ANBI gegevens sKBL

sKBL is de culturele ANBI status toegekend voor onbeperkte tijd onder RSIN nummer: 8537 52 679

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Digitaal Portaal voor Ned. Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)
RSIN / fiscaal nummer: 853752679
KvK 60067063
ANBI-status: Ja

Doelstelling

Missie:
Instandhouding van het cultureel erfgoed dat gevormd wordt door het huidige, nog bewaard gebleven bestand van Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen.

Doelstelling:
sKBl stelt zich ten doel een digitaal portaal te zijn van Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Daarmee informeert sKBL een breed en landelijk publiek over dit cultuurgroene erfgoed in de hoop meer publieksdraagvlak te creëren voor het behoud van dit erfgoed. Voorts spant de stichting zich in als landelijk platform voor gebruikersgroepen van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Tot slot acht sKBL het van belang om meer internationale (cultuurtoeristische) aandacht te verwerven voor de Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen.

Schenken

Om de activiteiten van sKBL succesvol voort te kunnen zetten is financiële steun zeer welkom. Als u een gift doet aan sKBL, een culturele ANBI-stichting, dan is er het voordeel van een extra belastingaftrek. Lees hierover meer bij de belastingdienst.

Bij gewone giften hanteert de belastingdienst een drempel. U kunt ook een periodieke schenking overwegen. Deze vorm van schenking kent die drempel niet. Voorwaarde is dat u een schriftelijke overeenkomst met ons aangaat. Het formulier voor deze overeenkomst vindt u hier.

Beleidsplan

Download het beleidsplan: Download (PDF)

Jaarverslagen

Download het financieel jaarverslag: [2015]  |  [2016]  |  [2017]

Verslag uitgeoefende activiteiten 2017: download (PDF)
Verslag uitgeoefende activiteiten 2018: download (PDF)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Het bestuur ontvangt geen honorarium voor haar werkzaamheden.
Beloningsbeleid directie: Zie het beleidsplan