Atlas van de Schie – 2500 jaar werken aan land en water

Jaap Evert Abrahamse, Menne Kosian en Ad van der Zee (Red.), Atlas van de Schie – 2500 jaar werken aan land en water, Bussum 2016

Atlas van de SchieWater en buitenplaatsen horen bij elkaar. Zonder water hadden de buitenplaatsen onmogelijk aangelegd kunnen worden en na hun verschijnen reisden veel eigenaren over water, althans in de huidige Randstad, om hun buitenplaatsen vanuit de stad te bereiken. Langs waterwegen zoals de Vecht, de Oude, Kromme en Nieuwe Rijn, de Vliet maar ook langs de Schie werden (enige) buitenplaatsen aangelegd. Over deze laatstgenoemde waterloop verscheen onlangs een fraai uitgegeven atlas. In acht hoofdstukken die de Schie op verschillende onderwerpen behandelen, krijgt de lezer een uitstekend chronologisch overzicht en door de vele afbeeldingen in dit boek ook een zeer aantrekkelijke visualisatie van de geschiedenis van deze stroom. Dat de mens hierbij een alles bepalende rol speelde, zal niemand verwonderen.

De Schie stroomt tussen Delft, Schiedam en Rotterdam en aanvankelijk was het slechts een veenriviertje van beperkte betekenis. Dit veranderde toen de mens vanaf het jaar 1000 de ontginning van dit veengebied onder handen nam en een agrarisch gebied ontstond waarbij de Schie ging dienen als afwateringskanaal. Tegelijk werd de Schie een vaarverbinding voor trekschuiten en speelde het een rol van belang in de elkaar beconcurrerende steden Delft, Schiedam en Rotterdam. In het boek is ook een hoofdstukdeel gewijd aan de buitenplaatsen langs de Schie. Naast molens en kleine industrieën verrezen tijdens de 17de eeuw buitens zoals De Tempel en Berkeloord terwijl in de nabijheid van de Schie oudere kastelen of donjons lagen waarvan Huis te Riviere er een was. Dit deel van Zuid-Holland is echter al eeuwenlang zeer verstedelijkt waardoor in de loop der tijden veel verloren is gegaan en opgeofferd aan de vooruitgang en de industrialisatie.

Deze atlas is opmerkelijk fraai vormgegeven, vol aantrekkelijke (lucht)foto’s, prachtige oude land- en vogelvluchtkaarten en moderne impressies van bebouwingsvormen. Het heeft een literatuurverwijzing, index en een topografisch en personenregister.  RD

Atlas van de Schie – 2500 jaar werken aan land en water telt 208 pagina’s en is een gebonden uitgave met 200 afbeeldingen. Het is verschenen bij Uitgeverij Thoth.

Prijs: tot 1 maart 2017 € 29,90. Hierna kost dit boek € 39,90.

ISBN 978 90 6868 719 4

Scroll naar boven