Behoeftenonderzoek historische buitenplaatsen Noord-Holland

door Jennemie Stoelhorst
april 2017

Begin 2017 is vanuit het programma Buitenplaatsen in Beeld (provincie Noord-Holland) een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder eigenaren/beheerders/directeuren van historische buitenplaatsen in deze provincie. Dit onderzoek is in samenwerking met onderzoeksbureau Effectmeting uitgevoerd om de prioriteiten in het publieksprogramma voor 2017 te bepalen. De enquête is verstuurd aan 44 Noord-Hollandse historische buitenplaatsen. Hiervan reageerde 45% waaronder kasteel/buitenplaatsmusea, particuliere buitenplaatsen, buitenplaatsen die aan natuurorganisaties zijn toevertrouwd, horeca-gedreven buitenplaatsen, kloosterbuitenplaatsen en zorginstellingen op een buitenplaats.

Wester Amstel klein
Wester-Amstel, Amstelveen

Graag delen we met u een aantal opvallende maar soms ook bevestigende resultaten. Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat de Noord-Hollandse buitenplaatsen herkenbaar zijn. De andere helft vindt dit niet. Om de herkenbaarheid van dit type erfgoed te vergroten is meer gebundelde communicatiekracht wenselijk. Hierbij moet ook de diversiteit in aanbod en verhalen meer zichtbaar worden. Veel historische buitenplaatsen in Noord-Holland zijn aangelegd door Amsterdamse kooplieden. Dit is een verbindend element tussen deze buitenplaatsen. Meer dan de helft van de respondenten vindt het van (groot) belang om dit verhaal – en daarmee de band met Amsterdam – publiekelijk meer zichtbaar te maken.

Kijkend naar het type publiek dat voor de buitenplaatsen het meest relevant is, komt men tot de conclusie dat dit nu voornamelijk de regionale bezoekers zijn, gevolgd door de nationale bezoekers en special interest groepen (zoals natuurbehouders, studiegroepen, andere eigenaren, etc.). Men vermoedt dat de buitenplaats voornamelijk kunst- en cultuurliefhebbers en natuurliefhebbers aanspreekt. Tweederde is het ermee eens dat men samen sterker staat, zeker als het gaat om kennisdeling, bereikbaarheid en zichtbaarheid. Als voornaamste instrumenten worden een (digitaal) marketingcommunicatie platform (zoals de website van Buitenplaatsen in Beeld) en fysieke ontmoetingen tussen eigenaren/beheerders genoemd. Hierin zou het programma in 2017 vooral ook moeten faciliteren.

De marketingcommunicatiebehoefte wordt vanuit het publieksprogramma Buitenplaatsen in Beeld opgepakt. Dit gebeurt enerzijds door het inzetten van de digitale mogelijkheden van de website en de populaire Facebookpagina. Anderzijds wordt vanuit het programma op drie grootschalige publieksevenementen aangesloten, zijnde de Dag van het Kasteel (en buitenplaats) op 5 juni a.s., de UIT-markt (laatste weekend van augustus) en Open Monumentendag (9 en 10 september a.s.). Voor meer informatie zie www.buitenplaatseninbeeld.nl