreden voorwaarde bi

lees meer


Kinderspeelhuizen

(image) Op de website Kinderspeelhuizen biedt Christine Sinnighe Damsté-Hopperus Buma een overzicht van alles wat op het gebied van kinderspeelhuizen te vinden is. Ook publiceert zij regelmatig over het onderwerp kinderen op KBL. Van haar hand verschenen nu twee leuke boekjes. Het eerste heeft als titel: Er was eens… Het kinderspeelhuis van Elisabeth van Hessen-Darmstad

lees meer


Cécile en Elsa, strijdbare freules

Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie, Breda 2015 (image) Slechts zijdelings raakt dit boek de wereld van kastelen en buitenplaatsen. Toch is deze interessante biografie in deze boeksignaleringen opgenomen omdat het leven van de freules Cécile en Elsa de Jong van Beek en Donk zich deels afspeelt tegen het décor van dit erfgoed. Het ouderl

lees meer


Toen gewoon, achteraf bijzonder

Henny van Harten-Boers, Toen gewoon, achteraf bijzonder. Herinneringen aan het landgoed Fraeylemaborg, 1920-1970, Slochteren 2015 (image) In onze tijd zijn verhalen populair, zeker als die betrekking hebben op het leven op kastelen en buitenplaatsen. Borgconservator Henny van Harten-Boers begreep al jaren geleden de waarde van de mondelinge overlevering en zij begon op ha

lees meer


Woontorens in Nederland

Taco Hermans, Woontorens in Nederland, bouwhistorische gids voor Middeleeuwse woontorens, Wijk bij Duurstede 2015. (image) Ons land heeft een ongekend groot aantal kastelen gekend. Men noemt hierbij het getal 3.000. Een derde deel hiervan waren zogenaamde woontorens waarvan nog enige tientallen resteren. Belangrijk is dat deze gebouwen op zichzelf stonden en dus geen onde

lees meer


Gelders Arcadië, Geschiedenis in verhalen

Gelders Arcadië, Geschiedenis in verhalen (Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag Soeren), Rheden 2015. (image) Rheden bestaat uit zeven dorpskernen. Iedere dorpsgemeenschap legt een eigen accent op erfgoedbehoud en stelt op eigen wijze belang in de lokale geschiedenis. Al deze kernen hebben echter gemeen dat er veel verhalen worden verteld over datge

lees meer


Kasteel Keukenhof: huis en haard

Ignus Maes (red), Kasteel Keukenhof: huis en haard, Hilversum 2015 (image) Dit achtste jaarboek bevat zeven artikelen die ingaan op de geschiedenis van kasteel en landgoed Keukenhof. Het boek kreeg als subtitel huis en haard mee. Logisch want veel van de inhoud heeft betrekking op aspecten die met de inrichting van huis (en tuin) te maken hebben. Zo schrijft restauratiear

lees meer


Erfgoedatlas gemeente Nunspeet

Jan Neefjes en Hans Bleumink, Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet, Veluws Landschap, en bewoners, Zwolle 2015 (image) De gemeente Nunspeet besloot enige jaren geleden om een erfgoedatlas te gaan samenstellen en deze te publiceren. Daarmee zijn het rijke verleden en de vele historische landschappen met een aanzienlijke hoeveelheid erfgoederen uit deze gemeenschap en omgeving nu

lees meer


Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest

Margreet Wesseling, Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest. Biografie van een bos, Leiden 2014 (image) Enige jaren geleden promoveerde Jaap Moes op een studie die als titel meekreeg Onder aristocraten. In deze dissertatie gaat hij (kort gezegd) in op de maatschappelijk rol die bisschop Cornelius Ludovicus baron van Wijckerslooth in zijn tijd vervulde. Met name de vraag hoe e

lees meer


Framing the view

Net als in onze vorige nieuwbrief verwijst sKBL ook ditmaal naar een digitale publicatie. Het betreft de studie van (image) Christian Curré: Framing the View: How to understand heritage and identity on a regional scale (2015) Dit boek handelt om de vraag hoe wij uiteenlopende betrokken mensen en partijen kunnen begrijpen in hun bezig zijn met duurzaam beheer van landsch

lees meer


Huygens’ Hofwijck

Kees van der Leer en Henk Boers, Huygens’ Hofwijck. De buitenplaats van Constantijn & Christiaan, Voorburg 2015. (image) Dit boek, dat door twee voortreffelijke auteurs is geschreven, biedt verrassend veel nieuwe kennis over de fraaie buitenplaats Hofwijck waar Constantijn Huygens kon ontsnappen aan zijn drukke werkzaamheden voor de stadhouder en het Haagse bestuurs

lees meer


English literature on Dutch country houses

Unfortunately not many research on the history of Dutch country houses as a phenomena has been published in foreign languages. sKBL made this short inventory. Some are books (or chapters in books), some are articles in magazines. Author Title Editor Year of Publication and remarks Heimerick Tromp Private Country Houses in the Netherlands Waanders Publishers 1997. Well

lees meer


Geschiedenis van drie buitenplaatsen en de KSHZ

Jaarboek 2013-2014 van Kastelenstichting Holland en Zeeland (KSHZ) (image) Bij de Kastelenstichting Holland en Zeeland (KSHZ) verscheen onlangs het (laatste) jaarboek 2013-2014. Deze bundel draagt de titel Geschiedenis van drie buitenplaatsen en de KSHZ. Met deze uitgave komt jammer genoeg een einde aan de werkzaamheden van deze stichting die jarenlang onder andere de zo

lees meer


Van Bol tot Veth

De portretverzameling van de families Van de Poll, Wolters en Quina (image) Enige weken geleden opende in Museum van Loon te Amsterdam de expositie Van de Poll bij Van Loon. Op deze tentoonstelling in het gerestaureerde koetshuis van dit grachtenmuseum zijn tot 10 januari 2016 hoogtepunten te zien uit de Collectie Van de Poll. Algemeen beschouwt men deze verzameling als e

lees meer


Gronden van vermaak

Een reconstructie van de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht (1600-1900). (image) Deze omvangrijke, goed geschreven masterscriptie maakt indruk. Na een overzicht wat er aan onderzoek voorhanden is en een uiteenzetting van hetgeen Van Oosterom wil gaan onderzoeken, volgen interessante hoofdstukken

lees meer


P.C. Hooft, Prins der Poëten

De man, de prijs, de straat (image) Tot november 2015 is op het Muiderslot de tentoonstelling ‘P.C. Hooft, Prins der Poëten. De man, de prijs, de straat’ te zien. Door de eeuwen heen is de naam van Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) nauw verbonden met roemrijke vaderlandse literatuur. In 1825 zorgde zijn faam als beroemdste bewoner er zelfs voor dat het Muiderslot nie

lees meer


Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw

De rijkdom van het buitenleven in de republiek. (image) Yme Kuiper is nu enige jaren actief als hoogleraar buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn vakgroep spant zich in om in het onderzoek naar de opkomst en ontwikkeling van de Nederlandse buitenplaats meer samenhang en verbinding tot stand te brengen. Dat is ook een uitgangspunt dat van t

lees meer


‘Ondernemen met natuur’ met korting bij voorintekening

In het vierde kwartaal van 2015 geeft de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) samen met uitgeverij Matrijs het boek ‘Ondernemen met natuur’ van Hans Kamerbeek uit. Het boek bevat 208 interessante bladzijden vol met verdienmodellen, besparingen en talloze tips uit de praktijk van particulieren en terrein beherende organisaties. Kortom: voor iedere eigenaar of beheerder v

lees meer


In naam van Cornelia

Cornelia van Lynden (1860-1880) (image) Op 18 mei 1915 werd de Cornelia-Stichting opgericht, zo vernoemd naar de in 1880 aan tuberculose overleden Cornelia van Lynden. Zij was enigst dochter van de vermogende Rein van Lynden en Maria (Marie) van Pallandt. Deze adellijke familie was grootgrondbezitter in en rond Beetsterzwaag waar zij talrijke pachtboerderijen bezat en waa

lees meer


Eikenhakhout langs de Vecht

Ambacht rond Dalfsen in de negentiende eeuw (image) De verwerving van hakhout, doorgaans op basis van zorgvuldig opgezette meerjarenplanningen, dragen eeuwenlang bij aan de inkomsten van KBL. Bij de (eiken)hakhoutcultuur worden bomen tot de grond of hoger afgehakt zodat ze later met meer stammen uitlopen. Na acht tot twaalf jaar vindt het afhakken plaats en kan een nieuwe

lees meer


Een toekomst waarborgen

Twee ondernemende families, een landgoed en een verzekeringsbedrijf in Overijssel (1797-2015) (image) In dit goed geïllustreerde boek komen uiteenlopende verhalen bijeen van twee aan elkaar geparenteerde katholieke families, te weten Van Sonsbeeck en Van Voorst tot Voorst. In deze verhalen speelt het landgoed Den Alerdinck II te Laag-Zuthem een rol. Dit landgoed werd in

lees meer


Prins Frederik der Nederlanden 1797-1881.

Gentleman naast de troon  Anton van de Sande, Nijmegen 2015 (image) Een vergeten Prins. Frederik der Nederlanden maakte in zijn lange leven de troonsbestijging mee van zijn vader (Willem I), van zijn broer (Willem II) en die van zijn neef (Willem III). Dienstbaar zoals hij zich ten aanzien van de Oranjedynastie opstelde, was deze prins een bescheiden, haast verlege

lees meer


Amsterdams Arcadia

Aanbieding Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland Marc Glaudemans, Amsterdams, 2000 (image) In 2000 promoveerde Marc Glaudemans op een studie getiteld: Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland. Amsterdams Arcadia is de (fictieve) naam van het in de 17de en 18de eeuw met buitenplaatsen bezaaide achterland van Amsterdam. Deze studie gaat in op dit

lees meer


Vreeland

750 jaar geschiedenis in vogelvlucht Juliette Jonker-Duynstee & Anton Cruysheer, Vreeland 2015 (image) Dit jaar viert Vreeland haar 750-jarig bestaan. Dit gegeven vormde de aanleiding voor deze rijk geïllustreerde, interessante publicatie over dit kleinste stadje aan de Vecht. Het was de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden die Vreeland in 1265 stadsrechten gaf. Ve

lees meer