Bekend maakt bemind

Inventarisatie erfgoedprijzen

Zo’n zes maanden gelden postte  sKBL een oproep in de sKBL-LinkedIn groep voor een vrijwilliger die in het najaar van 2014 voor de website een landelijke inventarisatie zou willen uitvoeren naar bestaande erfgoedprijzen in Nederland. Renate Cevaal (Histodian) en Karel Tutein Nolthenius (KaaVee) meldden zich aan voor de uitvoering.
De onderzoeksvraag werd uitgebreid met een overzicht van fondsen die actief zijn in het veld van erfgoed en monumenten. Vermoedelijk zonder compleet te zijn, leverde de inventarisatie 34 prijzen en 27 fondsen op.

Tijdens onze inventarisatie zagen we een bonte reeks aan foto’s met telkens blije, handenschuddende winnaars, al dan niet met hun prijs in de hand. Zeker in regionale en lokale situaties hebben deze prijzen een positieve functie. Bij de Haagse monumentenprijs staat het zelfs op het bordje “bekend maakt bemind”!

Voor zover te achterhalen, zijn de prijzen veelal juryprijzen, waarbij een vakjury een keuze maakt uit de genomineerden. Een enkele keer is het een publieksprijs, waarbij meestal een voorselectie wordt gemaakt van genomineerden. Veelal hebben gemeenten een prijs om lokale initiatieven te steunen en te stimuleren, maar opvallend is dat van de 34 prijzen er acht door heemkundekringen of andere lokale historische verenigingen geïnitieerd en betaald worden. De meeste prijzen worden jaarlijks toegekend en een kwart tweejaarlijks.

Welke prijzen zijn er? Er zijn prijzen oplopend tot € 25.000 (BNG Erfgoedprijs en Job Dura Prijs), maar de meeste bedragen minder dan € 5.000, al dan niet vergezeld van een oorkonde en/of een schildje. Sommige prijzen zijn enkel een blijk van waardering zonder dat een geldbedrag er mee verbonden is. De fondsen hebben voornamelijk een regionaal of landelijk karakter, waarbij de activiteiten van de aanvrager moeten passen binnen de doelstellingen van het fonds.

Na deze eerste inventarisatie, is het wenselijk om het overzicht aan te vullen en actueel te houden. U bent uitgenodigd aan te vullen als u een prijs mist.
Klik hier voor het eerste voorlopige overzicht van de erfgoedprijzen. Het overzicht van de fondsen volgt in april.

 

 

Laat een reactie achter

Scroll naar boven