Naam auteur: Sterre ter Beek

Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur

Ecosystemen kunnen, en moeten volgens het Klimaatakkoord, een belangrijke rol spelen in het vastleggen van CO2. Er is een sterke behoefte in de sector naar concrete maatregelen die dan bijdragen. Dit rapport noemt er vijftien, onderverdeeld in drie categorieën: (1) klimaatslim bos- en natuurbeheer, (2) aanplant van nieuwe soorten, beplantingen en bossen en (3) substitutie […]

Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur Lees meer

Keuzehulp voor een onzekere toekomst; het Ontwikkelpadenspel

Het Ontwikkelpadenspel heeft als doel om vaardiger te worden in het kiezen van korte-termijn-maatregelen, in een context met een onzekere toekomst op de lange termijn. De waarde van het spel zit vooral in de discussie achteraf,. Het spel biedt een gemeenschappelijk begrippenkader over adaptatieplanning en maakt het zo mogelijk om concreet te worden over vaak

Keuzehulp voor een onzekere toekomst; het Ontwikkelpadenspel Lees meer

Tuinhistorisch onderzoek infoblad

Het kennisblad somt op welke zaken belangrijk zijn bij tuinhistorisch onderzoek. Dat zijn drie dingen: een plan van onderzoek (het begin), systematisch bronnenonderzoek en rapportage, en eenduidige waardestelling. De drie onderwerpen worden kort uitgelegd.  We raden aan om, bij meer interesse, het document ‘Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek’ te raadplegen. Dit document is ook op de kennisbank

Tuinhistorisch onderzoek infoblad Lees meer

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek

Tuinhistorisch onderzoek is een dynamisch proces, wat veel eigenaren niet vaak doorlopen. Deze handreiking biedt kaders voor dit type onderzoek, voor zowel de vorm als de methode. Het rapport “Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek” is een essentieel document voor professionals betrokken bij het beheer, onderzoek en behoud van groen erfgoed. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld om het zorgvuldig

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek Lees meer

Routekaart Klimaatrobuuste Buitenplaatsen

De routekaart is een handvat voor het ontwikkelen en realiseren van klimaatrobuuste maatregelen op de buitenplaats. De routekaart bestaat uit vijf hoofdstukken: planvorming, stakeholders, communicatie, onderzoek en monitoring, en financiën & wet- en regelgeving. Die facetten van planvorming worden uitgezet in een tijdlijn, gebaseerd op de fases van een plan. Die fases zijn oriëntatie, intiatie,

Routekaart Klimaatrobuuste Buitenplaatsen Lees meer

Hoe het water terugkeerde in bos en buitenplaatsen

In het Zeisterbos en de aangrenzende landgoederen van de Stichtse Lustwarande, te weten Pavia, Hoog Beek en Royen, Schoonoord, Molenbosch en De Breul, is het water teruggebracht in de historische slingervijver. In het artikel wordt teruggeblikt op dit project. Er wordt verteld over de genomen maatregelen, de grootste uitdagingen, en hoe buurtbewoners bij het project

Hoe het water terugkeerde in bos en buitenplaatsen Lees meer

Drones in het natuurbeheer

Drones kunnen gebruikt worden voor onder andere vegetatiekarteringen, weidevogeltellingen en de inventarisatie van grofwild. In het kennisblad worden die drie toepassingen verder uitgelegd. Het blijkt dat bij weidevogeltellingen, het gebruik van drones veel tijdwinst geeft. Bij inventarisatie van grofwild blijkt de drone reeën te tellen, die tijdens wandelingen te voet niet zijn gevonden.  Ook is

Drones in het natuurbeheer Lees meer

Aangepast beheer en onderhoud en kleinschalige maatregelen in beken

Het doel van dit onderzoek is om kleinschalige beheer en onderhoudsmaatregelen in kaart te brengen om biodiversiteit in beken in landbouwgebied te bevorderen. De maatregelen dienen effectief en kosten-efficiënt te zijn. Op drie manieren is zijn die maatregelen in kaart gebracht: (1) er is basiskennis verzameld door met beheerders meerjarige praktijkexperimenten uit te voeren naar

Aangepast beheer en onderhoud en kleinschalige maatregelen in beken Lees meer

Rijkstrooiselsoorten

Verzuring van de bomen is op veel plekken een probleem, zeker op droge zandgronden. Verzuring leidt tot een zwakkere bodem, toename van plaagdieren en een afname van de biodiversiteit. Een mogelijke oplossing is het aanplanten van boomsoorten met rijk strooisel. Denk dan aan haagbeuk, iep, linde en hazelaar. Deze soorten strooien basisch strooisel. Dat zou

Rijkstrooiselsoorten Lees meer

Bevorderen van insectendiversiteit en massaliteit 2019

Wat zijn de effecten van massale landbouw op insectendiversiteit? Door landbouw ontstaan er drie oorzaken waardoor insecten onder druk staan: (1) de frequentie van landgebruik in agrarisch gebied, (2) de verspreiding van pesticiden en (3) de effecten van ammoniakdepositie (stikstof). Op verschillende locaties zijn proeven opgezet om de insectendiversiteit te verbeteren.   De maatregelen die worden

Bevorderen van insectendiversiteit en massaliteit 2019 Lees meer

Scroll naar boven