Bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen versterkt met Conrad Gietman

Na de bekendmaking dat Hanneke Ronnes voor de komende vijf jaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen, kunnen we nu melden dat zij per 1 december 2017 zal worden bijgestaan door universitair docent Conrad Gietman, historicus, met als specialisatie de geschiedenis van Nederlandse elites vanaf de zestiende eeuw.

Conrad Gietman werd in 1966 geboren in Beesd. Hij studeerde van 1984 tot 1991 geschiedenis in Utrecht. In 2010 promoveerde hij daar op een cultuurhistorische studie over het eerbegrip van de Oost-Nederlandse adel in de zestiende en zeventiende eeuw.

Gietman is wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad van Adel. Daarnaast doet hij onderzoek naar adelscultuur in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden. Hij is medeoprichter van de Werkgroep Adelsgeschiedenis en was jarenlang eindredacteur van Virtus: Jaarboek van de adelsgeschiedenis. Bij de totstandkoming van verschillende provinciale kastelenboeken was Gietman betrokken; als auteur van inleidende hoofdstukken of objectbeschrijvingen (Gelderland en Utrecht) en als voorbereidend onderzoeker (Limburg).

sKBL wenst Conrad veel succes, samen met Hanneke Ronnes, bij de invulling van de bijzondere taak en ziet met plezier een prettige samenwerking tegemoet.