Naam auteur: Sterre ter Beek

Stinzenflora beheer aan de Vecht

Stinzen Studiedag Oud-Loosdrecht – Museum Kasteel Sypesteyn en Buitenplaats Vreedenhorst  Door Sterre ter Beek  LOOSDRECHT- Ondanks het druilerige weer heeft iedereen er zin in en is de lente echt begonnen! De tijd van het jaar waarin de Stinzenplanten alle tuinen en parken rondom kastelen en buitenplaatsen met hun prachtige kleuren versieren. Net als eerdere jaren […]

Stinzenflora beheer aan de Vecht Lees meer

Museale kastelen & historische buitenplaatsen ontvingen meer bezoekers in 2023 maar gaan geen zorgeloos 2024 in

Nu veel publiekstoegankelijke kastelen en buitenplaatsen met Pasen hun deuren weer geopend hebben, verrichtte sKBL onderzoek naar facts and figures voor 2023. Uit de jaarlijkse bezoekersenquête onder 82 KBL met een museale functie, heeft 69% van de 36 respondenten in 2023 weer meer bezoekers ontvangen dan in 2022. Een gelijk aantal geeft aan geen gevolgen

Museale kastelen & historische buitenplaatsen ontvingen meer bezoekers in 2023 maar gaan geen zorgeloos 2024 in Lees meer

Landgoed Zuylestein en Landgoed Twickel gaan samen verder

De zoektocht van eigenaresse en bewoonster Jemima de Brauwere om het voortbestaan van landgoed Zuylestein te Leersum (UT) duurzaam zeker te stellen, bracht haar via de familieband van ‘tante Mieschen’ naar Twickel. Het landgoed (ca.150 ha) is op Goede Vrijdag 29 maart 2024 overgedragen aan Stichting Twickel, maar Jemima de Brauwere blijft wel nauw bij

Landgoed Zuylestein en Landgoed Twickel gaan samen verder Lees meer

Kansplaats Specialistische kennisborging

Project Specialistische kennisborging is gericht op het creëren van kansen voor juniorspecialisten. Het project sluit aan bij de constatering, zoals prominent genoemd in het Regeerakkoord van het huidige kabinet ‘Vertrouwen in de toekomst’, dat de specialistische kennis en kennisontwikkeling in de museale sector onder druk staat. Met het actief stimuleren van meer (start)plekken voor junior

Kansplaats Specialistische kennisborging Lees meer

Zienswijze ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

In antwoord op uw ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied, voelt stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) de behoefte om onze zienswijze op het hier genoemde ontwerpprogramma met u te delen. Het NPLG richt zich op nationale doelen waarbij natuur, water/bodem, broeikasgassen landbouw en landgebruik en groenblauwe-dooradering als specifieke speerpunten worden genoemd. sKBL onderschrijft deze

Zienswijze ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) Lees meer

Studiedag Huisarchieven – ‘Verborgen goud van KBL’

Woensdag 17 april 2024 van 10.00-16.15 uur Oranjerie van huis Verwolde aan de Jonker Emilelaan 4 te Laren (Gld) Aanmelden is mogelijk via het digitale aanmeldformulier Graag nodigt sKBL u van harte uit voor een studiedag over huisarchieven. Wij organiseren deze dag in samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). De bijeenkomst vindt plaats op woensdag

Studiedag Huisarchieven – ‘Verborgen goud van KBL’ Lees meer

10 jaar sKBL:  sKBL houdt de vaart erin! 

Door Yvonne Molenaar, directeur sKBL Op 20 februari 2014 is stichting Digitaal Portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) opgericht. De stichting komt voort uit het succesvol verlopen Nationaal Jaar voor de Historische Buitenplaatsen 2012. Beide initiatieven (onder andere) zijn initiatieven van één persoon: René Dessing. Hij is kunsthistoricus, pionier, pleitbezorger en sinds kort ook ridder in de

10 jaar sKBL:  sKBL houdt de vaart erin!  Lees meer

Flits-enquête watersnood

365 dagen zorg vanwege water en droogte op Kastelen & historische Buitenplaatsen In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd

Flits-enquête watersnood Lees meer

Landschapsbiografie Nationaal Park NLDelta

Deze biografie schetst de rijke historisch-landschappelijke kenmerken van het gebied Nationaal Park NLDelta / Biesbosch-Haringvliet  Er is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de verschillende deelgebieden, variërend van de benedenloop van de Maas tot de polders, zeearmen en duinen. De Biesbosch-Haringvliet wordt gekenmerkt door een rijke samensmelting van natuur, landschap en cultuur, waarbij menselijke interactie,

Landschapsbiografie Nationaal Park NLDelta Lees meer

Klimaatschadeschatter – een tool voor inzicht in klimaatschade

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een innovatieve tool, die is ontworpen om inzicht te bieden in de financiële schade veroorzaakt door klimaatverandering in Nederland. De tool heeft een focus op hitte, droogte, en wateroverlast.  Gebruikers van de Klimaatschadeschatter, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, kunnen de tool inzetten om de geschatte kosten van klimaatschade te visualiseren en

Klimaatschadeschatter – een tool voor inzicht in klimaatschade Lees meer

Scroll naar boven