Beek en Hoff (Stichtse Vecht / Loenen aan de Vecht)

In Loenen aan de Vecht ligt de 17de-eeuwse buitenplaats Beek en Hoff, dat een lange geschiedenis kent met uiteenlopende gebruikers en bewoners. Van buitenplaats werd het verffabriek, waar ook kadavers werden benut voor de productie van beenzwart. Nadat een dochter van een van de laatste eigenaar was ingetreden bij de Franciscanessen van Heythuysen, krijgt deze congregatie de buitenplaats ten geschenke. Zij breiden dit klooster uit met tal van aanbouwen. In 1995 wordt het huis in gebruik genomen als gemeentehuis maar die functie gaat verloren bij een gemeentelijke samenvoeging in de gemeente Stichtse Vecht. In dit jaar hebben twee particulieren het pand gekocht en zij zullen het pand weer een particuliere woonbestemming gaan geven.