Alle aanvragen voor instandhoudingssubsidie in 2017 gehonoreerd

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 49,7 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Het is dit jaar voor het eerst dat alle aanvragen die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd. Dit jaar zijn bijna 1.000 aanvragen ingediend. 127 aanvragen vielen buiten de reikwijdte van de regeling of waren onvoldoende onderbouwd. Onder de aanvragen zijn veel buitenplaatsen en landgoederen die met deze subsidie het voortbestaan van dit unieke erfgoed voor enige tijd kunnen veilig stellen. De volledige lijst van toekenningen is hier te lezen.

Bron: Monumenten.nl

Landgoed Oostbroek, De Bilt