11Sep

Evenement/Festival

Groene Open Monumentendag 2021

De Klinze

Aldtsjerk/Oudkerk - FrieslandDe Klinze is een state uit 1655, dat bijna drie eeuwen werd bewoond door de familie Van Sminia. Het is gelegen aan een majestueuze oprijlaan, die aan weerszijden is beplant met een dubbele rij eiken.

De laan wordt gekruist door een rechte dwarslaan. Dit assenstelsel vormt samen met de gracht rondom de huisplaats het oudste deel van de aanleg. In 1836 werden de tuinen binnen de bestaande grachten  van de formele structuur in landschapsstijl veranderd door Lucas Pieters Roodbaard met de voor hem zo kenmerkende langgerekte waterpartijen en hoogteverschillen. De tuin is een goed voorbeeld van een werk uit het vroege oeuvre van Roodbaard,

Over de vijver liggen aan de westkant een nieuwe gebogen kettingbrug en, aan de oostkant, een nieuwe bakstenen boogbrug, in historische stijl. Beide bruggen zijn aangebracht tijdens de restauratie van het park in de jaren ’90 van de 20ste eeuw. Rondom de huisplaats ligt een parkbos met slingerpaden, oude bomen, een slingerende beek (de slangenvijver) en in de noordoostelijke hoek, aan de voet van een heuvel met steile kanten, nog een vijver (de ijsvijver).

Het huis De Klinze is niet toegankelijk maar het park is altijd open voor publiek; de OMD in Aldtsjerk zijn alleen op zaterdag. Aanmelden voor een rondleiding met Rita Radetzky , auteur van het onlangs verschenen boek Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard ( 1782-1851) en de landschapsstijl,   zaterdag 11/09 om 15.30 kan alleen op de dag zelf bij het informatiepunt Dorpshuis Oerein, Van Sminiaweg 68 in Aldtsjerk. De openstelling van het park de Klinze en de rondleiding door Mevr. R.Radetzky zijn georganiseerd door de Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradeel.